A-skattsedel

A-skattsedel är ett dokument som visar vilken skatt din arbetsgivare ska dra på din lön. Ett utdrag av detta dokument finns att hämta hos Skatteverket. Du kan kontakta Skatteverket och få en kopia av dokumentet hemskickat med posten. Du kan även välja att logga in på dina sidor hos Skatteverket med hjälp av ett Bank-ID för att få tillgång till dokumentet. På a-skattsedeln anges vilken procentsats som utgör den skatt och sociala avgifter som arbetsgivaren ska dra av. På ditt lönebesked framgår därefter hur mycket skatt som dragits. I de fall du anser att skatten är för hög eller för låg kan du ansöka om jämkning hos Skatteverket. Du bör se till att skattesatsen är rätt för annars kan det till exempel hända att du får göra en fyllnadsinbetalning efter nästa deklaration.

Olika former av skattsedlar

FA-skattsedel är ett dokument för arbetstagare och anställda. I de fall man har för avsikt att driva ett eget företagande så kan man begära en FA-skattsedel. F står för "företag" och en FA-skattsedel gör det möjligt för den skattskyldige att både driva eget företag och ta anställning och betala skatt enligt A-skattsedel. FA-skattsedeln är en passande variant för enskilda företagare som bedriver företagande i mindre skala. Med en FA-skattsedel skattar man på inkomster från såväl företagande som anställning.

F-skattsedel är en skattsedel för företagare och den som innehar F-skattsedel ska själv ansvara för inbetalningar av skatter och sociala avgifter. I de fall man har A-skattsedel så är det arbetsgivaren som sköter inbetalningarna av skatter och avgifter. A-skattsedel är en bekvämare lösning för den anställde som slipper den administrativa delen av företagande som en person med F- eller FA-skattsedel kommer att behöva ägna sig åt. Utöver detta finns även SA-skattsedel och innehas av personer som betalar skatt på vinster på fastighetsinnehav till exempel. Personer som inte är näringsidkare men ska skatta på vinster från diverse delägarskap etc.

A-skattsedeln, en skattefråga

A-skattsedel och andra typer av skattsedlar har ingen betydelse i de fall man har för avsikt att till exempel ansöka om ett lån. I de fall man med hjälp av ett beviljat har för avsikt att investera i ett företagande eller köpa en hyresfastighet och det blir aktuellt att skatta för vinster och intäkter då kommer man att inneha antingen F-, FA- eller SA-skattsedel. F-skattsedel är nu mer inget krav för att bedriva företagande då det finns andra lösningar som till exempel egenanställning som är ett fenomen som vuxit fram under de senare åren.

Vilken typ av skattsedel man ska ha är alltså en skattefråga. Vid en egen anställning kan man behålla sin a-skattsedel eftersom man är "anställd av sin revisor" som betalar alla skatter och avgifter. Det är den enklaste förklaringen på egenanställningsföretag. Det är en lösning för personer som vill driva eget företagande och fakturera sina kunder men inte belastas med de administrativa göromålen med momsredovisningar inbetalningar av skatter och sociala avgifter och liknande - som man som företagare normalt måste ägna sig åt.

Amortering

Amortering avser den summa som dras per månad som avbetalning på ett med och kan se ut på lite olika sätt beroende på vilka villkor man har i sitt låneavtal. Vanligtvis så använder man sig av något som kallas för rak amortering och detta innebär att man har en fast summa som man betalar tillbaka per månad på sitt lån och är vanlig vid exempelvis bostadslån och i dessa fall så betalar man räntan på lånet i en separat del som är rörlig och kan variera per betaltillfälle. Det finns också en form av låneamortering som kallas för annuitet där du betalar ett fast belopp där även lånets ränta är inkluderat. Man kan också ta lån som är amorteringsfria och i dessa fall så betalar man tillbaka lånet vid ett enda tillfälle och inte per amorteringstillfälle.

Amorteringskrav - Vad innebär det?

Sedan den 1:a juni 2016 måste alla som tecknat efter detta datum betala amortering på sina lån. Amorteringskravet är ett minimum på en årlig amortering på 1-2%, det betyder att bankerna själva kan välja att ställa högre krav än så för de som tagit lån. Lån som har en högre belåningsgrad än 50 % enligt lag behöver ha en årlig amortering. Om man köper ny bil eller renoverar huset och behöver utöka sitt bolån med ett tilläggslån och detta medför att belåningsgraden stiger över 50 % så behöver man antingen amortera tillägget separat eller 1-2%.

Amorteringskravet är alltså ett minimikrav på 1-2% och är det lägsta belopp som bankerna får erbjuda till sina låntagare men de har fria händer att även sätta högre amorteringskrav än så och de har även rätt att lägga till andra regler i villkoren. I de fall där man ska byta bank och har ett lån redan på sin gamla bank, så tecknar man ett nytt hos den nya banken som då betalar av det andra i samband med bytet och det bytet kan också innebära att amorteringskravet skiljer sig från den tidigare bankens villkor.

Viktigt att tänka på angående Amortering

Det gäller inte bara vilken bank som man ska välja att ta sitt lån hos och till vilka villkor utan det kan även att ha lite koll på vilka regler som gäller. Amorteringskravet förändras med tiden beroende på hur stor belåningsgrad man har och i de fallen t.ex. så kan det vara en god idé att omvärdera sin fastighet vart femte år för att se om detta kan göra någon skillnad på den årliga amorteringen. Jord- och skogsbruksfastigheter omfattas inte av amorteringskravet.

Det finns också särskilda fall där amorteringen inte behöver betalas även fast man har över 50 % i belåningsgrad och detta gäller på de bostäder som är nyproduktioner där hela bostaden betalas via det bolånet man tagit på banken, där är det många banker som frångår kravet under de första 5 åren så länge det är samma ägare som fortfarande står på lånet. Det kan också vid särskilda skäl som vid dödsfall, arbetslöshet eller annat som förhindrar amorteringen ger en dispens av banken tillfälligt.

Amorteringskrav

Svenska hushållens skulder är höga och fortsätter att öka. Finansinspektionen oroar sig för att låga räntor driver upp bostadspriserna. och till slut skapar en bostadsbubbla. Därför har Finansinspektionen infört ett amorteringskrav för den som köper en ny bostad. Just nu har vi under en längre tid haft historiskt mycket låga räntor och man är rädd för är att många inte kommer att kunna betala tillbaka sina när räntorna väl går upp. Ett lån består av amortering, som är det man betalar tillbaka på det lånade beloppet, som gör att skulden minskar och ränta och avgifter som banken eller låneinstitutet tar betalt för att de lånar ut pengar till dig. Amorteringskrav innebär att den som lånar mer än 50% av en bostads värde måste betala amortering på lånet redan från början.

Nya krav från 1 mars

Bostadspriserna i Sverige har gått upp under mycket under flera år, mycket tack vare den låga räntan. Detta har även fört med sig större och större lån för hushållen. För att dämpa denna utveckling infördes redan 2010 ett krav på att den som ska köpa en bostadsrätt eller villa inte får ta ett på mer än 85% av bostadens värde. Det var meningen att den som köper bostaden själv skulle ha sparat ihop till resterande belopp. Så har det nu inte riktigt blivit, eftersom många beviljar utan säkerhet för de resterande 15 % och då istället till en högre ränta.

Redan nu gäller att om du lånar till mer än 50% av bostadens värde, måste du amortera. Från och med 1 mars höjs kraven på för den som har en lägre inkomst. Då måste den som lånar mer än 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst amortera ytterligare 1 procent, utöver det amorteringskrav som redan gäller. Sedan tidigare gäller att lån på 50 - 70% av värdet ska amorteras med 1% och lån på över 70% av värdet ska amorteras med 2% av lånebeloppet. Redan befintliga lån berörs inte av de nya kraven.

Om räntan går upp

Vitsen med att amortera är att när räntan väl går upp kommer de som har bostadslån att ha ett mindre belopp att betala ränta på. Högre räntor i kombination med det nya amorteringskravet, väntas leda till lägre priser på bostäder. I större städer har detta redan skett, framförallt på bostadsrätter. Det innebär i sin tur också att den som blir tvungen att sälja sin bostad för att de inte har råd med den högre räntan kanske slipper sitta kvar med en skuld på en lägenhet de inte längre har kvar.

Att vara tvungen att amortera kan kännas tufft för den som kanske inte har så mycket egna pengar att sätta in från början när man köper en ny bostad, men det innebär en trygghet på sikt. Den som äger sin bostad och bor där i flera år kommer förr eller senare att vara tvungen att och underhålla bostaden. Om värdet på bostaden inte har minskat skapar man ett utrymme till att låna upp pengar till nödvändiga renoveringar i framtiden.

Annuitet

När du har tagit ett och sedan ska börja betala tillbaka det finns det två vanliga sätt att räkna ut hur mycket du ska betala tillbaka, rak amortering och annuitet. Det belopp du betalar tillbaka består av tre delar: amortering. ränta och avgifter. Vanligtvis betalar man även en uppläggningsavgift när man tar lånet men det är en engångskostnad som inte påverkar hur mycket du sedan betalar varje månad. Rak amortering betyder att amorteringsdelen av lånet är densamma vid varje tillfälle och räntan beräknas på återstående skuld. Om du istället väljer annuitet kommer ditt totala återbetalningsbelopp att vara detsamma varje månad. Ett annuitetslån innebär alltså att i början av en återbetalningsperiod är beloppet som betalas tillbaka nästan bara ränta, och skulden minskar väldigt lite, och i slutet av perioden är det nästa bara amortering. Utöver detta betalar du ofta en fast avgift för varje återbetalningstillfälle.

Läs alltid det finstilta

Den första delen, det som kallas amortering, är det du faktiskt betalar tillbaka på ditt lån och som får ditt lån att minska. Den andra delen är ränta som är en procentsats som du och har kommit överens om. Ränta beräknas på din skuld, så om du har en skuld på 100 000 kronor och en ränta på 2 procent så är räntan 2 000 kronor. Den tredje delen är avgift, vanligtvis kallas aviavgift eller fakturaavgift. Det är ett fast belopp som du betalar vid varje återbetalningstillfälle.

Tar du ett lån i en bank så räknas alltid räntan per år, men det finns många varianter med snabblån, SMS-lån och liknande som kan ha andra varianter så var alltid noga med att läsa igenom villkoren innan du tar ett lån. Den enskilt viktigaste faktorn att titta på när du ska ta ett lån är det som kallas effektiv ränta. Effektiv ränta är vad du faktiskt betalar för ditt lån, inklusive alla räntor och avgifter. Alla långivare är skyldiga att uppge effektiv ränta.

Vad ska man välja?

Ska du ta ett mindre lån behöver du egentligen bara titta på hur mycket kommer detta att kosta mig totalt, det vill säga den effektiva räntan. Om det finns som ett alternativ är det nästan alltid billigare att betala per kvartal än per månad om du betalar en aviavgift. Om du bara betalar ränta och amortering kan du betala per månad om du får. Innan du lånar bör du alltid se över din ekonomi, och se vad du har råd med.

När valet står mellan rak amortering och annuitetslån kan man inte rakt av säga att det ena är bättre än det andra, det är alltid beroende av låntagarens individuella situation. Den totala kostnaden blir högre för ett annuitetslån eftersom skulden inte minskar lika snabbt som vid rak amortering men å andra sidan kan det vara så att man har topplån som också ska betalas när man just har köpt en bostad och då kanske man vill ha en mindre summa att betala varje månad. Ta hjälp av en lånerådgivare för att se vad som passar dig bäst.

Annuitetslån

Annuitetslån kan sägas vara en av flera grundläggande typer av standardlån, jämte exempelvis med så kallad rak amortering eller serieplan. Dessa lånetyper är kategoriserade enligt vilken amorteringsmetod de bygger på. Med just annuitetslån åsyftas lån för vilka låntagaren betalar ett fast belopp för ränta och amortering vid regelbundna återbetalningstillfällen. Trots att termens ursprung är det latinska ordet för år (anno) behöver återbetalningsintervallen eller löptiden inte alls bestämmas på årsbasis. Vanligen gör låntagaren idag månatliga avbetalningar på sitt lån. Ofta delas lånetypen in i två underkategorier: falsk och äkta annuitet, vilka är benämningar på vad som sker med lånet om räntan förändras under dess löptid. Huruvida annuitetslånet är rätt val för dig beror på flera olika faktorer. Störst betydelse i detta sammanhang har din ekonomiska situation, lånets löptid samt lånebeloppets storlek.
Äkta eller falsk annuitet - vilket är förmånligast?
En grundläggande aspekt av ett annuitetslån är alltså att alla avbetalningssummor och återbetalningstiden fastställs redan när låneavtalet ingås. Eftersom avbetalningarna består av såväl amortering som ränta måste således något slags justering ske om räntan förändras under lånets löptid. För att lånet ska vara ett så kallat äkta annuitetslån justeras avbetalningssummorna i enlighet med räntans förändring så att lånets återbetalningstid kan vara densamma som först avtalades. Alternativet är att hålla avbetalningssummorna på samma nivå, vilket medför att lånets löptid måste minskas eller ökas på motsvarande sätt.

Huruvida du bör välja ett annuitetslån med äkta eller falsk annuitet beror framförallt på hur stora marginaler du har i din privatekonomi. I regel är det en ökning av räntan som låntagaren måste planera för i detta sammanhang. Fördelen med ett äkta annuitetslån är att lånet blir återbetalt snabbare, vilket minskar dina totala utgifter under lånets löptid. Om din ekonomi inte har tillräckliga marginaler för att klara ökade återbetalningssummor bör du istället välja en falsk annuitet. Därmed kan du alltså hålla dina avbetalningar på en konstant nivå vid en räntehöjning, även om du måste leva med en förlängd löptid.

Vilka fördelar har ett annuitetslån?
Låntagare upplever i regel två fördelar med annuitetslån: dels medger de en lättöverskådlig återbetalningsplan och dels är de något billigare i början av återbetalningen, jämfört med rak amortering. Dessa fördelar kommer till priset av en något högre räntekostnad än vad som är fallet vid rak amortering av ett lån med samma räntesats och löptid. Att de inledande återbetalningarna är lägre för ett annuitetslån beror på att återbetalningarna vid rak amortering minskar successivt. Ett lån med rak amortering tillämpar nämligen en konstant amorteringssumma vid varje återbetalning, medan annuitetslånet som sagt har en konstant sammanlagd återbetalningssumma, bestående av både amorteringsbeloppet och räntekostnaden.

Eftersom skuldbeloppet minskar under lånets löptid kommer räntan av avbetalningarna på lån med rak amortering konstant minska, eftersom denna utgör en procentandel av kvarvarande skuld. Ett annuitetslån kan således vara ett bra val för dig som vill hålla dina tidiga återbetalningar så låga som möjligt. Den något högre räntekostnaden för ett annuitetslån uppstår eftersom återbetalningen inte är linjär som i fallet med rak amortering. Denna skillnad är dock liten vid mindre summor och är för många låntagare en acceptabel kostnad för att kunna börja återbetalningen med lägre belopp.

Anställningsform

Sverige utmärker sig internationellt genom sin relativt långa tradition av att via lagstiftning skydda arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Central i detta sammanhang är är Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) som reglerar ett stort antal aspekter av förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. En av de viktigaste av dessa aspekter är vilken anställningsform som är aktuell i ett visst anställningsavtal. Vilken anställningsform som du omfattas av bestämmer till viss del vilka rättigheter och skyldigheter som åligger dig som arbetstagare respektive din arbetsgivare. Många av de viktigaste aspekterna av din anställningar berörs, som exempelvis möjligheterna att säga upp dig. Det finns idag ganska många olika anställningsformer. De huvudsakliga är dock tillsvidareanställning, visstidsanställning, provanställning och projektanställning. För dig som anställd är det framförallt just din anställningstrygghet som berörs, snarare än din lön eller andra rättigheter.
Arbetsgivare behöver ibland flexibilitet
En stor fördel med det traditionellt starka anställningsskydd som har gällt i Sverige är den stabilitet och förutsägbarhet det skapar för arbetstagaren. Med detta följer dock en nackdel för arbetsgivaren, som måste göra sig ett mycket stort åtagande vid varje anställning eftersom avsked har varit mycket svårt att åstadkomma. Till stor del för att underlätta denna börda har alternativa anställningsformer utarbetats av lagstiftaren. Tillsvidareanställning är det juridiska namnet på det vi till vardags kallar fast anställning. Med en sådan följer ett mycket starkt anställningsskydd. En visstidsanställning ges istället med en definierad tidsbegränsning. Du blir bara anställd under en viss tid.

När denna tid löper ut, löper också anställningen ut. En relativt färsk anställningsform i Sverige är provanställningen. Det är en inledande period under en anställning, under vilken arbetsgivaren har rätt att avskeda arbetstagaren på relativt enkla grunder. Detta för att förmå arbetsgivare att våga ta risker med sina anställningar i större utsträckning, eftersom de får utrymme att ångra sig. Om uppsägning inte meddelas under provanställningen övergår den automatiskt till en anställning med fullt anställningsskydd. En projektanställning liknar till stor del visstidsanställningen, men begränsas genom att ett visst projekt definieras, snarare än en tidsgräns. När projektet slutförs upphör anställningen.

