Ordlista

Vad betyder egentligen marginalskatt, pantbrev och nominell ränta? Här har vi samlat en ordlista med förklaringar på ord som ofta används inom privatekonomi.

A

A-skattsedel
Affektionsvärde
Aktsamhet
Allrisk byggnad
Amorteringskrav
Annuitet
Annuitetslån
Annullation
Anskaffningsvärde
Ansvarsskydd
Autogiro
Avbrottsersättning
Avskrivning

B

BankID
Bankränta
Belåningsgrad
Betalningsföreläggande
Bilallrisk
Bodelning
Borgen
Borgenär
Borgensman
Bortaskydd
Bostadsbubbla
Boyta
Byggyta
Båtlån

C

Centrala Bilregistret

D

Deklaration
Denuntiation
Djurförsäkring
Dröjsmålsränta
Dubbelförsäkring

E

Efterlevandepension
Ersättning

F

Faktura
Force Majeure
Fordonsklass
Fritidsolycksfall
Fullmakt
Förfallodatum
Förmånstagare
Försäkrat intresse
Försäkringsbelopp
Försäkringsbrev
Försäkringsförmedlare
Försäkringsgivare
Försäkringsperiod
Försäkringsskyldighet
Försäkringstagare
Förteckning

G

Gåvobrev
Gäldenär

H

Handpenning
Hur gå tillväga om du fått en skada
Huvudförfallodag
Hypotekslån
Hyresbortfall

Hälsodeklaration

I

Inkasso
Inkassokrav
Inkomstbasbelopp
Inkomstbortfall
Inteckning
Invaliditet

J

Juridisk person
Jämkning

K

Kalkylränta
Kapitalkostnad
Karens
Kollektiv hemförsäkring
Kredit
Kreditkort
Kreditupplysning
Kreditvärdighet
Köpebrev
Köpeskilling

L

Lagfart
Lantmäteriet
Likvid
Lösöre

M

Marginalskatt
Maskinskadeförsäkring
Marknadsvärde
Maxbelopp
Medförsäkrad
Medlemslån
Mikrolån
Mäklararvode

N

Naturskador
Nominell Ränta
Nyvärde

O

Objektsförsäkring

P

Pantbrev
Penningtvätt
Personupplysning
Premie
Premiegrundande faktorer
Premiepension
Prisbasbelopp
Privatleasing
Privatvårdsförsäkring
Procentenhet

Q

R

Referensränta
Regressrätt
Reporänta
Revers
Riksbanken
Räddningsförsäkring
Ränta
Ränta på ränta
Räntelagen
Ränteskillnadsersättning
Rättsskydd
Rörlig ränta

S

Sakförsäkring
Saneringsavtal
Schablonbelopp
Seniorlån
Självrisk
Självriskreducering
Skadefrihet
Skadeförsäkring
Skadedjursförsäkring
Skadereglerare
Skadereglering
Skattereduktion
Skuldebrev
Skuldkvot
Skuldkvotstak
Sms-lån
Småbåtstillägg
Snittränta
Stämpelskatt
Stibor
Styrränta
Stöldbegärlig egendom
Stöldskydd

T

Trafikförsäkringsföreningen
Trafikolycksfall
Tredje part

U

Underförsäkring
Upplysningscentralen
Uppskov
Utbetalning

V

Vagnskadeförsäkring
Vagnskadegaranti
Våtenheter

W

X

Y

Z

Å

Återförsäkring

Ä

Ägarbyte fordon
Ägarlägenhet

Ö

Överbryggningslån
Överlåtelseavtal

Chatta