Bemanningsföretag har blivit populär omväg
Eftersom det starka anställningsskyddet medför långsiktiga risker vid varje anställning, har bemanningsföretag hittat en stark marknad i Sverige. När du får ett jobb via ett bemanningsföretag är du i en formell mening anställd av bemanningsföretaget, snarare än det företag du jobbar hos. Detta företag hyr dig av bemanningsföretaget. Det medger att företaget som hyr dig egentligen inte har anställt dig och således inte har något arbetsgivaransvar för dig, vilket istället bemanningsföretaget har. Företaget du jobbar för kan alltså göra sig av med dig och den kostnad du innebär snabbt och enkelt.

Detta förfarande har fått stark kritik för att vara ett försök att kringgå svensk lagstiftning kring anställningsskydd. Å andra sidan ser många bemanningsföretagen som en stor tillgång eftersom de möjliggör arbetstillfällen som annars vore för riskabla för arbetsgivare att erbjuda med fullt anställningsskydd. Genom att vara medveten om vilken anställningsform du omfattas av kan du ha bättre koll på vilka rättigheter och skyldigheter du och din arbetsgivare har gentemot varandra. När och på vilka grunder kan du egentligen sägas upp? Att veta var sådana gränser går kan ge dig stor trygghet på din arbetsplats.

Autogiro

Autogiro är en överenskommelse om automatisk betalning av en faktura. Varje månad ska räkningar betalas och autogiro är ofta ett mycket bra alternativ för den som vill att betalningarna ska gå både smidigt och snabbt. Om man har anmält att man vill använda autogirot kommer det företag man anmält det till automatiskt att dra korrekt summa från kontot på rätt dag. Med detta alternativ kan man ofta slippa fakturaavgiften eller liknande som ofta tillkommer om man väljer e-faktura eller vanlig pappersfaktura. Så länge pengar finns på kontot riskerar man som användare heller inte att missa en inbetalning och råka ut för ännu fler oväntade och otrevliga avgifter. Om man vill veta hur man anmäler sig för autogiro kommer man att finna information om detta på företagets sajt. Om inte information framkommer där svarar kundtjänsten vanligen gärna på frågor om detta.
Hur fungerar det?
Autogiro som betalningsteknik fungerar som så att pengar gireras eller överförs direkt från ett av användarens bankkonton till den mottagare där man ansökt om autogiro. Det kan till exempel handla om försäkringsbolag eller liknande. Man måste alltid godkänna att man vill betala via autogiro innan detta kan starta. Man måste då fylla i en speciell blankett. Man ska bland annat fylla i bankkontonummer samt att autogiromottagaren godkänns. När blanketten fyllts i kan det ta ett par dagar innan autogirot kommer igång.

Ofta får man blanketter för autogiro i samband med att blir kund hos en tecknar en försäkring eller helt enkelt kontaktar ett företag för att byta betalningsform. När man betalar via autogiro slipper man tänka på att fakturan kan glömmas bort när försäkringar eller liknande förnyas. Man kan också välja att dela upp betalningen när man betalar via autogiro. Många gånger kan man till exempel välja att betala varje månad, halvår eller per helår. När man betalar via autogiro kan vissa företag ta ut en kostnad för detta, medan andra låter servicen vara gratis.

Inga pengar på kontot eller avslutande
Om det inte finns pengar på kontot när autogirot ska dras kan det hända lite olika saker. En sak som kan ske är att en dragning görs någon dag efteråt. Tre försök är det som maximalt får göras och detta sker oftast under de tre kommande dagarna efter förfallodagen för fakturan. Vissa banker har som regel att kundens konto kan stå på minus och då kan en dragning via autogiro ske i alla fall. Banken kan dock ta ut ränta och avgifter för detta.

Om man vill avsluta sitt autogiro för en enstaka dragning kontaktar man enklast sin bank. Senast en bankdag innan dragningen måste denna kontakt tas. Det kan dock skilja sig en del angående vilka tider på dagen man måste kontakta banken för att dragningen ska hinna stoppas. Man kan också kontakta det företag som betalningen går till och detta måste göras minst två dagar innan fakturans förfallodag. Om man vill avsluta autogirot helt gör man det via sin internetbank, eller så kontaktar man företaget man har autogiromedgivande till.

BankID

BankID är en så kallad e-legitimation. Den används för att styrka innehavarens identitet när de utför ärenden online. Med hjälp av en e-legitimation kan man utnyttja en lång rad tjänster hos sin bank såväl som hos myndigheter som t.ex. Skatteverket, CSN, eller Försäkringskassan. När man har möjlighet att legitimera sig online slipper man i många fall att besöka banker och myndigheter på deras kontor, och undviker därmed problem med resor, kötid, öppettider, m.m. Det är således ett effektivt sätt att spara tid. BankID utvecklas av företaget Finansiell ID-Teknik. Det utfärdas av 12 banker som samarbetar för att garantera tjänstens säkerhet och integritet. När man signerar med en e-legitimation har det numera samma juridiska kraft som att skriva under i person. Tjänsten är mycket utbredd och idag är ca. 6 miljoner svenskar anslutna.
Hur skaffar jag BankID?
För att skaffa ett BankID måste du kontakta din bank. Beroende på vilken du har kan det fungera på olika sätt, men du måste ha ett svenskt personnummer. Utöver det ställer somliga banker krav t.ex. att du uppnått en viss ålder eller att du är folkbokförd i Sverige. För att kunna använda en e-legitimation behöver du en dator, surfplatta, eller smartphone. Du behöver kanske också besöka din bank och legitimera dig, men hos vissa banker går det att skaffa direkt om du redan är ansluten till deras internettjänster.

Det finns tre huvudsakliga metoder för att använda e-legitimation. Man kan legitimera sig med hjälp av en kortdosa kopplad till datorn. Den läser av ett personligt kort och en kod. Det finns också möjlighet att hämta hem en unik fil till sin dator att legitimera sig med. Båda dessa metoder kräver att man har särskild programvara installerad på datorn. Smidigast är förmodligen BankID, som aktiveras via en app och som sedan kan användas när man utför ärenden online, även på andra enheter. Hör av dig till din bank för att få reda på mer om de olika metoderna.

Tänk på säkerheten
BankID är en väldigt säker metod, men det finns dock bedragare som försöker kapa e-legitimationer genom att på olika sätt försöka lura användaren att delge sin kod eller annan känslig information. Tänk därför på att aldrig lämna ut uppgifter om ditt BankID via e-mail, telefon, sociala media, eller SMS. Vanligt är att bedragarna utger sig för att vara från bankens supportavdelning och vill hjälpa dig med ett ärende, t.ex. att förnya din e-legitimation. Men bankens support kontaktar aldrig sina kunder på det viset och de ber aldrig någon att lämna ut känsliga uppgifter.

Det är också rekommenderat att använda antivirusprogram på din dator och att bara ladda hem appar från godkända källor som Google Play, Apple Appstore, och Windows Store. Slutligen är det också viktigt att alltid läsa vad som står i BankID-appen när du legitimerar dig. Se till att personuppgifterna stämmer och att eventuella belopp och annan information är korrekt. Att legitimera sig med BankID är bindande och efter att du godkänt ett ärende kan det vara mycket svårt eller helt omöjligt att göra ändringar.

Bankränta

Bankränta uttrycks i procent och mäter hur mycket du kan få för att låna ut pengar till en eller hur mycket du betalar för att själv pengar. Banker sysslar med både in- och utlåning och ser givetvis till att ha räntesatser som innebär att banken tjänar pengar i långa loppet. Även för dig som privatperson kan det dock vara mycket bra att låna pengar eller att ha konton med ränta hos en bank. I den här texten ska vi titta på vad man själv kan göra för att få så bra ränta som möjligt vid såväl lån som utlåning. Vi ska också skriva lite om vad det generella ränteläget har för betydelse för ekonomin i ett lite större perspektiv och vad staten kan göra för att påverka bankräntorna.
Hur får man en bra bankränta?
Hur hög räntan är på ett eller konto beror på många olika faktorer. När du lånar ut pengar till banken genom att ha pengar på ett bankkonto får du högre ränta om du bara gör ett fåtal uttag under år än om det är ett personkonto där samtidigt använder många av bankens tjänster. Vill man ha riktigt hög bankränta på ett konto får man i dagens läge gå utan Sveriges gränser efter som vi på gott och ont har riktigt låga räntor för närvarande.

När du lånar pengar kan du räkna med att räntan påverkas av hur din ekonomiska situation ser ut, Banken tar mer betalt om det anses vara riskfyllt att låna ut pengar till dig än om din ekonomi är god. Lån med säkerhet, till exempel har lägre ränta än lån utan säkerhet. Om du är mån om att få ett så bra lån som möjligt är det viktigt att jämföra lån hos flera olika banker och kreditgivare. Marknaden är mycket större idag än för bara några år sedan och många långivare konkurrerar om låntagarna.

Vad har bankräntorna för betydelse nationellt?
Olika i ett land har olika räntor men det skiljer inte mycket. Det beror på att landets riksbank genom den så kallade reporäntan satt det generella ränteläget. I Sverige har vi länge haft väldigt låga räntor. Bland annat för att många hushåll har så höga bolån idag att de skulle bli tvungna att sälja sina bostäder om riksbanken höjde reporäntan. Det skulle i sin tur kunna leda till prisras på bostadsmarknaden vilket inte är önskvärt, av många orsaker. Låga bankräntor innebär även att det är billigt att investera i verksamhet i Sverige och det har positiva konsekvenser på företagandet.

När bankräntorna är så låga som de är i Sverige idag minskar naturligtvis människors motivation att ha pengar på bankernas sparkonton. I praktiken förlorar man på det idag eftersom inflationen är högre än räntan. De får till följd att svenskarna sparar för lite och har mindre ekonomiska marginaler än när det finns ett sparkapital. Det i sin tur påverkar den finanspolitik som förs. I länder med väldigt höga räntor är det säkrare att låna pengar till bostäder och till att bedriva verksamhet i företag.

Belåningsgrad

Belåningsgrad handlar om den procent av en fastighets värde som du lånar från en för att köpa. Oftast handlar det om ett Om du vill köpa en lägenhet för en miljon kronor och du måste 800 000 kronor så är belåningsgraden 85%. Vanligtvis ligger kravet att du måste själv gå in med minst 15 % av en fastighets värde och resten kan du låna av en bank (om banken godkänner dig efter en kreditupplysning). Ju högre belåningsgrad, desto större risk är det för dig och banken. Därför kan banken vilja ta ut en högre ränta. Är belåningsgraden lägre kan man argumentera för att man är en lägre risk för banken (eftersom huset kan säljas i framtiden och då lösgöra pengar för att betala tillbaka lånet) och få en lägre ränta.
Högre bolånetak för att minska riskerna
Gränsen på 85 %, det så kallade bolånetaket, är satt av Finansinspektionen år 2010 efter att de ansåg att det var för många som tog lån med hög belåningsgrad, rörlig ränta och stora lånebelopp. Kritiken mot bolånetaket har varit att det stänger ute unga från att köpa sin första bostad eftersom att en kontantinsats på 15 % av en lägenhets värde stiger oftast över 150 000 i Stockholm och nära det beloppet i de andra storstadsstäderna. Men Finansinspektionen menar att detta är till för att minimera risken för låntagarna.

Tidigare var det tillåtet med en belåningsgrad upp till 90 %. När finanskraschen hände 2008 ansåg Finansinspektionen att bankerna i Sverige hade tagit en för stor risk. Man menade då att bankerna är såpass viktiga för samhället att de får inte gå under på grund av för stora risker. Trots att bolånetaket infördes har skuldtaket ökat bland svenska hushåll. Att ha en hög belåningsgrad kan även påverka ens kreditvärde, alltså att det blir svårare att ta lån i framtiden för till exempel en

I kombination med tuffare amorteringskrav
Finansinspektionen har även kommit med ytterligare krav på bolån. Kraven kom 2016 och innebar att om belåningsgraden är mellan 50 - 70 % så ska man betala 1% årlig amortering av totala lånebeloppet. Är belåningsgraden högre ska man betala istället 2 % årlig amortering. Detta är till för att bankerna eller bostadsmarknaden inte ska krascha. Detta är bland annat vad som hände i USA där personer kunde belåna mer än 90 % av en fastighet. Nu har Finansinspektionen satt 85 % som max med hårdare amorteringskrav.

Det har även diskuteras om det ska krävas att man amorterar ner ett bostadslån till 50 % av inköpspriset också. Många kritiker menar att Stockholms bostadsmarknad börjar visa på en överhettning och att en krasch kommer att ske. Om det händer så kan en konsekvens bli att det blir en hårdare åtstramning. Finansinspektionen vill nämligen att svenska hushållens belåningsgrad ska sjunka. Antagligen kommer inte belåningsgraden att sjunka den närmsta tiden utan snarare blir det tuffare amorteringskrav. Eller tuffare krav för lån över ett visst belopp.

Betalningsföreläggande

Ett betalningsföreläggande är det krav på återbetalning av en skuld som Kronofogdemyndigheten skickar ut till den som inte betalat sina räkningar. Nu är det inte längre en fråga om en påminnelse utan nu är det ett krav på återbetalning. I de fall man inte korrigerar sin skuld när man fått ett betalningsföreläggande kan Kronofogdemyndigheten vidta åtgärder i form av löneutmätning. Den som belastas av betalningsförelägganden är sällan ovetande om sin skuld då den i regel passerat inkasso innan betalningsföreläggandet blivit aktuellt. Man kan även ha fått påminnelser direkt från det företag till vilket man har skulden. När det gäller myndigheter och skulder i form av exempelvis parkeringsböter och liknande går skulden direkt till Kronofogdemyndigheten som utfärdar betalningsföreläggandet för den obetalda räkningen. Myndigheter är inget företag och har inget att tjäna på räntor e.t.c.
Myndigheter och obetalda skulder
När man har en obetald skuld till ett företag för till exempel en obetald vara är proceduren vanligtvis att man erhåller en påminnelse. Efter det skickas skulden till ett inkassoföretag som skickar ut kravbrev och därefter kan skulden gå vidare till Kronofogdemyndigheten som utfärdar ett betalningsföreläggande. Under den här processen lägger man på kostnader för administration samt ränta på skulden. Så länge man som kund inte betalar sina skulder tillkommer alltså ytterligare kostnader på vägen. Man gör alltså klokt i att betala sina räkningar i tid.

Myndigheter har inget vinstkrav och man går därför inte via olika inkassofirmor för att korrigera en obetald skuld. Räkningar och skulder till myndigheter och statliga instanser avses endast korrigeras så att myndigheten kan bedriva sin verksamhet. Kronofogdemyndigheten är en del av Svenskt myndighetsväsende och en skuld överförs sålunda direkt till denna myndighet. Samtidigt som en skuld till ett företag troligtvis inte kommer som någon överraskning kan en skuld till en statlig myndighet överraska med detta förfarande på direkt betalningsanmodan från Kronofogdemyndigheten.

När man fått ett betalningsföreläggande
Får man ett betalningsföreläggande ska man meddela till Kronofogdemyndigheten att man mottagit detta. I vissa fall får man ett besök av en delgivningsman som överlämnar betalningsföreläggandet och man får då skriva på ett kvitto på att man mottagit kravet. I de fall man anser att betalningsföreläggandet är felaktigt kan man bestrida detta först sedan man bekräftat att man har tagit emot betalningsföreläggandet. Man ska alltså bekräfta mottagandet av betalningsföreläggandet oavsett om man anser att kravet är felaktigt utfärdat eller ej.

I det fall betalningsföreläggandet utfärdats till följd av en obetald skuld till ett företag av något slag har skulden ökat betydligt eftersom den belagts med diverse administrativa kostnader samt räntor. Man gör alltså klokt i att undvika att försätta sig i en situation där man riskerar att få ekonomiska problem med obetalda räkningar och betalningsförelägganden som följd. Obetalda skulder kan få oerhörda konsekvenser i form av löneutmätningar eller till och med att Kronofogdemyndigheten utmäter ägodelar och förmögenhet så som bil, fastighet e.t.c.

Betalningsanmärkning

Betalningsanmärkning är den notering som kreditupplysningsföretagen gör om du inte betalat en räkning i tid. Den här formen av noteringar har skapats för att skydda både privatpersoner och företag från svåra ekonomiska problem.
Vad är en betalningsanmärkning
En betalningsanmärkning är en notering som görs av kreditupplysningsföretag när en person inte har betalat sina räkningar eller skulder i tid trots inkassokrav. Det är således inte Kronofogdemyndigheten som delar ut betalningsanmärkningar. Det sköts av kreditupplysningsföretagen som för register över både privatpersoner och företag.

Om man har fått den här typen av anmärkning kommer man inte att beviljas lån och krediter och man kommer även att få svårigheter att teckna abonnemang och liknande. Detta kan upplevas som kränkande av den person som drabbats. Syftet är att skilja mellan personer som drabbats av temporära ekonomiska svårigheter, och personer som satt dåliga ekonomiska mönster i system. Personer som har en temporär ekonomisk svacka skyddas från att förvärra situationen genom att förhindras från fler skulder och krediter. Företag och näringsliv i sin tur skyddas från personer som inte har ärliga avsikter bakom sitt handlande.

I kreditupplysningsföretagens register finns bland annat uppgifter gällande inkomst, om personen äger egna fastigheter och även om personen i fråga har betalningsanmärkningar. De senare uppgifterna hämtar kreditupplysningsföretagen direkt hos Kronofogdemyndigheten för att säkerställa att samtliga uppgifter är korrekta.

Utfärdande av betalningsanmärkning
Det är inte kronofogden som utfärdar betalningsanmärkning utan det gör kreditupplysningsföretagen. Dessa samlar dock in information från bland annat kronofogdemyndigheten innan de utfärdar en betalningsanmärkning. När man riskerar att bli föremål för en utredning angående betalningsanmärkning så kan det bero på obetalda räkningar som gått så långt att de blivit inkassoärenden. Vill man veta om man har betalningsanmärkningar är det till kreditupplysningsföretagen man ska vända sig, d.v.s. företag som till exempel UC, Biznode och Credisafe. Det är också dit näringslivet, banker och hyresvärdar etc vänder sig för att få kreditupplysningar.

För att bedriva ett kreditupplysningsföretagande krävs ett godkännande från datainspektionen. I kreditupplysningsföretagens register finns varje svensk medborgare över 15 år registrerade oavsett om vederbörande har betalningsanmärkningar eller ej. Det finns i skrivande stund sju stycken rikstäckande kreditupplysningsföretag i Sverige, och ett tiotal övriga företag inom samma gebit, som är godkända av datorinspektionen. Det finns en lista över godkända kreditupplysningsföretag på datorinspektions webbsida. Betalningsanmärkningar som utfärdats till följd av obetalda räkningar finns registrerade i tre år och anmärkningarna försvinner därefter om nya betalningsanmärkningar inte tillkommit.

Vad händer om man får en betalningsanmärkning?
Ganska få är helt införstådda med vad det innebär att få en betalningsanmärkning. Påföljderna kan många gånger bli betydande. Exempelvis blir det svårare att ta lån hos banker, köpa produkter på avbetalning och hyra en bostad. Du kan också nekas ett telefonabonnemang. Betalningsanmärkningar kan även orsaka problem när man söker vissa typer av jobb där kontanthantering hör till arbetsuppgifterna.
Betalningsanmärkningar finns kvar i flera år
För privatpersoner finns en betalningsanmärkning kvar i tre år efter att den utdelats. För företag finns betalningsanmärkning kvar i fem år. Efter den tidsperioden försvinner betalningsanmärkningen under förutsättning att hela skulden inklusive räntor och övriga avgifter är helt avbetalad till fordringsägaren. Därför kan en liten faktura som förfaller och hamnar hos inkassobolagen på sikt hamna hos Kronofogden för indrivning vilket resulterar i att kreditupplysningsföretagen ger dig en betalningsanmärkning i sina register.
Hur undviker man att få betalningsanmärkningar?
Huvudregeln för att undvika att drabbas av betalningsanmärkningar är att betala räkningar i tid. Vissa perioder kan det vara svårt att betala samtliga räkningar på grund av oförutsedda utgifter som en bilreparation eller liknande. Då är det tyvärr lätt att skjuta på betalningen av en annan faktura.

I dessa fall är det en god idé att direkt ta kontakt med det företag eller den organisation som utfärdat fakturan och sakligt förklara din situation. Du kan då be om att få ett förlängt förfallodatum för din faktura. Eventuellt kan du utarbeta en avbetalningsplan för större utgifter för att försäkra dig om att dessa inte hamnar hos inkassobolagen med ytterligare straffavgifter som följd. De flesta företag är villiga att samarbeta med dig för att komma fram till en lösning som innebär att din skuld betalas av.

Får du ett betalningsföreläggande eller inkassobrev du inte anser dig vara skyldig att betala är det viktigt att protestera genast. Kontakta företaget skriftligen med ett daterat brev för att bestrida skulden. Var tydlig med varför du anser att du inte är betalningsskyldig.

Hur vet jag om jag har en betalningsanmärkning?
För att ta reda på om du har en betalningsanmärkning kan du ta kontakt med ett kreditupplysningsföretag. De kan ge dig den informationen. Det kan du göra också om du vet att du har en betalningsanmärkning sedan tidigare och vill veta hur lång tid det är kvar innan den preskriberas. Det är obetydligt vilket av kreditupplysningsföretagen du kontaktar då samtliga har samma uppgifter.
Att undvika betalningsanmärkningar
För att undvika att belastas med betalningsanmärkningar ska man se till att betala sina räkningar i tid. Att ha en betalningsanmärkning kan försvåra tillvaron avsevärt då det till exempel kan bli svårt att teckna hyreskontrakt eller olika typer av avtal så som telefonabonnemang. I de fall man hamnar i ekonomiska svårigheter och riskerar att bli föremål för en betalningsanmärkning kan det vara en god ide att kontakta företaget eller inkassobolaget för att göra upp om ett anstånd på räkningen eller en avbetalningsplan.

Man bör spara alla former av avtal och kontrakt man tecknat. Det är viktigt om man skulle till exempel få en räkning som man anser sig vara felaktig. Felaktiga räkningar ska bestridas. Att ha samlat sina kontrakt och avtal kan vara till hjälp i de fall man behöver styrka sitt bestridande. Att bestrida ett betalningskrav innebär detsamma som att överklaga kravet. Företagare drabbas ofta av den här typen av problem och det ligger många ärenden hos konsumentverket och marknadsdomstolen för utredning.

Bilförsäkring

Alla bilar som är i trafik måste enligt lag ha en trafikförsäkring. En Trafikförsäkring ersätter alla skador du orsakat i trafiken med din bil, men den täcker inte skador på din egen bil vid olycka i trafiken. Om man vill teckna en bilförsäkring som även gäller på sin egen bil så behöver man ha antingen en halvförsäkring eller en helförsäkring. I en halvförsäkring så ingår allt som man har i trafikförsäkringen samt stöldskydd, brandskydd, glasskydd, maskinskydd, räddningsskydd och rättsskydd för den egna bilen. I en helförsäkring ingår allt i föregående men också även skydd för vagnskada på bilen vid olycksfall eller skadegörelse. Om man köper en helt ny bil så ingår i regel skydd för vagnskada i ett par år, så under första tiden efter man skaffat ny bil behöver man bara teckna en halvförsäkring.
Vilken bilförsäkring ska man välja?
När man ska välja en bilförsäkring så är det ett par saker att ta hänsyn till, som t.ex vilket skick bilen är i. Om bilen är gammal och inte är värd mycket mer än vad självrisken i försäkringen vid vagnskada kostar, så är det bättre att bara ha en trafik eller halvförsäkring. På bilar med högt värde och som förväntas rulla ett bra tag så är det rekommenderat att man har tecknat en helförsäkring så att man även får ersättning vid vagnskada på bilen, när nybilsgarantin har löpt ut.

En annan sak som är viktig att fundera på innan man tecknar försäkring, är vilket försäkringsbolag man ska välja. Det är därför alltid bra att välja ut ett par stycken och kika runt mellan och jämföra vilken försäkring som passar bäst och som är mest prisvärd. Vissa försäkringsbolag har t.ex. ytterligare försäkringsdelar inbakade i sin försäkring, medans andra har dessa som tilläggsförsäkringar som man kan välja extra på sin försäkring. Det finns i regel många tillägg och bland dem finns allrisk, olycksfall, hyrbil och självriskreducering.

Vilket försäkringsbolag ska man välja?
Det finns en hel del försäkringsbolag att välja mellan och ofta så är de rätt lika i vad de innehåller men kan skilja en hel del i priser, självriskkostnader och ersättning. Det är därför mycket viktigt att man ser sig omkring för att hitta det som passar en bäst. Många väljer att ha sin bil försäkrad i samma försäkringsbolag som man har hem och lösöre försäkrat i, men ibland kan det vara mer gynnsamt att välja ett annat bolag som kanske är mer inriktade på just bilförsäkringar.

Man kan spara tusenlappar per år genom att välja rätt bilförsäkring. En försäkring som har en lägre premie, kan exempelvis ha en mycket högre självrisk och andra villkor än en lite mer kostsam försäkring men som täcker för ett högre värde. Många väljer att ha sina försäkringar hos bland annat Länsförsäkringar, If och Svealand som har lite lägre premier men goda villkor. Det finns även tips och råd att få från kunniga försäkringsrådgivare som med sin kunskap kan hjälpa en att finna den rätta bilförsäkringen.

Billån

innebär ett lån där bilen är säkerheten för långivaren. Ett lån är ofta en förutsättning för att kunna köpa bil och det finns många olika varianter. Vanligast är lån via eller bilfirma, för det här alternativet krävs oftast att köparen har möjlighet att lägga 20% eller mer av köpesumman som egen insats. Om detta inte är ett alternativ finns också möjlighet att ta ett så kallat eller som det också kallas. Nackdelen med den här typen av lån är att räntan oftast är mycket högre. Vilken typ av lån som är fördelaktigast beror bland annat på hur stor kontantinsats köparen har, hur dyr bilen är och om den privat eller hos bilhandlare. Bilens ålder påverkar ofta återbetalningstiden och en gammal bil ska oftast betalas tillbaka under en kortare tidsperiod.
Ränta, ränteavdrag och restskuld
Räntan på lånet kommer att påverka den totala kostnaden för bilen. Därför är det viktigt att jämföra och förhandla räntan vid bilköp. Det finns många olika aktörer som erbjuder billån och som konsument är det viktigt att låneerbjudanden för att hitta det mest fördelaktiga alternativet. Räntekostnaden för billånet, 30% upp 100 000 är avdragsgillt på deklarationen, det är däremot inte andra avgifter som tillkommer i samband med lånet. Eftersom det ofta förekommer uppläggnings- och faktureringsavgifter innebär det att den aktör som erbjuder den lägsta räntan inte alltid erbjuder den lägsta totalkostnaden.

En annan viktig aspekt att beakta vid billån är restskulden. Det här är särskilt viktigt vid köp av begagnade bilar eftersom återbetalningstiden för lånet inte bör vara så lång att bilen minskar i värde snabbare än lånen. Det som då inträffar är att bilen är värd mindre vid försäljning än lånet vilket innebär att ägaren vid en eventuell försäljning av fordonet fortfarande kommer att ha kvar delar av låneskulden. För att undvika detta har många låneinstitut regler för hur gammal bilen får vara när de slutbetalas, oftast mellan 12-15 år.

Kostnadskalkyl för lån och ägande
Som för alla typer av lån är det viktigt att som låntagare göra en noggrann kostnadskalkyl. Här är det viktigt att inte enbart ta månadskostnaden i beaktande utan också den totala kostnaden för hela lånet. Här spelar återbetalningstiden stor roll då ränta och avgifter blir betydligt högre med en längre återbetalningstid trots att månadskostnaderna blir lägre. När det gäller bilköp är det inte heller bara lånet som sådant som ska tas räknas in i kalkylen utan också de reella kostnaderna för ägandet. Här tillkommer kostnader för bland annat försäkringar, skatt, drivmedel, service och reparationer.

För ett tryggt bilägande finns många olika försäkringar. Vissa långivare kräver till exempel helförsäkring för att acceptera bilen som säkerhet för lånet. Som låntagare finns också möjlighet att som ett tillägg teckna ett låneskydd i försäkringen. Ett låneskydd kommer att täcka kostnaderna för lånet under en period om låntagaren blir arbetslös eller sjuk. Det här är en extra trygghet för de låntagare som vid en egen ekonomisk genomlysning kan ha svårigheter att betala lånet även vid kortare perioder av inkomstbortfall.

Blancolån

innebär ett lån utan säkerhet där låntagaren helt fritt kan bestämma vad pengarna ska användas till. Motsatsen är så kallat hypotekslån, där eller annan långivare kräver en säkerhet som motsvarar lånets värde, det kan till exempel vara en lägenhet, villa eller annan fastighet. För ett låneinstitut innebär den här typen av lån en större risk än lån där det finns en motsvarande säkerhet och därför är låneformen förknippat med en betydligt högre räntesats än till exempel eller Räntan för blancolån ligger ofta mellan 3 till 20 procent men kan ibland uppgå till flera hundratals om inte tusentals procent. Från och med 1 september 2018 kommer det dock finnas en lag som begränsar hur hög räntan får vara på den här typen av lån i Sverige, vilket ska minska möjligheterna för oseriösa aktörer att etablera sig på marknaden.
Ränta och återbetalning
Blancolån ska precis som alla andra typer av lån betalas tillbaka. Oftast sker detta genom månatliga amorteringar av en del av lånesumman. Utöver amorteringen ska även räntan och eventuella andra avgifter att betalas. Räntan kan vara både fast och rörlig, även om rörlig ränta är vanligast vid blancolån. Det här innebär att räntan kommer att förändras under återbetalningstiden och att månadsbeloppet som ska betalas kan förändras både uppåt och neråt. Generellt sett kommer dock kostnaden för lånet att minska allt eftersom det återbetalas då lånesumman som räntan beräknas på minskar.

Vid blancolån kommer långivaren att göra en sedvanlig kreditkontroll av låntagaren. Oftast är kraven inte lika strikta som för andra typer av lån men låntagarens inkomst och återbetalningsförmåga kan istället komma att påverka räntan. Låntagare som har en stabil inkomst har större möjlighet att få en lägre ränta, något som påverkar både månadsbetalningen och totalkostnaden. När låntagaren räknar på lånet gäller det att inte bara titta på ränta och månadskostnad utan även på den totala återbetalningstiden. Månadskostnaden blir lägre med längre återbetalningstid men den totala kostnaden blir istället högre då räntan på lånet ska betalas under längre tid.

Viktigt med en noggrann kalkyl
Blancolån erbjuder en möjlighet att lösa akuta ekonomiska situationer. Men lånen tas också ofta för konsumtion eller för att till exempel täcka upp mellanskillnaden mellan den egna tillgängliga insatsen i ett bostadsköp och den lagstadgade minsta insatsen på 15 procent av köpesumman. Kostnaden för den här typen av lån är generellt hög för låntagaren, framför allt på grund av räntan. Därför är det extra viktigt att göra en noggrann privatekonomisk kalkyl då lånet annars riskerar att bli svårt och dyrt att återbetala.

Den som behöver ett blancolån har många olika långivare att vända sig till. De flesta banker erbjuder blancolån i storleksordningen 500 - 500 000 kronor och det finns dessutom ett antal mindre låneinstitut som är specialiserade på den här typen av Som låntagare är det, förutom den noggrant avvägda kalkylen, viktigt att kontakta flera olika låneinstitut och se vilka räntor och avbetalningsplaner som erbjuds. Beroende på varifrån lånet tas, samt de individuella ekonomiska förutsättningarna för låntagaren, kan räntan förhandlas och därmed blir totalkostnaden billigare.

Bodelning

När två gifta makar delar upp egendomen mellan sig kallas det för bodelning. Bodelning kan ske under äktenskapet eller vid äktenskapsskillnad, antingen på grund av att en av makarna dör eller med anledning av skilsmässa. Det är giftorättsgodset som delas upp och all egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods. Enligt huvudregeln ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna men av vissa skäl kan huvudregeln frångås. Ett sådant exempel kan vara om uppdelningen betraktas som oskälig på grund av att makarna varit gifta så pass kort tid. Om makarna inte kan enas om hur de ska bodela kan de ansöka om att en bodelningsförrättare ska utses av tingsrätten. Samma regler för förfarandet gäller vid registrerade partnerskap så väl som vid äktenskap. Det är också möjligt för sambor att bodela och det finns speciella lagar om samboförhållanden som reglerar detta.
Giftorättsgods eller enskild egendom
All egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods och ska således tas med i bodelningen. Det innebär att bodelningen i praktiken kommer att beröra det mesta av egendomen inom äktenskapet. För att viss egendom ska vara enskild måste det stå i ett gåvobrev, om egendomen var en gåva, i ett testamente eller i ett äktenskapsförord att egendomen skulle vara enskild egendom. Pengar från försäljning av enskild egendom fortsätter vara enskild egendom men avkastning på enskild egendom blir giftorättsgods. Tumregeln är att ingenting automatiskt blir enskild egendom utan att detta måste anges i exempelvis ett äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente.

Vissa privata saker, som exempelvis personliga presenter som inte är kopplade till en föreskrift om enskild egendom, i till exempel ett gåvobrev, kan respektive make få behålla trots att det inte är enskild egendom. Egna klädesplagg och smycken anses också vara sådan egendom som kan undantas från bodelningen, om än i skälig omfattning. Även fritidsutrustning kan räknas hit, om den har använts uteslutande för den ena partens bruk. Dyrbara hobbyföremål som exempelvis kamerautrustning eller golfklubbor ska däremot tas med i bodelningen.

Såhär gör du för att bodela
Bodelning ska genomföras skriftligen och dokumentet ska skrivas under av båda parterna. På internet finns flera mallar som du kan ladda ned och använda när du bodelar. Det är starkt rekommenderat att bodela och det går att göra i efterhand. Ibland kan det dock bli komplicerat att bodela i efterhand så det allra bästa är att göra det så snart som möjligt. Börja med en uppteckning av den sammanlagda egendomen, som utgår från förhållandena på brytdagen eller dödsdagen. Därefter sker en andelsberäkning och sedan fördelas egendomen. Slutligen skriver båda parterna under ett avtal som anger hur bodelningen gått till.

Det är viktigt att komma ihåg att vid bodelning delas inte bara makarnas egendom upp utan även deras skulder. Därför kommer skulderna att inverka på bodelningen. Varje make har rätt att ta av sin andel giftorättsgods för att betala sina skulder och denna regel finns till för att skydda borgenärerna som makarna är skyldiga pengar. Precis som för egendomen gäller för skulderna att respektive part ska gå ur bodelningen med lika mycket pengar. Däremot kan bodelningen aldrig sluta på en negativ summa utan i de fall där en makes skulder överstiger andelen giftorättsgods blir slutsumman noll.

Bolån

är en av grundstenarna i ekonomin för många svenska hushåll. Det är otroligt ovanligt att man köper en bostad helt utan att pengar och utgifterna för lånet är för många en av de största budgetposterna. Alla förändringar som rör bolånet uppmärksammas därför i media. Riksbankens ränta som påverkar ränta är viktiga för alla som har bolån och nyligen har amorteringskraven ändrats. Faktum är att hela samhällsekonomin inklusive prisutvecklingen på bostäder i hög grad påverkas av bolånen. En av förklaringarna till att bostäder stigit så kraftigt i värde i Sverige är att hushållen haft goda marginaler på grund av de låga kostnaderna för bolånen. I den här texten ska vi titta på hur bolån skiljer sig från andra lån och på vad man ska tänka på innan man tecknar ett.
Vad skiljer bolån från andra lån?
När man tecknar ett bolån har man i regel en säkerhet av väldigt hög kvalitet. Lägenheten eller huset som man köper kan säljas på exekutiv auktion om lånet förfaller till betalning och då får den som givit ut lånet pengarna tillbaka. Ett bolån anses därför inte vara lika riskabelt som när en bank eller en annan kreditgivare lånar ut pengar till något som har ett lägre och inte lika bestående värde. Tidigare har det varit förhållandevis lätt att låna miljontals kronor till bostäder men kraven har skärpts, steg för steg.

Länge har det varit så att man inte behöver betala tillbaka ett bolån. För den som lånar ut är det egentligen idealiskt om låntagaren bara betalar ränta, år efter år. I samband med att bostaden senare säljs betalats lånet tillbaka i sin helhet. Numera är man dock i regel tvungen att även betala tillbaka en del av lånet eftersom det anses gagna en sund ekonomi i ett läge när många bedömare befarar att räntorna kommer att stiga. I Sverige har vi annars haft extremt låga räntor på bolån under en lång tid.

Hur tecknar man ett bra bolån?
Tidigare var det vanligt att man gjorde alla bankärenden i en och samma bank och även tecknade sina eventuella lån hos den. Idag finns det fler lån- och kreditgivare och även ganska många aktörer som lånar ut stora belopp vid köp av bostäder. Det innebär att du som bolånekund kan välja vem du ska teckna lånet hos. Vilken ränta som erbjuds är givetvis viktigt. räntan avgörs i en förhandling mellan dig och din kontakt hos banken. Många olika faktorer spelar in, ju bättre ekonomi du anses ha desto bättre ränta kan du förhandla dig till.

För första gången på länge har många experter börjat rekommendera bunden ränta. Historiskt har rörlig ränta varit billigare men risken för ränteuppgångar har nu satt detta i ett annat ljus. Bunden ränta ger dessutom bra ekonomisk överblick. Ofta ingår olika tilläggstjänster i ett bolån, kontrollera vilka när du jämför långivare och använd gärna en jämförelsetjänst online så att du slipper kontakta alla banker och andra långivare på egen hand. Var alltid realistisk när du bedömer din framtida betalningsförmåga. Att sitta med ett för dyrt lån i en bostad som man kanske inte kan sälja snabbt är en mycket allvarlig situation.

Borgen

I de allra flesta fall så krävs det någon form av säkerhet för att beviljas ett lån. Oftast består säkerheten av låntagarens egna inkomst men om en låntagares betalningsförmåga inte räcker som säkerhet för långivaren så kan en annan person, oftast en familjemedlem, gå i borgen för lånet istället. Den som går i borgen för ett lån kallas borgensman, medan låntagaren kallas gäldenär. Borgensmannen ställer inte upp med säkerhet för lånet utan åtar sig att ta över gäldenärens och betala dessa om den ursprungliga låntagaren inte längre klarar av att betala. Det här fungerar då som en ytterligare försäkran till långivaren om att det lånade beloppet kommer att betalas tillbaka. Att ställa upp som borgensman är med andra ord ett stort och viktigt åtagande som är förknippat med ekonomiska risker.
Olika former av borgen
Det finns några olika former av borgen som är bra att känna till. Den vanligaste formen är "Proprieborgen" vilket innebär att låntagaren kan kräva borgensmannen på betalning så snart en betalning på skulden uteblivit. Det här innebär att borgensmannen i princip blir lika ansvarig och betalningsskyldig för lånet som låntagaren själv. Vid så kallad "Enkel borgen" blir borgensmannen istället skyldig att betala först efter att långivaren med alla till buds stående lagliga medel säkerställt att låntagaren själv inte har möjlighet att betala.

En tredje form, "Generell borgen", innebär att borgensmannen förbinder sig ett betalningsansvar för låntagarens alla nuvarande och kommande skulder, oftast utan beloppsbegränsning. Generell borgen är inget som som rekommenderas för konsumentlån som tas av privatpersoner men kan ibland krävas i företagssammanhang där firmatecknarna eller andra intressenter, till exempel aktieägare, åtar sig att gå i borgen för alla företagets nuvarande och kommande skulder. I det här sammanhanget är det oerhört viktigt att borgensmannen har god löpande insyn i företagets ekonomiska förehavanden.

Viktig information till borgensmannen
Innan man som privatperson åtar sig att gå i borgen för en annan privatperson eller ett företag så är det oerhört viktigt att förstå vilka åtaganden som är förknippade med borgensmannaskapet. Om låntagaren inte kan betala lånet kommer borgensmannen att överta allt betalningsansvar. Det här innebär inte bara betalning av den ursprungliga skulden utan också räntor och andra förekommande avgifter. Om den ursprungliga låntagaren avlider kommer dödsboet att betala skulden men om det inte finns tillräckliga medel så kommer borgensmannen att behöva överta betalningsansvaret för skulden även vid dödsfall.

En borgensman kommer att kreditprövas på samma sätt som låntagaren själv och en person kommer inte att accepteras som borgensman om inte den nuvarande och långsiktiga betalningsförmågan bedöms vara tillräcklig. Borgensmannens tillgångar, till exempel fastigheter, kan också räknas in som säkerhet. Det här innebär att långivaren kan utmäta och sälja borgensmannens hus om andra tillgångar eller betalningsmöjligheter saknas. Det är också viktigt att komma ihåg att borgensmannen har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande när detta väl är godkänt och påskrivet.

Borgenär

Detta ord brukar ofta blandas ihop med ett annat begrepp: borgensman. Även fast orden liknar varandra så är betydelsen inte alls densamma. Borgenär en den person eller företag som lånar ut pengar. Borgensman är en privatperson eller juridisk person som åtar sig ansvaret att betala ett lån ifall en gäldenär inte kan betala. En borgenär är alltså oftast en bank medan en borgensman är en privatperson. Enligt en undersökning gjord av Skatteverket tycker svenskarna att detta är är det svåraste ordet inom svenskan. Enbart sju procent av svenskarna vet vad det här begreppet betyder. Trots att det är ett begrepp som förekommer i en så vardaglig sak som långivande har ordet inte satt sig i svenskars minne utan de flesta säger idag låntagare. Läs mer om vad det här begreppet innebär här nedanför.
Vem som helst kan bli borgenär
Egentligen kan vem som helst bli en borgenär. Så fort någon person lånar ut till en annan så uppstår en fodran; borgenären är då den person som har en fodran på gäldenären, alltså låntagaren. Vanligtvis sker det här mellan en och en privatperson som vill låna till ett eller något annat. Det kan också ske mellan en bank och en person som ska starta upp ett företag. Idag finns det ett stort utbud av borgenärer, alltså långivare, att välja mellan i Sverige.

Innan ett avtal sluts mellan en borgenär och en gäldenär om ett lån så förekommer det olika informationsinhämtningar om gäldenären. Vanligtvis görs en kreditupplysning, banken kollar vad för ägande som förekommer, vilka utgifter som finns och om det finns andra Allt detta läggs sedan ihop till en samlad bedömning och borgenären kommer därefter med sitt beslut om de är villiga att låna ut eller inte. Godtas gäldenären så tecknas ett avtal. Det kan också förekomma krav att en borgensman måste finnas med i avtalet.

Borgenären kan kräva en borgensman
Eftersom borgenären har rätt att få tillbaka sin skuld kan denne försäkra sig på olika sätt att avtalet skrivs på ett sätt som gör att banken får in lånet för eller senare. Vanligt är att när en person vill teckna ett bolån så kan en anhörig kliva in som borgensman som är den person som betalar in en räkning ifall gäldenären inte kan betala. Det här är förstås en plan b eftersom målet är att gäldenären alltid ska betala men för borgenären är det viktigt att se att lånet alltid betalas in - oavsett från vem det är.

Om man kliver in som borgensman ska man vara medveten om att det är ett juridiskt bindande avtal som inte kan brytas. Borgenären kan alltså komma att kräva pengar från borgensmannen om inte gäldenären kan betala. Det innebär att borgenären kan kräva ut allt som går av finansiellt värde eftersom det juridiskt sett inte finns någon skillnad mellan gäldenären och borgensmannen. Det här sker enbart när gäldenärens finansiella situation redan är utmätt och inte kan betala av lånet på något sätt mer.

Borgensman

Borgensman är någon som personligen går i garant för en gäldenär. Borgensman är ett ord som inte ska förväxlas med borgenär. Skatteverket har också konstaterat att ordet "borgenär" är ett av de krångligaste orden som ständigt blandas ihop med begreppet "att gå i borgen" för någon. Borgenär är en person eller ett låneinstitut som ut pengar; det andra begreppet är en person som går in som en garant i ett låneavtal där banken vill ha en säkerhet att lånet verkligen betalas av. Gäldenär är den person som skriver på ett låneavtal och tar emot lånet men skulle denne inte kunna betala av lånet så måste personen som har gått i borg kliva in och betala lånet. Det här innebär alltså ett stort ansvar och en stor risk för denne person. Det får också konsekvenser för borgensmannen i och med att dennes kreditvärde sänks.
Går inte att ångra
Det finns inga strikta regler om vem som kan bli en borgensman eller inte. Vanligtvis handlar det om en person men också en juridisk person kan också bli en borgensman. I vilket fall som helst så måste borgenären kontrollera att borgensmannen kan betala skulden. Med andra ord kommer borgensmannen att kontrolleras i en kreditupplysning precis som gäldenären. Samma krav kommer att ställas på borgensmannen. Låneutgivaren kollar då om borgensmannen har andra lån, hur utgifterna ser ut och hur inkomsten ser ut.

Borgensman förekommer till exempel när en förälders barn ska köpa en lägenhet. Då kan en ha som villkor att en borgensman ska ingå i banklånet. Då kan en förälder skrivas in i barnets banklån och därmed kan bostadsköpet genomföras. Att gå i borgen är inte densamma som att uppge en säkerhet i form av egendom, kapital eller liknande. Att vara borgensman innebär ett obegränsat kapitalvärde. Detta för att en bank ska därmed kunna ta ut exakt det som behövs för att betala tillbaka ett lån.

Att tänka på innan man blir borgensman
Att bli en borgensman innebär ett stort ansvar och är något som man måste tänka igenom utifrån flera aspekter: tänker du ta ett i framtiden? Kanske behöver du ta ett lån för att genomföra en oförutsedd renovering i hemmet? Långivaren kommer att kontrollera du är en lämplig borgensman via en kreditupplysning och at vara borgenär kan komma att påverka dina framtida möjligheter att ta ett lån. Kan inte en gäldenär betala ett lån kommer kravet att hamna på dig. Detta kommer ske när Kronofogden har utmätt gäldenärens egendom.

Det betyder att borgensmannen i slutändan kan bli utmätt av Kronofogden om denne inte klarar av att betala av gäldenärens lån. Det här är ett avtal som inte går att avsäga sig ifrån; man är en borgensman oavsett om en skilsmässa händer till exempel. Det enda sättet som man kan bli av med sin status som borgensman är om gäldenären har en ny borgensman eller annan form av säkerhet som lånegivaren accepterar. En borgensman rekommenderas därför att själv göra en kreditupplysning på gäldenären för att hur dennes ekonomi ser ut.

Bostadsbubbla

Med bostadsbubbla brukar man mena en bostadsmarknad som växt väldigt snabbt, på ett sätt som inte är hållbart i längden. Problemet med bubblor är att de förr eller senare spricker och i det här fallet innebär det att priserna faller mycket snabbt, något som kan få väldigt besvärliga konsekvenser. Både för enskilda familjer och i samhället i stort. Om vi i Sverige lever i en bostadsbubbla eller inte är något som det råder delade meningar kring och begreppet används mycket i medierna. Kanske för att så många skulle drabbas om det visade sig att vi verkligen lever i en bubbla och om den sprack. Det är viktigt att notera att bostadsbubblor kan vara lokala. Priserna på bostäder har inte stigit på samma sätt överallt i Sverige utan det är framförallt vissa områden i storstäderna man talar om i detta sammanhang.
Bostadsbubblor och samhällsekonomin
Den senaste finanskrisen i USA började med en bostadsbubbla som sprack. De som ut pengar till fastighetsköp kunde inte längre få tillbaks dem eftersom ingen vill köpa bostäder till ett pris som ens låg i närheten av vad de som ville sälja själva hade betalat. Detta är särskilt allvarligt när det samtidigt uppstår arbetslöshet och människor kan bli tvungna att flytta. I USA hamnade många i livslång skuld eftersom de inte kunde betala tillbaka sina efter det att de sålt sina hem.

Hela kan skaka i sin grundvalar när en bostadsbubbla spricker och konsekvenserna av det blir mycket långtgående och svåröverskådliga. Svenska politiker och myndigheter fattar många beslut för att undvika att vi hamnar i en bostadsbubbla. Det nyligen införda amorteringskravet är en insats som man hoppas ska innebära att priserna på bostäder långsamt planar ut eller går tillbaka något. Det vore en sund utveckling av bostadsmarknaden och något som skulle minska risken för ett plötsligt ras. Räntepolitiken är ett annat verkningsmedel som riksbanken förfogar över och som kan påverka prisutvecklingen.

Hur undviker man att själv få problem?
Det är inte alla som är förlorar när bopriserna plötsligt faller. De som sålt i tid kan tvärt om få ett utmärkt investeringsläge eftersom det plötsligt kan bli mycket billigare. Att sälja sitt boende innan en bubbla briserar är alltså ett bra ekonomiskt råd som det dock kan vara lite svårt att följa eftersom det för många är svårt att vänta med att skaffa ett nytt boende tills efter ett eventuellt prisfall. Ett annat tips kan vara att undvika att köpa en bostad i något av de områden där prisutvecklingen varit som mest dramatisk.

Om räntorna stiger så mycket att man har svårt att betala dem samtidigt som priset på ens bostad faller har man hamnat i ett skruvstäd. Det bästa sättet att undvika denna fälla är att inte låna för mycket när man köper bostad och att amortera på sina lån så mycket man bara kan. Då sjunker räntekostnaden och man behöver kanske inte bry sig om ifall ens bostad stiger eller sjunker i värde. Prisutvecklingen på bomarknaden är egentligen inte så viktig för alla oss som varken planerar att sälja eller köpa ett hus eller en bostadsrätt.

Bostadslån

Att kunna teckna ett bostadslån är av avgörande betydelse för de svenskar som satsar på att äga ett hus eller en lägenhet. För en stor majoritet av oss är lånet en förutsättning och det är vanligt att man lånar upp emot 90 % av värdet på bostaden man köper. Det som skiljer från andra typer av utlåning är att bostaden är säkerhet för lånet. Historiskt sett har det varit en mycket pålitlig form av säkerhet och det är en faktor som bidrar till att hålla bolåneräntorna på en låg nivå. Långivaren riskerar helt enkelt inte lika mycket som vid andra former av utlåning eftersom bostaden kan säljas och då kan långivaren räkna med att få tillbaka sina pengar. I den här texten ska vi gå igenom vad man ska tänka på inför tecknande av bolån.
Ditt bolån får betydelse för din ekonomi
I många svenska hushåll är räntan på bolånet den enskilt största utgiftsposten, år efter år. Det beror på att det, internationellt sett, är dyrt att köpa en bostad i stora delar av Sverige. Som tur är har vi haft väldigt låga räntor under en längre tid. Om räntorna snabbt skulle stiga skulle det dock få drastiska konsekvenser för många hushåll. Att teckna lån med så låg ränta som möjligt och att inte låna för mycket är en av grundstenarna i en balansrad ekonomi. En annan är att amortera om man har möjlighet.

När man tecknar ett bolån står man inför valet mellan att ha rörlig eller bunden ränta. Rörlig ränta har historiskt sett varit mycket billigare men nu tror många att det är en bra idé att binda lånet. Då betalar du lite mer från början än du annars skulle göra men har också försäkrat dig mot räntehöjningar under en viss tidsperiod. Bundna lån bidrar också till god överblick när det gäller hushållsekonomin eftersom du vet hur mycket lånet kommer att kosta varje månad.

Bolån och samhällsekonomin
Om många i ett land tecknar bolån som är för höga kan det uppstå ett mycket problematiskt läge. Särskilt i samband med en så kallad bostadsbubbla som innebär att bopriserna sjunker snabbt. I värsta fall blir det då omöjligt för dem som måste flytta att få tillbaka vad de betalat för sin bostad. Då kan de heller inte betala tillbaka lånet efter försäljningen och fastnar i livslång skuldsättning. Detta är något som kan hända efter att räntorna stigit så mycket att människor inte längre har råd att betala dem och måste sälja bostaden av den anledningen.

Flera allvarliga finanskriser i olika länder har orsakats av att och andra långivare alltför lättvindigt låtit människor teckna bolån som de sedan inte kunnat betala tillbaka. Problemet blir extra allvarligt i samband med arbetslöshet. De svenska hushållens ekonomi avseende bolån är en viktig faktor som riksbanken har som utgångspunkt i sin räntepolitik. Att det nu införts amorteringskrav på bolån är en annan statlig åtgärd som syftar till sundare belåning. Det finns många samhällsekonomiska fördelar med låga räntor men det får inte gå så långt att Riksbanken måste pressa ner dem till vilket pris som helst.

Båtlån

En båt går att finansiera på samma sätt som en ny bil och ett utformas för det mesta på precis samma sätt som ett företag som säljer båtar och andra långivare kan erbjuda som går att använda för att finansiera en båt. Man behöver inte köpa en ny båt för att få låna, utan även en begagnad båt kan finansieras med hjälp av ett lån. För att bli godkänd för ett båtlån måste man ha fast inkomst och god kreditvärdighet. Lånar man hos en större bank brukar det finnas krav på att försäljningen sker genom en godkänd fackhandlare. Amorteringsplanen för den här typen av lån brukar anpassas efter båtmodellen och lånets storlek. Det går att få utan säkerhet eller med säkerhet när man ska köpa båt.
Med eller utan säkerhet
Ett båtlån med säkerhet kräver pantsättning för att garantera återbetalningen av lånet, precis som när man tar ett Stora banker kräver ofta att man ger en säkerhet för att få ett större båtlån. Vanligtvis sätter man båten som säkerhet, men det går även att använda sin bostad om man äger den. Precis som vid bolån går det inte att låna till hela båtens kostnad utan en viss andel måste även läggas in som kontantinsats. Många långivare kräver att kontantinsatsen uppgår till minst 20% av priset. Har man inte den summan kan man exempelvis ansöka om ett kontantinsatslån.

Det går även att använda sig av ett båtlån utan säkerhet om man inte har någon kontantinsats. Det är en typ av blancolån eller privatlån som kan användas för att få tag i kontantinsatsen till ett annat lån, men det går även att låna ett större belopp om båten ska finansieras helt av detta lån. Ett lån utan säkerhet har vanligtvis högre räntor och blir därför dyrare än ett lån med säkerhet. Fast inkomst och god kreditvärdighet krävs för att få båda typerna av båtlån godkända.

Ett båtlån med restvärde
Båtlån har i regel inte lika fördelaktiga villkor som fastighetslån. Amorteringstiderna för ett båtlån varierar, men ofta ligger det på 12-15 år. Behöver man ett kortare båtlån kan man exempelvis få ett på 36-60 månader som har ett fastställt restvärde. Har inte lånet något restvärde kan det löpa upp till 240 månader. Ett lån med restvärde tar med båtens värdeminskning i uträkningarna, det vill säga att båtens värde efter en tidsperiod räknas in i lånet. Amorteringsplanen läggs då upp så att motsvarande summa kvarstår efter tidsperioden.

När tidsperioden är slut kan man då kvitta båtens restvärde mot den låneskuld som kvarstår. Genom att göra det kan man byta in båten mot en ny efter en kort tidsperiod och på så sätt kan man undvika höga månadskostnader i form av amortering. Det är vanligt att kunna ta ett billån med restvärde, men många banker och långivare erbjuder även båtlån med samma villkor. Ett båtlån med restvärde är vanligtvis billigare än att betala av båten på några få år, men detta lån är främst till för båtägaren som vill byta båt ofta.

Deklaration

Deklaration är för många vuxna svenskar ett kärt ord för det här som behöver göras en gång per år: nämligen nedskrivningen av dina finansiella uppgifter. Varför då? Jo, därför att detta blir sedan grunden för din skatt som ska betalas in till staten. Det kan också förstås betyda att du kanske har betalat för mycket i skatt så att du får tillbaka pengar. Likaså kan det tyvärr betyda för en del svenskar att de har betalat för lite i skatt och att de blir återbetalningsskyldiga till staten. Nuförtiden är denna deklaration väldigt enkel att göra. Det går att deklarera via SMS, via nätet, en app, besök eller genom att ringa in. För de flesta räcker det enbart med att bekräfta deklarationens färdigtryckta uppgifter och därmed skicka in den och spara en hel del tid.
Hur gör man?
Deklarationen ska vara inlämnad senast den första helgfria vardagen i maj. Varje år öppnas chansen att lämna in tidigare så att kunna göra det i mars är inte ovanligt till exempel. För dig som inte vill göra någon ändring är det väldigt enkelt. För dig som behöver ändra något, eller lägga till något så behöver du antingen manuellt fylla i de blanketter som du får hem; eller så behöver du logga in via Skatteverkets hemsida och fylla i där.

Vanligast är att de som har ett eget företag behöver skicka in kompletterande uppgifter såsom speciella blanketter för näringsidkare. Se bara till att du gör det här i tid. Speciellt om du vill ha en i tid! Kommer du få pengar tillbaka kommer detta att uppges redan i de blanketter du får hem. Likaså om du är skyldig staten pengar. Skatteåterbäringen sker tidigast i april. För dig som har restskatt gäller det därefter att du betalar senast mitten av november.

Sammanfattning av deklaration
Skattedeklarationen sker en gång per år och är en glädje och/eller en glädjedödare för många svenskar. Visste du att majoriteten faktiskt får pengar tillbaka? Det här har faktiskt en betydelse för Sveriges ekonomi då köpkraften ökar den månad som skatteåterbäringen betalas ut från staten till de svenskar som har rätt till det. Det är förstås du som är skattebetalare som har huvudansvaret för att du betalar rätt skatt. Kolla med kommunen om du är osäker på hur mycket du ska betala.

Har du ett eget företag är det inte lika enkelt att bekräfta deklarationen rakt av som för de som inte har ett eget företag. Det här betyder att din skatteåterbäring (som privat person) kommer att bli fördröjd. Ha detta i åtanke så att du inte blir besviken. Se också till att du fixar fram alla papper och uppgifter som behövs för deklarationen så att du hinner göra detta i tid. Skatteverket vet nämligen av erfarenhet att alldeles för många loggar in på nätet sista dagen och gör sina ändringar.

Denuntiation

Ett skuldebrev kan överlåtas mellan olika kreditgivare, trots att det skrivs till en specifik juridisk person. En sådan överlåtelse innebär alltså att skulden får en ny fordringsägare och för att en sådan ska ske krävs en denuntiation. Denuntiation innebär att en underrättelse om överlåtelsen skickas till gäldenären så att denne vet vem skulden ska betalas till. Sker ingen underrättelse är inte överlåtelsen laglig. Lånevillkoren får inte heller bli sämre för gäldenären i och med skiftet av kreditgivare. Dessa regler gäller oftast skulder i rena pengar men även när en person exempelvis är skyldig att återlämna en produkt eller andra fordringar. När bytet sker så behöver det inte vara skriftligt eller muntligt. Det är bästa är ju att det görs skriftligt så att gäldenären vet att det om det och att det är lättare att bevisa att det skett.
Gäller det endast pengar?
Vanligtvis så handlar det om krediter och men kan även handla om fordran på något annat. Det kan därmed vara en produkt som ska återlämnas eller en person som ska återbetala ett lån. Gäldenären kan inte motsätta sig överlåtelsen av skulden om skuldebrevet gått igenom de lagar som krävs. Om lånevillkoren försämras så kan man överklaga på grund av att den nya borgenären inte får ändra på dem när det gäller enkelt skuldebrev. Om borgenären redan fått betalt så behöver inte gäldenären betala om den gjorts före denuntiation skett.

Förvärvaren måste vara säker på att dennes skuldebrev är skyddat mot överlåtarens borgenär och därför krävs det att gäldenären blir underrättad om överlåtelsen. När ett skuldebrev byter ägare så kallas det överlåtande eventuellt att det säljs. När man får ett skuldebrev så står det att summan betalas av innehavaren i stället för ett namn. Om betalningen redan skett till fel borgenär så får den nya borgenären som inte fått in sina pengar istället vända sig till överlåtaren som inte varit ärlig med betalningen.

Vad gäller vid skuldebrev
Det finns inget formkrav på vilket sätt en överföring av ett borgensåtagande måste gå till. Det som krävs är att långivaren går med på att den som tar över ersätter dig som borgensman. Detta är inte något som du och någon annan kan komma överens om utan att långivaren medgivit att det är ok. Även om det inte finns någon lag på att detta ska vara skriftligt så är rådet att göra detta ändå, helst av alla tre parter, så ingen tvist uppkommer senare.

Ett skuldebrev kan i vissa fall kallas för revers och får endast handla om pengar. När man tar ett så skrivs ett skuldebrev och det är alltid löpande när det gäller privatlån. Borgenären kan låna ut pengar muntligt och få ett löfte om återbetalning eller så gäller ett skuldebrev. Ett muntligt har samma löfte som ett skriftligt, men när det kommer till att bevisa lånet så föredras ett skriftligt. Finns det ett löpande skuldebrev som kan överlåtas så är det innehavaren av skuldebrevet som är betalningsansvarig när löptiden går ut.

Djurförsäkring

Det finns flera fördelar med att ha en djurförsäkring till sitt djur. För det första täcker den kostnader för veterinärvård och liknande om sådant behövs. Om man inte har djuret försäkrat finns det också risk för att man inte får delta i eventuella tävlingar eller liknande med det. En bra försäkring kan också göra att man kan få ersättning om det djur man har inte klarar det som varit syfte med djuret. Det kan vara mycket värdefullt för den djurägare som köpt djuret. Om man har en djurförsäkring bör man också undersöka om försäkringsbolaget erbjuder någon form av veterinär på telefon. Många försäkringsbolag har egna veterinärer, eller samarbetar med veterinärer som erbjuder ägare av försäkrade djur service dygnet runt. Där kan djurägaren via en app eller genom telefonsamtal få information eller råd gratis om djuret blir sjukt eller skadar sig. Detta är en service som är guld värd.
Vilka kostnader kan en djurförsäkring ersätta?
En djurförsäkring kan ersätta olika kostnader beroende på vad man har i sin försäkring. Om man har en olycksfallsförsäkring täcker den eventuella vårdkostnader för skador vid en olycka men troligen inte mediciner eller rehabilitering. Denna typ av försäkring täcker heller inte sjukdomar eller liknande som djuret kan drabbas av. Ofta måste man i denna försäkring välja till om man vill ha djuret livförsäkrat. Då kan man få ut ett ersättningsbelopp om djuret blir så allvarligt skadat att det måste avlivas.

Det finns också mer heltäckande försäkringar. De täcker både skador vid olycksfall, sjukdomar och mediciner samt rehabilitering. Om man har en häst finns det också försäkringar som kan tecknas om hästen inte fungerar till det man hade planerat att använda den till. Om man köpt en tävlingshäst och hästen sedan inte går att tävla med kan man få ut en del av hästens värde på försäkringen. Liknande försäkringar finns också för hundar och katter. Om man har en hund eller katt som plötsligt inte kan ställas ut mer kan försäkringen ersätta det.

Lätt eller svårt att teckna försäkring?
Det kan ses som svårt att teckna en djurförsäkring eftersom att man gör det så pass sällan. Det är dock inte speciellt komplicerat, och man kan dessutom göra det direkt på internet. Det är viktigt att man tänker efter hur mycket man vill betala i premie och hur benäget djuret är att råka ut för något. Det finns flera olika möjligheter och alternativ när det gäller försäkringar för djur så det kan löna sig att jämföra dem innan man beslutar sig.

Man kan enkelt skydda sitt djur genom att försäkra det. Försäkringen minskar risken för att man inte ska kunna betala kostnaderna om det händer djuret något. Om man inte har sitt djur försäkrat och något händer kanske man tvingas avliva djuret om kostnaderna blir för stora. Att försäkra ett djur som blivit skadat under att det varit oförsäkrat blir också dyrare,vilket är värt att tänka på. Att försäkra sitt djur har alltså flera bra fördelar, både för djuret och djurägaren den dagen något händer.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en ränta som företagen kan ta ut 30 dagar efter att man skickat ut fakturan. Detta med dröjsmålsräntan är lagstadgat och reglerat enligt räntelagen. Där står det bland annat att dröjsmålsränta kan krävas tidigast från förfallodagen och efter 30 dagar. Detta ska tydligt framgå av den faktura som skickas ut till kunden. Detta gäller fakturor till privatpersoner. När det gäller fakturor som skickas till ett annat företag så finns inga krav på att detta med dröjsmålsräntan ska framgå på fakturan. Anledningen till att kravet på dröjsmålsräntan inte behöver framgå på fakturan till företagare är att detta lagstadgade förfarande förväntas den mottagande företagaren vara införstådd med - i egenskap av företagare. I de fall företaget skickar ut en betalningspåminnelse så är det först 30 dagar efter det utskicket som dröjsmålsräntan kan påföras.
Påminnelseavgift och dröjsmålsränta
Den lagstadgade 30-dagars regeln och krav på dröjsmålsränta ska tydligt framgå på kundens faktura. Ett företag har ingen lagstadgad skyldighet att skicka ut någon påminnelse till kunder som inte betalar sina fakturor. Företaget kan välja att skicka skulden till inkasso omgående när kunden inte betalat sin faktura. Skulle företaget skicka ut en påminnelse så kan företagaren alltså inte addera dröjsmålsränta förrän 30 dagar efter att påminnelsen skickats ut. Om skulden är hög blir det alltså högre kostnader för kunden om företaget skickar skulden till inkasso direkt.

Hur företaget väljer att hantera en skuld som förfallit till betalning kan dels bero på vilken policy man har som företagare. Det finns dock inga krav på att agera enligt någon speciell mall. Eftersom det kostar kunden ytterligare i de fall kunden inte betalar sina fakturor får man utgå ifrån att företaget agerar så som det passar företaget från fall till fall. Är det obetalda fakturabeloppet lågt kan det bli dyrare för kunden om företaget skickar ut en påminnelse med påförd påminnelseavgift.

Räkneexempel med påförd dröjsmålsränta
En obetald faktura blir aldrig lönsam för kunden, tvärtom. Efter eventuella påminnelseavgifter belastas skulden med ytterligare kostnader i form av dröjsmålsränta, inkassokostnader och ytterligare avgifter. Dröjsmålsräntan är 8 procentenheter högre än Riksbankens gällande referensränta. Denna referensränta fastställs av Riksbanken två gånger per år. I de fall referensräntan är 2 procent kommer alltså dröjsmålsräntan att bli 10 procent. Är referensräntan 0 procent blir dröjsmålsräntan följaktligen 8 procent. Nu ska vi se på vad en obetald faktura skulle kunna innebära i påförda räntekostnader.

Du har en skuld på 100 000 kronor för ett inköp av byggmaterial. Du missar att betala din faktura och blir 20 dagar försenad med din inbetalning. Referensräntan ligger vid tillfället på 0 procent. Eftersom du var 20 dagar försenad kommer räntan att utgöra 20/365 av 8 procent av 100 000 = 438,36 kronor. Du ska alltså betala in en summa på 100 438,36 kronor för att korrigera din försenade faktura. Skulden ökar alltså snabbt när dröjsmålsräntan adderas till det ursprungliga beloppet.

Effektiv ränta

Effektiv ränta är den totala kostnaden du betalar för att få ta ett en kredit eller handla på avbetalning. Det är den enda räntan du ska bry dig om, trots att det allt som oftast är den nominella räntan som långivarna använder sig av för att marknadsföra sina lån. Bara för att det står "0 % ränta" i ett reklamblad betyder inte det att du endast betalar summan som produkten kostar. Det tillkommer nästan alltid andra avgifter än den nominella räntan som kan vara väldigt svåra att läsa sig till om man inte tittar extra noga på det finstilta i lånekontraktet. Här ska vi titta lite närmre på vad den effektiva räntan innebär, hur man räknar ut den och vilka fällor man ska se upp med för att undvika att hamna i en räntefälla.
Hur räknar man ut den effektiva räntan?
Eftersom det kan vara ganska svårt att räkna ut den effektiva räntan är långivaren skyldig att ange den i låneavtalet. Däremot brukar ofta marknadsföra sina lån endast med den nominella räntan, så det är väldigt viktigt att man läser det finstilta innan man skriver på ett avtal. För att räkna ut den effektiva räntan måste man räkna med alla lånets samlade kostnader - nominell ränta, uppläggningsavgift och aviavgift. Utöver dessa försöker långivare ibland smyga in andra kostnader som blir en del av den effektiva räntan.

Värt att tänka på är att de relativt låga enskilda beloppen, exempelvis uppläggningsavgift om 300 kronor, kan utgöra en väldigt hög procentuell kostnad på ett mindre lån. Med aviavgifter och annat kan ofta den effektiva räntan på exempelvis en telefon för 3000 kronor bli över 100 % även om den nominella räntan är 0 %. Även om det kan locka med avbetalning om man inte riktigt har råd att köpa en produkt är det viktigt att tänka på att det nästan alltid är billigare att köpa kontant.

Hur undviker man höga effektiva räntor?
Eftersom den nominella räntan är en procentuell andel av produktens pris är det oftast de relativt billiga produkterna som köps på avbetalning som är de värsta räntefällorna. Även som brukar ha låg nominell ränta kan bli dyra eftersom långivarna ofta fäster många dyra avgifter vid lånet. Ofta kan det vara en bättre idé att ta ett privatlån med en något högre nominell ränta eller bilen kontant, om du inte har möjlighet att helt enkelt spara och genomföra köpet utan att låna.

Som alltid med lån, krediter och avbetalningsköp är det billigast att helt enkelt strunta i dem och handla kontant. Om det inte går är det viktigt att du läser kontraktet noga, och jämför olika lånegivare innan du skriver på. Långivaren är alltid skyldig att skriva ut den effektiva räntan i kontraktet, men den kan vara svår att hitta så se till att ställa frågor, lusläsa och jämföra. Låt dig inte luras av små enskilda summor, tänk på att räntan utgörs av procentandelar på produktens kostnad. Tycker du att 50-100 % ränta låter bra bara för att beloppet är relativt lågt?

Existensminimum

Existensminimum är den summa som anges som skälig levnadsnivå för en person eller en familj i Sverige. Begreppet används av flera instanser bland annat av kronofogden och socialtjänsten. Vilket belopp som utgör en skälig levnadsnivå avgörs årligen i riksdagen. Summan för en skälig levnadsnivå skiljer något mellan socialtjänst och kronofogde. Vid utmätning av lönen tar kronofogden hänsyn till boendekostnaderna och därefter utgår resterande summa efter skuldavdraget till den person som fått ett beslut om löneutmätning. Begreppet går även under benämningen "förbehållsbelopp" och kan anpassas efter personliga omständigheter. Vid beräkningen tar kronofogden hänsyn till kostnader för boende, sjukvårdskostnader, familjeförhållanden e.t.c. Den resterande summan efter löneutmätning ska täcka kostnader som mat, hushållsartiklar, räkningar, försäkringar, kostnader för telefon och liknande. Vid skuldsanering ska personen som beviljats sammalunda kunna återgå till normal levnadsstandard efter 5-års löneutmätning.
Löneutmätning kontra skuldsanering
I de fall en person ådömts löneutmätning kan personen leva under existensminimum tills skulden är betald vilket i värsta fall kan vara under större delen av livet. En person som riskerar att hamna i en sådan situation gör klokt i att begära skuldsanering. Skuldsaneringen utreds i samröre med ekonomiansvariga vid den egna kommunens socialtjänst. Riskerar man att hamna i en skuldsättningssituation under resten av sitt arbetsföra liv har man inget att förlora på att ansöka om skuldsanering. Skuldsanering har beviljats till ett stort antal svenskar under de senaste åren.

En person som får sin lön utmätt tills skulden är betald kan hamna i en svår situation under oöverskådlig tid beroende på hur stor skulden är. En beviljad skuldsanering innebär att personens skulder avskrivs efter fem år, oavsett hur stor skulden varit. Anledningen till detta förfarande är att en person som lever på existensminimum har svårt att leva ett fullt fungerande liv med begränsade ekonomiska resurser. Samhället har således allt att vinna på att människor har en fungerande ekonomi och produktiva liv.

Beräkning av existensminimum
Beräkningen av existensminimum görs på olika sätt beroende på vilken instans som gör beräkningen. Kronofogden tar hänsyn till vissa normalbelopp som ingår i en människas vardag. Till normalbeloppet hör kostnaden för mediciner och liknande som personen eller familjemedlemmen kan vara i behov av för ett fungerande liv. Kronofogdens normalbelopp är en aning generösare än socialtjänstens bedömning av detsamma. Socialtjänsten är mer restriktiva i sina beräkningar och existensminimum enligt socialtjänstens norm är därför något lägre än vad kronofogden bedömer som skälig levnadsnivå.

Beloppet som utgör existensminimum beräknas utifrån personens levnadssituation. Hänsyn tas bland annat till om personen är ensamstående eller sammanboende samt om personen har ett eller flera barn. I vissa fall kan en person få bättre ekonomi genom löneutmätning och skuldsanering på grund av att den personliga ekonomin har varit omöjlig att reda ut. Att då leva under existensminimum kan vara ett sätt för en person med svåra ekonomiska förhållanden att komma ur en ekonomiskt sett svår situation och nå upp till existensminimum.

Faktura

Kort sagt kan man säga att en faktura är ett dokument i någon form som innehåller ett krav om betalning från en part till någon annan part. Fakturan kan vara i elektronisk form eller i pappersformat och den innehåller ett betalningskrav. Den kan ställas ut från ett företag till ett annat, eller mellan ett företag och en privatperson. Den part som vill ha in betalningen kallas borgenär, och den som är skyldig någon pengar och ska betala fakturan kallas då gäldenär. När man ställer ut en faktura ska den alltid numreras i en kronologisk ordning eftersom de ligger till grund för företagets redovisning och även fungerar som verifikation för bokföringen i företaget. Det måste finnas en verifikation för alla affärshändelser även om det inte finns något krav på att fakturan ska skrivas.
När ska en faktura betalas?
Hos många företag används krediter i förhållande till fakturan. När sådant används skickas en faktura med ett betalningsvillkor. Detta betalningsvillkor kan vara 30 dagar. Det kan också vara högre eller lägre. Denna kredittid räknas från det att fakturan skrivs, fram till att fakturan har sin förfallodag. I samband med fakturering och kredit kan en avgift tas ut. Den kan vara hur hög eller låg som helst. Det är dock mycket viktigt att hålla koll på att avgift endast får tas ut av kunden om båda parter avtalat om den i förhand.

I andra fall kan en faktura ha betalningskravet att den ska betalas direkt eller vid månadens slut. Om man ska betala en faktura är det viktigt att hålla koll på detta då förseningsavgifter och liknande annars kan tillkomma. Om man har ett företag som fakturerar måste man också vara medveten om att företaget måste ligga ute med sitt kapital fram till dess att fakturan blir betalad. Om parten inte betalar, och det drar ut än mer på tiden kan företaget lätt få problem.

Vad ska fakturan innehålla?
Det är mervärdesskattelagen som bestämmer vad en faktura ska innehålla. Enligt denna ska fakturan innehålla datum för fakturans utfärdande, fakturanummer samt säljaren och köparens namn och adress. Säljarens momsregistreringsnummer samt varornas eller tjänsternas art ska också finnas med. Om det gäller flera varor eller tjänster ska omfattningen finnas med. Det ska också framgå när varorna sålts och hur, samt när betalning ska ske. Det finns i vissa fall också möjlighet att skapa en förenklad faktura, och för den gäller andra regler.

När man skapar en faktura bör den också innehålla information om dröjsmålsräntor och alla betalningsvillkor. Här bör det framgå om eventuella påminnelseavgifter eller liknande tillkommer efter förfallodatum. Varans leveransvillkor och betalningsuppgifter måste också finnas med. En annan viktig sak är information om att säljaren har godkännande för F-skatt. Andra krav gäller för aktiebolag. På deras fakturor måste också organisationsnummer, bolagets namn och information om var bolaget har sitt säte, framgå. Om man ska skapa och betala fakturor är det med andra ord en hel del man bör känna till.

Fullmakt

Med en fullmakt får en person rätt att företräda en annan. Dessa personer kan vara juridiska eller fysiska personer. Man kan med andra ord ge en annan person i uppdrag att utföra vissa handlingar i det egna namnet och detta kommer att ha en bindande verkan rent rättsligt. Man kan till exempel använda fullmakten vid beställning samt försäljning av tjänster och varor. Den kan också användas vid köp eller om man vill disponera bankmedel som är innestående. Om man lämnar fullmakten kallas man huvudman eller fullmaktsgivare och om man får en fullmakt kan man kallas mellanman, ombud eller fullmaktstagare. Fullmakten kan vara skriftlig eller muntlig och ges mellan huvudmannen och tredje part om att ombudet får utföra olika rättshandlingar åt huvudmannen. Fullmakten måste dock inte lämnas direkt mellan huvudman och tredje man utan denne kan lämnas till ombudet som sedan för fullmakten vidare.
Företag och fullmakter, samt fullmaktens innehåll.
I dag är det vanligt att flera företag ger anställda eller någon annan uppdrag att vara ombud i det som avser själva näringsverksamheten. I dessa fall är det möjligt att skapa en prokura eller en handelsfullmakt. Man kan också anställas direkt med uppgiften att företräda en arbetsgivare. Detta om det framgår av personens arbetsuppgifter. Personen kan alltså anställas för att ha en viss ställning mot en tredje man. Inom näringslivet kan till exempel kassabiträden, advokater med mera ha en sådan roll.

En fullmakt måste innehålla flera olika saker för att den ska vara giltig. Exakt hur den ska vara utformad finns det dock inte några riktlinjer för. Fullmakten måste för det första bevisa att det är just en fullmakt. Den ska också innehålla information om vad ombudet får göra. En giltig fullmakt ska också innehålla startdatum, samt slutdatum för fullmakten och dess giltighet. Såväl fullmaktsgivarens som ombudets namn och namnteckning ska vara med på fullmakten och både ombudet och givaren ska ha var sitt exemplar.

Vad får mellanmannen göra?
Ett ombud får inte göra vad som helst bara för att det finns en fullmakt. Det är endast de handlingar fullmaktsgivaren angivit att ombudet får utföra som får göras. Ombudet måste alltid följa de gränser som fullmaktsgivaren angivit. Om ombudet går utöver dessa och gör en rättslig handling som inte ingår i fullmakten kommer inte huvudmannen att vara rättsligt bunden av handlingen längre. Det gäller alltså att hålla koll på precis vad som anges i fullmakten, både som fullmaktsgivare och som ombud.

Om tredje man inte insett, eller borde ha insett att ombudet handlar utanför fullmakten kan ombudet bli skadeståndsskyldig. Det kan denne bli upp till det som kallas positivt kontraktsintresse. Detta ger tredje man rätt till ersättning både för utebliven vinst och för direkta förluster som orsakats av handlingen. Om man gör en rättshandling i någon annans namn utanför, eller helt utan en fullmakt kommer den som handlar att kallas för falsus procurator, som är ett latinskt uttryck. Det betyder ”falsk företrädare”.

Förfallodatum

Förfallodatum är det datum som ett en faktura eller en räkning ska vara återbetalad senast för att inte kreditgivaren ska lägga på en påminnelseavgift när en påminnelse skickas ut. Är lånet inte betalt kan det också leda till att kreditgivaren tar det vidare till inkasso eller Kronofogden. Även dröjsmålsränta kan läggas till på fakturan. Förfallodatum sätts av kreditgivaren men det finns ingen lag som säger hur snart lånet ska betalas. Vanligtvis brukar det vara 30 dagar. När det är mellan en privatperson och ett företag får dock förfallodatumet aldrig vara innan en vara har levererats. CSN-lånet är ett av de vanligaste lånen där många svenskar som har haft svårt att betala tillbaka har slutligen hamnat hos Kronofogden. Läs mer om hur det fungerar kring sista datum när det kommer till lån.
Datum för förfallodatum
Hur bestäms ett förfallodatum? Det är upp till företaget själv. Klart är att det vanligtvis handlar om 30 dagar och företaget har en skyldighet att skicka räkningen (eller på annat sätt informera en person om räkningen till exempel digitalt) så tidigt som möjligt så att privatpersonen har möjlighet att betala i tid. Datumet kan flyttas fram i tid om företaget går med på det. Vanligtvis kan det dock förekomma en extra avgift i form av ränta om datum flyttas framåt i tiden.

När det kommer till att betala en faktura, räkning eller ett lån så måste pengarna vara insatta senast det datum som det står, alltså förfallodatumet. Det kan dock vara företag som accepterar att pengarna kommer in några dagar senare men det är helt upp till företaget om det accepteras eller ej. Som privatperson har man därför ansvaret att se till att välja en betalmetod som gör att pengarna är överförda och framme senast dagen för förfallodatumet. Säkrast är att betala senast dagen innan förfallodatumet.

Om betalningen inkommit efter förfallodatumet
Om förfallodatumet är på en helgdag är det accepterat att inbetalningen är inne nästa bankdag. Om man upptäcker att man inte har betalat i tid så kan man se till att betala räkningen så fort som möjligt. Det är alltid bättre att betala även om det är sen, än att inte alls betala. Utebliven betalning kommer alltid att tas vidare till nästa steg i form av en påminnelse som ska betalas och betalas in den så går det vidare till inkasso eller Kronofogden.

Om du har ett jobb där lönen betalas ut i början av en månad istället för slutet av en månad kan du kontakta företaget för att höra om förfallodatumet kan flyttas fram permanent så att du kan betala när du har fått lönen. Det här är dock en förmån och inte en skyldighet från företagets sida, men att se till att en räkning är inbetald innan förfallodatum har löpt ut är av bådas intresse eftersom en utebliven räkning kan komma att kosta tid i orm av administrativt arbete.

Gåvobrev

Ett gåvobrev är ett dokument som visar att en gåva har getts från någon till en annan. Gåvobrevet har också oftast villkor som ingår för att styra upp hur gåvan ska hanteras. Ett exempel är när ett gåvobrev ges där det står hur gåvan (det kan vara en fastighet, kapital eller annat) ska skötas av nästkommande generation eller av en stiftelse. Detta kan i sin tur då leda till att stipendiater kan få stipendium eller att forskare kan få anslag - om gåvobrevet antyder att gåvan ska användas för detta. Gåvobrevet har därför en stor betydelse för hur en verksamhet ska styras. Till exempel en stiftelse som skapas utifrån vad som står i detta dokument måste alltid styra sin verksamhets beslut utifrån vad som står i gåvobrevet eftersom det anses vara styrinstrumentet. Läs mer om detta längre ner.
Så här skapas ett gåvobrev
Ett gåvobrev ges oftast för att en person vill att en gåva ska överlåtas på rätt sätt genom en viss reglering. Vanligt kan vara att en gåva enbart får ges när en person har uppnått en viss ålder, eller att gåvan enbart ska ges till en viss person eller en juridisk person. Viktigt är att skriva med i gåvobrevet är om en gåva ska anses vara en enskild egendom, vara förskott på arv, eller om det finns andra krav på gåvan.

En enskild egendom gör till exempel att en gåva tillhör en enskild person även om till exempelvis en skilsmässa händer för mottagaren. Ett gåvobrev måste innehålla en mottagare och en givare som båda skriver under dokumentet med namn, datum, ort och en specifikation vad som överlämnas. Detta är likadant oavsett om det är en stor summa pengar, en klocka, en bil eller något liknande. Om en tomt eller fastighet överlämnas måste dock signeringen bevittnas av en tredje person men normalt sett behövs inte detta.

Villkor och registrering
I vissa fall behöver en gåva registreras. Detta behövs när en gåva ges mellan makar eller om gåvan innehåller en fastighet. Gåvor mellan makar ska registreras hos Skatteverket genom att man lämnar in gåvobrevet. Detta gäller dock inte för alla gåvor utan bäst är det att man kollar upp med Skatteverket innan vad som behöver registreras. Om gåvan innehåller en fastighet behöver en ny lagfart upprättas. Det är ett dokument som visar vem som äger en fastighet. Detta görs hos Lantmäteriet och innebär en visst kostnad.

Vanligast brukar ett gåvobrev innehålla en viss summa pengar som ska gå från förälder till ett barn när denne blir myndig. Då står det tydligt i gåvobrevet att barnet måste uppnå myndig ålder innan denne får tillgång till pengarna. Andra villkor kan till exempelvis vara att gåvan får inte ges vidare eller säljas inom en viss period från att gåvan har mottagits. Däremot finns det inga skattemässigt gynnsamma fördelar eller nackdelar med att upprätta ett gåvobrev varken för mottagaren eller givaren.

Gäldenär

Gäldenär är ett annat ord för en låntagare. Det är en borgenär (lånegivare, privatperson eller liknande) som lånar ut pengar till en privatperson men det kan också vara till ett företag. Ibland kan en bank kräva att gäldenären måste teckna ett tillsammans med en borgensman. Det betyder att om en gäldenär inte kan betala av lånet så måste en borgensman kliva in och betala av lånet. Det måste dock inte handla om ett lån utan det kan även vara andra situationer där en skuld kan uppstå. Till exempelvis när en person har köpt en vara och väntar på att säljaren ska skicka/ge varan till personen. Det omvända uppstår då att gäldenären blir borgenären (eftersom denne har gett pengar för en vara och förväntar sig få en vara tillbaka dvs. skulden).
Gäldenärens ansvar vid avbetalning
Även om gäldenär är ett begrepp som används ofta i samband med lån är det ett begrepp som används mest i skrift och inte i talspråk. Istället talar man då om kredittagare (gäldenär) och kreditgivare. Gäldenär används som mest i ett kontrakt där man behöver skilja på två personer som är skrivna som skyldiga att betala tillbaka ett lån. Gäldenär syftar då på den person som i första hand ska betala av lånet. Banken kan då ta till alla medel såsom inkasso och Kronofogden.

Läs även: tydliga fördelar med en medsökande

När en gäldenärs egendom är utmätt och en skuld fortfarande kvarstår kommer den andra personen, borgensmannen som också står tecknad i lånet, att få krav om att betala av lånet. I vanliga fall handlar det här om en förälder som är en borgensman och förälderns barn som är gäldenär. Även om skulder vanligtvis handlar om pengar så kan det även finnas fall där skulden är en tjänst, en vara, eller något annat som har upprättats i ett affärskontrakt mellan en borgenär och en gäldenär.

En naturagäldenär är en person som är skyldig någon en tjänst. Till exempel om en privatperson har betalat för en tjänst såsom att renovera ett badrum är det då hantverkaren (naturagäldenären) som är skyldig privatpersonen (borgenären) att slutföra renoveringen enligt kontraktet. Skulden är inte slutförd förrän naturagäldenären har slutfört renoveringen men vad som anses vara slutfört kan ibland vara otydligt. I de fall då det inte finns ett tydligt kontrakt om hur renoveringen ska se ut kan det uppstå konflikt om skulden är betald eller inte.

Den andra formen av en gäldenär är en penninggäldenär. Helt enkelt en person som är skyldig någon (privatperson, bank, låneinstitut etc) pengar. Här är det tydligare om exakt hur skulden ser ut och när den räknas som avbetalad eftersom det handlar om en bestämd summa pengar. Gäld har ett ganska brutalt ursprung då en gäld syftar på det som vikingar under hot krävde pengar från sina fiender under sina erövringståg runtom i Europa. Till exempelvis krävde vikingarna av en kung i England på en stor "gäld" för att de inte skulle plundra hans område.

Två typer av gäldenärer
En naturagäldenär är en person som är skyldig någon en tjänst. Till exempel om en privatperson har betalat för en tjänst såsom att renovera ett badrum är det då hantverkaren (naturagäldenären) som är skyldig privatpersonen (borgenären) att slutföra renoveringen enligt kontraktet. Skulden är inte slutförd förrän naturagäldenären har slutfört renoveringen men vad som anses vara slutfört kan ibland vara otydligt. I de fall då det inte finns ett tydligt kontrakt om hur renoveringen ska se ut kan det uppstå konflikt om skulden är betald eller inte.

Den andra formen av en gäldenär är en penninggäldenär. Helt enkelt en person som är skyldig någon (privatperson, bank, låneinstitut etc) pengar. Här är det tydligare om exakt hur skulden ser ut och när den räknas som avbetalad eftersom det handlar om en bestämd summa pengar. Gäld har ett ganska brutalt ursprung då en gäld syftar på det som vikingar under hot krävde pengar från sina fiender under sina erövringståg runtom i Europa. Till exempelvis krävde vikingarna av en kung i England på en stor "gäld" för att de inte skulle plundra hans område.

Handpenning

Handpenning är en summa pengar som en köpare behöver betala för att ingå i ett köpavtal. Oftast lämnar man in en handpenning när man ska köpa en bostad men det kan också ske när man ska till exempel köpa en bil. Man lämnar då in handpenningen som motsvarar en procentuell del av den totala summan för ett objekt. Handpenningen finns till för att visa att man är seriös med att genomföra ett köp och att man inte ska slösa med någons tid. Denna betalas oftast inom sju dagar från att köpet har godkänts. Skulle köparen dra sig ut köpet så kommer säljaren att behålla dessa pengar. Oftast får mäklaren sitt arvode från just handpenningen. Man kan förhandla bort att handpenningen automatiskt bortfaller köparen om denne drar sig ur köpet. Läs mer om detta här nedanför.
Storleken på handpenningen
Oftast när det kommer till bostadsköp så ligger handpenningen på 10 % på det slutgiltiga priset. Om det är riktigt dyra köp så kan procenten sänkas. Om man har tecknat upp ett så kan ibland hjälpa till med handpenningen och därefter så kan man själv gå in med den insats som man har kommit överens om med banken när man ingick i låneavtalet. Det här kan dock förstås omförhandlas mellan gäldenären och borgenären. Handpenningen är oftast det som många spar till under flera år.

Vanligt är att många får hjälp av sina föräldrar till att finansiera handpenningen. Finns det ingen sån möjlighet kan man söka sig till låneinstitut som kan låna ut pengar till en handpenning. Detta kan då göras i de fall då en bank inte vill finansiera handpenningen utan kräver att gäldenären ska gå in med handpenningen själv. Ett vanligt misstag är att det är handpenningen som gör att ett köpavtal räknas som giltigt först när handpenningen är betald. Så är inte fallet.

Att ta lån till handpenning
Det är inte alla som har råd att betala handpenning kontant. Detta kan förekomma till exempelvis när man ska sälja ett hus och flytta in i ett annat. Då kan pengarna vara låsta i huset som håller på att säljas samtidigt som man har genomfört ett köp av en lägenhet (via ett Då kan man ibland förhandla fram sig ett korttidslån som ska täcka handpenningen för det nya huset tills det gamla huset har sålts och pengarna är inkomna.

Ett korttidslån för en handpenning har oftast en rörlig ränta och är menad att betalas inom 1-3 månader oftast. I det stora hela är det dock vanligast att en bank godkänner att bolånet även ska inkludera handpenningen eftersom det är ju det som slutför bostadsköpet. På så vis har banken ett intresse av att låna ut till handpenningen för att säkra sig om att gäldenären kan genomföra bostadsköpet så att bolånet kan fullföljas istället för att avbrytas innan köpet har gått igenom.

Hypotekslån

Ordet hypotek kommer från grekiskans hypotheke som betyder "pant". Redan i antikens Grekland var begreppet etablerat och det fanns pantbanker. Hela lånerörelsen som den ser ut idag härstammar faktiskt från detta. I Europa i övrigt kom systemet med mot en pant som säkerhet till på 1200-talet, då kyrkan fann det nödvändigt att införa lån för de allra fattigaste. Men även kungar använde sig av den här möjligheten. Den engelska kungen Edvard III pantsatte på 1300-talet sina juveler för att finansiera ett krig mot Frankrike. Idag innebär ett hypotekslån som de flesta anar inte ett regelrätt pantlån. Det som tillkommer i ett sådant här lån är att låntagaren fortsättningsvis har äganderätt till det pantsatta föremålet. Det tas endast i beslag om lånet inte sköts. Långivaren kan då få rätt att tvångsförsälja objektet och på så sätt få tillbaka den utlånade summan.
Det vanligaste hypotekslånet
I de sammanhang där de flesta hört talas om hypotekslån är sannolikt där det handlar om att till en bostad. Hypotekslånet är den del som även brukar kallas för bottenlån. Den som köper villan, fritidshuset eller bostadsrätten har fortfarande äganderätt till den trots att den är panten i låneavtalet. I och med att låntagaren fortfarande äger objektet går det att bygga om, renovera eller sälja om ägaren vill. Detta så länge låneavtalet hålls och banken får in sina räntor och amorteringar i tid.

I pantbrevet finns i det här fallet en klausul där det framgår att långivaren har rätt att överta bostaden och tvångsförsälja den om lånen inte betalas enligt avtal. På så sätt kan låneinstitutet få tillbaka hela eller en del av lånet. Hypotekslån är det lån som är mest fördelaktigt för den som lånar. Detta eftersom banken tar en mycket mindre risk i och med att det finns en pant. Villkoren varierar dock för hur förmånligt det kan vara. Detta beror på bostadens värde och faktorer som skick, läge och storlek spelar roll.

Behöver hypotekslånet kompletteras med annat lån?
I samband med ett hypotekslån är det vanligt att det tillkommer ett belånar i allmänhet inte hela värdet på en bostad, utan till exempel 85 % procent. Då bör man ha resterande 15 % till kontantinsatsen. Så är inte fallet för alla och i bästa fall kan man förhandla sig till kontantinsatslånet. Den här delen har oftast rörlig ränta och kortare betalningstid än bottenlånet, först och främst för att det här är ett lån utan säkerhet. Det mest fördelaktiga är förstås att ha sparat till kontantinsatsen och slippa ta lån för det.

Det är inte bara bolån som avses när man talar om hypotekslån. Företag av olika slag kan behöva ta ett investeringslån för att komma igång med sin verksamhet eller kunna expandera. Bolag som kräver stora materiella investeringar för att utöva verksamheten behöver sannolikt ett sådant här lån. Panten kan då bli maskiner och inventarier, eller så tar man ut företagsinteckningar som säkerhet. I fordonsbranschen, som exempelvis rederier, åkerier och flygbolag, tas flygplan, fartyg eller lastbilar som pant för ett klassiskt hypotekslån.

Inkasso

Inkasso är ett institut som har skuldindrivning som verksamhet. Om räkningar eller andra typer av skulder inte betalas inom den avtalade tiden kan den som begär in pengarna vidta inkassoåtgärder. Den som har en fordran kallas borgenär medan den som är skyldig pengar kallas gäldenär. Med inkassoåtgärder avses åtgärder mot gäldenären för att få hen att betala skulden. Det kan gälla pengar som lånats ut men inte blivit återbetalda, tjänster som inte blivit utförda eller fakturor som förblivit obetalda. Om du till exempel har fått ett beviljat måste du se till att betala i tid så det inte hamnar hos inkasso då detta kan få tråkiga följder. Hamnar det hos inkasso och du inte betalar går det därifrån vidare till Kronofogden och från kronofogden kan det gå vidare till domstol för en eventuell dom. Det är med andra ord bra att planera före du handlar.
Räntor, avgifter och bestridan
Om en borgenär använder inkasso för att få in pengar från gäldenär är gäldenären ansvarig för att betala inkassoavgiften på 180 kr. Det är också brukligt att gäldenären ersätter borgenären för eventuell dröjsmålsränta. Även om någon överenskommelse om ränta har gjorts kan borgenären kräva ränta enligt räntelagen. Gällande referensränta ligger på 8%. Referensräntan har ersatt det som tidigare kallades för diskonto. Riksbanken fastställer referensräntan den 1:a januari och den 1:a juli varje år. Tanken är att referensräntan ska återspegla det generella ränteläget.

Om gäldenären anser att ett inkassokrav är felaktigt som kan han eller hon bestrida det. Det innebär att man informerar fordringsägaren om att man anser att inkassokravet är felaktigt. Om så sker har inkassobolaget ingen rätt att driva in pengarna utan domstolsbeslut. Inkassobolaget måste då välja mellan att helt avskriva skulden eller att låta fallet gå till domstol. Extra kostnader uppstår då i form av rättegångskostnader för den som förlorar fallet. Rör det sig om ett så kallat småmål så gäller andra regler för kostnaderna.

Invändningar och tillstånd
Om man som gäldenär har invändningar mot kravet ska man vända sig till den som utfärdade inkassokravet. Man bör inte invända mot inkassokravet för att man inte kan betala, utan då ska man lämna ett förslag till uppgörelse (amorteringsplan) som inkassoföretaget kan ta ställning till. På det sättet undviker gäldenären att fallet går till domstol med onödiga kostnader som följd. Om man kan komma överens om en uppgörelse eller amorteringsplan så undviker man också att få en betalningsanmärkning. Detta gäller så länge planen fullföljs på det sätt som man kommit överens om.

Inkassoföretaget har alltid rätt att debitera en viss uppläggningsavgift vid upprättande av en amorteringsplan. Det förekommer då och då att företag utövar inkasso för sina klienters fordringar utan att de har tillstånd för det från Datainspektionen. Det är klokt att kontrollera vilka företag som faktiskt har tillstånd för inkasso i Sverige enligt Datainspektionens gällande inkassotillstånd. Kom dock ihåg att företag får handha sina egna ärenden gällande inkasso helt utan tillstånd, så länge bestämmelserna i inkassolagen följs. Inkasso kan verka krångligt men om man lär sig inkassolagen så är det inte så svårt.

Inkassokrav

Ett inkassokrav är det man får om man inte betalat sin räkning i tid och företaget som begärt betalning vänder sig till ett inkassoföretag för att få skulden indriven. Att låta en obetald skuld gå till inkasso är en ekonomiskt dålig affär eftersom inkassoföretagen lägger på ytterligare avgifter på inkassokravet. Om man inte betalar inkassokravet kan ärendet lämnas över till kronofogden vilka i sin tur kan genomdriva en löneutmätning. Det finns en mängd olika inkassofirmor och några av de mest kända är Intrum Justitia, Lindorff och Alektum Group AB. En betalningspåminnelse är inte samma sak som ett inkassokrav och företaget har ingen skyldighet att skicka ut någon betalningspåminnelse utan kan vända sig direkt till ett inkassoföretag för indrivning. Det är endast vid obetalda kontrollavgifter som exempelvis parkeringsavgifter som en betalningspåminnelse måste skickas ut till kunden som inte betalat.
Inkassokrav kontra betalningspåminnelse
Som kund hos ett företag har man allt att vinna på att vända sig till dem direkt för en eventuell förhandling angående en obetald räkning. Man kan till exempel be att få sista inbetalningsdatum framskjutet. Vid betalningspåminnelse har företaget en möjlighet att lägga en avgift till sin fordran på högst 60 kronor, samt dröjsmålsränta. Skickas skulden vidare till ett inkassoföretag kan dessa lägga till ytterligare en avgift på max 180 kronor. Den summa man är skyldig växer alltså så länge som den är obetald.

I de fall man får ett inkassokrav så ska man först kontrollera att kravet stämmer. Man kanske har betalat sin skuld för sent och därför belastats av kravet. Då ska man kunna bevisa att det ligger till på så vis och därför är det bra att hålla ordning på sina inbetalningar och kvitton så att man kan bestyrka att skulden är betald. Har man fått ett felaktigt inkassokrav ska man bestrida detta och då ska man även ha tillgång till handlingar som styrker detta.

Inkassokrav och konsekvenser
Har man fått ett felaktigt inkassokrav beroende på att man betalat in sin räkning försent och bestrider kravet kan man trots detta bli tvungen att betala inkassoföretagets avgift på upp till 180 kronor. Man har alltså allt att vinna på att betala sina räkningar i tid redan från början. Det enklaste sättet att inte drabbas av påminnelseavgifter och inkassokrav är att beräkna kostnaden för sina planerade inköp innan man gör dem. Kanske den ekonomiska situationen är sådan att man för tillfället gör bäst i att avstå från sitt planerade köp.

Visar det sig att man inte heller har råd att betala sitt inkassokrav har man möjligheten att vända sig till inkassoföretaget för att resonera sig fram till en lösning. Det är dock inkassoföretaget som presenterar vilka alternativ som finns. En lösning kan till exempel vara en avbetalningsplan. I de fall man inte gör någonting har inkassoföretaget möjligheten att skicka skulden vidare till kronofogden för löneutmätning. En obetald skuld kan ha flera konsekvenser som försvårar den framtida ekonomiska situationen. Man kan till exempel belastas med betalningsanmärkningar.

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbelopp är en beräkning som görs av Pensionsmyndigheten och slås fast av regeringen. Beloppet används för att beräkna den högsta pensionsgrundande inkomsten och ska spegla inkomstutvecklingen i Sverige. År 2018 ligger basbeloppet på 62 500 kronor men siffran justeras årligen. Det aktuella beloppet framgår alltid på Pensionsmyndighetens webbsida. För att beräkna taket för den pensionsgrundande inkomsten multipliceras beloppet med 7,5. Inkomster utöver detta är alltså inte pensionsgrundande och kommer inte att påverka inkomsttagarens allmänna pension. Inkomstbasbeloppet ska inte blandas ihop med prisbaspeloppet, som är en annan beräkning med snarlikt namn som visar prisutvecklingen i samhället. Fram till 2001 användes prisbasbeloppet för att beräkna taket för pensionsavsättningarna, men detta system togs bort 2001 då inkomstbasbeloppet infördes istället. När uttrycket "basbeloppet" förekommer i tal eller skrift är det dock fortfarande oftast prisbasbeloppet som menas, inte inkomstbasbeloppet.
Hur beräknas inkomstbasbeloppet?
Inkomstbasbeloppet ska spegla inkomstindex, det vill säga, inkomstutvecklingen för personer mellan 16-64 år i Sverige. Beloppet räknas årligen om genom att inkomstbasbeloppet från 2005, vilket uppgick till 43 313 kronor, multipliceras med kvoten mellan inkomstindex för gällande år och inkomstindex för 2005. Summan av beräkningen avrundas alltid till närmsta hela hundratal. Hur denna beräkning ska göras är reglerat i Socialförsäkringsbalken kapitel 58, paragraf 27 och ges i uppdrag till Pensionsmyndigheten av regeringen. Det är dock flera myndigheter och institut involverade.

Beräkningen för inkomstindex, som ligger till grund för inkomstbasbeloppet, baseras nämligen i sin tur på hur Konjunkturinstitutet beräknar att intäkterna har utvecklats under de senaste åren för att få fram siffran för det kommande året. För att beräkna inkomstindex för 2018 används alltså Konjunkturinstitutets prognos för inkomstutvecklingen från 2016 och 2017. Den allmänna konjunkturen kommer också att väga in i beräkningen. När inkomstindex är fastslaget blir det sedan denna summa som blir grunden för beräkningen av inkomstbasbeloppet enligt beskrivningen i föregående stycke.

Inkomstbasbeloppets påverkan på pensionen
Inkomstbasbeloppet påverkar främst den pensionsgrundande inkomsten (PGI). Intjänade belopp som överstiger 7,5 gånger inkomstbasbeloppet kommer inte att vara pensionsgrundande. Till den pensionsgrundande inkomsten räknas framför allt intäkter i form av lön och andra skattepliktiga förmåner som bil och kost, men också arvoden för till exempel styrelseuppdrag. Intäkterna som förvärvas genom företagsverksamhet, till exempel överskottet i Enskild firma, räknas också in liksom sjukpenning, aktivitetsersättning och föräldrapenning. Intäkter som däremot inte räknas in är bland annat räntor och intäkter från bostadsförsäljningar och dylikt. Inte heller pension eller socialbidrag räknas in.

För personer som vet med sig att de har pensionsgrundande inkomster, efter eventuella avdrag för till exempel tjänsteresor eller dylikt, som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp är det ännu mer viktigt med ett privat pensionssparande om den nuvarande inkomstnivån vill behållas även efter pensionen. Pensionsgrundande inkomst beräknas bara för personer som är födda efter 1937 och oftast är underlaget den information om inkomst och andra förmåner som skickas in till Skatteverket via deklarationen. Eftersom inkomstbasbeloppet förändras årligen är det viktigt att följa med utvecklingen för att hålla koll på pensionsavsättningarna.

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring är den frivilliga försäkring man kan teckna som ett komplement till a-kassans ersättning i de fall man har en lön som betydligt överstiger a-kasse-ersättningens maxbelopp. A-kassan har ett tak för den ersättning man erhåller vid arbetslöshet. Maxbeloppet man kan erhålla vid arbetslöshet är begränsad till 20.000 kronor i månaden brutto, d.v.s. före skatteavdrag. A-kassans ersättning är 80 % av lönen. I de fall man har en lön som överstiger 25.000 kronor i månaden kommer a-kassans ersättning inte att vara 80 % av tidigare lön och det kan då vara fördelaktigt att teckna en frivillig inkomstförsäkring. Fackförbundens a-kassor tillhandahåller i regel den här möjligheten att teckna en tilläggsförsäkring och månadskostnaden är individuell och beräknas utifrån den månadslön man har. Man kan även välja att teckna ytterligare tilläggsförsäkringar om man vill komplettera inkomstförsäkringens maxersättning.
Övre maxbelopp och kvalificeringskrav
Inkomstförsäkringens maxbelopp varierar från förbund till förbund beroende på kollektivavtalen som ligger till grund för lönesättningen inom respektive yrkesgrupp. Ett vanligt maxbelopp ligger på 50-60.000 kronor i månaden men det finns undantag även här. Ett undantag är Säljarnas fackförbund som har en övre ersättningsnivå på inkomstförsäkringen som är 85.000 kronor i månaden som mest. En person med mycket goda lönevillkor kan utöver inkomstförsäkringen även välja att teckna en tilläggsförsäkring som kompletterar ett eventuellt inkomstbortfall ytterligare och denna typ av försäkringar kan tecknas genom försäkringsbolag.

För att teckna en inkomstförsäkring måste man vara tillsvidareanställd. Man har även en kvalificeringstid på 12 månader innan försäkringen kan betalas ut som komplement till a-kassan, som har liknande kvalificeringsvillkor. Det kan alltså vara en ide att teckna den här typen av inkomstförsäkringar omgående när man tillträder en anställning. Kvalificeringstiden krävs endast en gång och anses uppfylld även i de fall man skulle byta arbetsgivare. Detta under förutsättning att man inte utträtt ur försäkringen. I dessa fall måste man leva upp till kvalificeringskraven på nytt.

Inkomstförsäkring, ett eget ansvar
Man kan även teckna diverse inkomstförsäkringar trots att man inte är medlem i något fackförbund. Det finns heller inga krav på att vara medlem i ett fackförbund för att vara medlem i en a-kassa. Försäkringsbolagen erbjuder olika typer av inkomstförsäkringar som man kan teckna om man valt att inte ansluta sig till en a-kassa. Att se över sina möjligheter till ekonomiskt skydd vid arbetslöshet ligger i var och ens intresse. Man blir inte per automatik inskriven vid en a-kassa utan detta åligger vara och en att ta ansvar för.

Var och en bör se över vilka skydd och försäkringar man har mot ett inkomstbortfall vid arbetslöshet. Vid sjukdom har man lagstadgad rätt till sjukersättning och liknande bidrag från Försäkringskassan men när det gäller arbetslösheten ligger ansvaret på individen att se över sitt ekonomiska skydd. Medlemskap i en svensk a-kassa är avgiftsbelagd till skillnad från Försäkringskassan. Inkomstförsäkring och övriga tilläggsförsäkringar är också avgiftsbelagda och grundar sig på inkomst. Har man en anställning bör man omgående se över vilka skydd man kan förse sig med för att i möjligaste mån vara skyddad från ekonomiska svårigheter vid arbetslöshet.

Insättningsgaranti

När du sätter in pengar på en eller annat finansinstitut skyddas de i många fall av en statlig insättningsgaranti. Det betyder att de pengar som du satt in är skyddade även om banken eller finansinstitutet skulle gå i konkurs. Staten ger ersättning om institutet där dina pengar är placerade skulle gå i konkurs, eller i fall Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska gälla. Pengar kommer från de institut som är anslutna. De betalar en avgift som sedan placeras i en fond som används som finansiering av insättningsgarantin. Den 31 december år 2016 var insättningsgarantifonden värd 38,1 miljarder kronor. Garantin gäller för 950 000 kronor eller 100 000 euro per person och institut, och gäller 100 procent av insatt belopp. Ditt insatta belopp betalas ut inom sju arbetsdagar. Insättningsgarantin hanteras av Riksgäldskontoret.
Historien om insättningsgarantin
Den stora depressionen i USA fick bland annat till följd att flera banker kraschade år 1933. Året efter beslutade man som första land att införa en insättningsgaranti på nationell nivå för att skydda det finansiella systemet. I tider av oro finns en risk att många människor väljer att ta ut sina pengar från banken samtidigt, och därmed spär på krisen ytterligare. Detta har också hänt i Europa under senare finanskriser. Med en insättningsgaranti kan kunderna känna sig trygga, och det ger en stabilitet i det finansiella systemet.

Under början av 1990-talet drabbades Sverige, tillsammans med många andra länder, av en finanskris som varade mellan 1990-1994. Man införde då en tillfällig statlig svensk bankgaranti som hanterades av Bankstödsnämnden, och 1994 beslöt EU att införa gemensamma regler om insättningsgaranti. 1996 införde Sverige en ersättning på högst 250 000 kronor, och den har sedan succesivt höjts till dagens nivå på 950 000 kronor, eller 100 000 euro. Sedan införandet har insättningsgarantin bara behövt användas två gånger, båda 2006 när Custodia och Credit gick i konkurs.

Högre risk ger större avkastning
Det finns aktörer som inte omfattas av insättningsgarantin som erbjuder en högre ränta på pengarna, men detta innebär självklart en större risk för dig som konsument. Det innebär att du själv måste analysera bolaget där du sätter in dina pengar, och alltså lånar ut dina pengar till. Om du funderar på att sätta in dina pengar hos ett företag utan insättningsgaranti kan det vara värt att kontakta en rådgivare innan och få lite mer information. Tänk på att om du vänder dig till exempel till din bank för rådgivning så pratar du med en säljare, inte en oberoende rådgivare.

Om du är beredd att ta en större risk med dina pengar kanske andra alternativ än just ger bättre avkastning, som till exempel eller fonder. En viktig faktor här är om du kommer att behöva dina pengar vid en viss tidpunkt. Aktier och fonder går upp och ner över tid, och det finns alltid en risk att börsen står lågt precis när du behöver dina pengar. Vill du vara helt säker bör du därför välja ett konto med ränta och insättningsgaranti för dina pengar.

Inteckning

En inteckning är säkerheten på ett När du lånar pengar till en bostad lämnar du förmodligen bostaden som säkerhet för lånet, vilket innebär att du gör en inteckning på den bostaden. Det betyder att du lämnar den i pant till där du tagit ditt lån. Skulle du hamna i en situation där du inte kan betala tillbaka ditt lån kan banken kräva att du säljer bostaden som du intecknat. I andra länder, till exempel USA, tar banken huset om du inte kan betala, men här i Sverige lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten som i sin tur gör en utmätning på de tillgångar som finns hos den som lånat pengar. När Kronofogdemyndigheten säljer ett hus som är intecknat är det den som äger inteckningen som får betalt först. När man tar ett lån med en fastighet som säkerhet måste man ha ett pantbrev uttaget.
Pantbrev på en fastighet
Ett pantbrev är ett bevis på att man intecknat fastigheten. Pantbrev ansöker man om hos Lantmäteriet som tar en avgift för varje pantbrev man utfärdar, och 2 % av pantbrevsbeloppet. Eftersom det kostar pengar är det alltid en fördel när man lånar pengar till en fastighet om det redan finns pantbrev uttagna. När en fastighet byter ägare betalar den gamla ägaren sina lån till banken och får då tillbaka de pantbrev som intecknats. Pantbreven lämnas sedan över till den nya ägaren, som lämnar dem som säkerhet för det nya lånet.

Pantbrev på fastigheter är alltid kopplade till själva fastigheten, och inte till ägaren. Om man tar ut pantbrev på en helt ny fastighet kan det vara bra att dela upp inteckningen på flera mindre pantbrev, om du i framtiden skulle vilja ta nya lån när du har betalat av de ursprungliga lånen. När man tar ut flera pantbrev får de olika inomlägen, vilket innebär att det först uttagna pantbrevet har det högsta värdet för en långivare, eftersom det är den inteckningen som först får betalt om det blir exekutiv auktion.

Pantsättning av lös egendom
Man kan även inteckna andra former av tillgångar, vanligast är bostadsrätt. Vid köp av bostadsrätt tas inga pantbrev ut, eftersom man inte äger fastigheten. En bostadsrätt ägs av bostadsrättsföreningen, och det du köper är således rätten att bo i lägenheten. Du kan ändå använda lägenheten som säkerhet, och du gör då en anmälan till bostadsrättföreningen. Bostadsrättsföreningen håller sedan reda på vilka lägenheter som är pantsatta genom inskrivning i lägenhetsförteckningen. Ofta tar de en administrationsavgift för detta, denna avgift får högst vara en procent av prisbasbeloppet.

Till skillnad mot en fastighet så kan din bostadsrätt förbli pantsatt även om du säljer den. Den som äger inteckningen, panthavaren, kan begära utmätning av bostadsrätten hos Kronofogdemyndigheten trots att den bytt ägare, om den föregående ägaren inte betalat av sitt lån. Lägenheten säljs då på exekutiv auktion. För att vara på den säkra sidan är det därför bra att begära ett utdrag från lägenhetsförteckningen från bostadsrättsföreningen när du köper en bostadsrätt, där ska det framgå om lägenheten är pantsatt.

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto, eller ISK, är en för den som vill investera i fonder, och andra värdepapper som obligationer och warranter. ISK-kontot har oftast ingen nedre gräns för insättningar och lämpar sig därför väl för månadssparande under en längre tidsperiod. Den som redan äger aktier, fonder eller andra värdepapper kan öppna och föra över dess till ett ISK-konto, men denna överföring beskattas då på samma sätt som vid vanlig försäljning vilket oftast innebär 30% av vinsten. Trots detta kan det vara ekonomiskt lönsamt att byta till investeringssparkonto då sparformen har skattemässiga fördelar. Sparandet på investeringssparkontot är inte bundet utan kontoinnehavaren har rätt att när som helst ta ut kapital från kontot. Kapitalet på ISK-kontot omfattas av både insättningsgarantin och investerarskyddet. Däremot finns naturligtvis inga garantier för värdeökning utan kapitalet som investeras är exponerat mot fondernas och aktiernas eventuella nedgång.
Beskattning av ISK-konto
Till skillnad från sparande på ett traditionellt fondkonto eller i en aktiedepå så betalar kontoinnehavaren av ISK-kontot inte skatt på den eventuella vinsten, utan tillgångarna på kontot beskattas istället med en schablonskatt. Schablonskatten beräknas genom att tillgångarna på kontot vid fyra olika tidpunkter under året räknas samman. Denna summa divideras sedan med fyra för att få fram det så kallade kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan från 30 november året innan. På detta plussas sedan ett tillägg på 0,75%. Detta belopp beskattas sedan med 30%. Kontoinnehavaren behöver själv inte beräkna detta utan detta är något som sparinstitutet tar hand om.

År 2018 kommer skatteprocenten att landa på cirka 0,45% vilket gör att sparande i ISK-konto fortfarande är skattemässigt det mest förmånliga sättet att spara i fonder och aktier. Den enda negativa aspekten är att tillgångarna beskattas oberoende av om fonderna och aktierna på kontot gått med vinst eller förlust. Däremot ger den jämna skatten en kontinuitet och förutsägbarhet i sparandet som gör att Investeringssparkontot får ses som den mest fördelaktiga sparformen för den som vill investera i aktier med en lång sparhorisont.

Andra kostnader och avgifter
De flesta banker och sparinstitut erbjuder ISK-konto utan avgift. Efter att kontot är öppnat kan innehavaren köpa aktier och fonder för de tillgångar som förts över till kontot. Fonder har ofta förvaltningsavgifter som innehavaren får betala, hur stor avgiften är framkommer i fondinformationen. Det är viktigt att komma ihåg att en hög förvaltningsavgift på sikt kan äta upp en delar eller hela av fondens värdeökning. Vid köp eller försäljning av aktier och andra värdepapper tillkommer istället en avgift kallad courtage.

Det är också viktigt att komma ihåg att investeringar i fonder och aktier inte är garanterade tillväxt och dessutom förknippade med risker. Svängningar på börsen både i Sverige och internationellt samt individuella företagsprestationer kan få kapitalet att både minska och öka i värde. Därför är den här typen av investeringar inte att rekommendera för sparare som kommer att behöva sparkapitalet inom en kortare tidshorisont. För sparare som sparar långsiktigt är dock den här typen av investeringar och ISK-konto en utmärkt och skattemässigt fördelaktig sparform.

Jämkning

Jämkning innebär en fördefinierad justering av din förbetalda skatt. Om en arbetstagare har som önskemål till sin arbetsgivare att få betala högre eller lägre skatt än vad som gäller enligt skattetabellen så kallas detta för jämkning. Varför man begär om detta beror i regel på att man vill att den preliminära skatteuträkningen ska vara så nära som möjligt vad det slutligen hamnar på och på det sättet undvika att behöva betala restskatt. Om man önskar ansöka om jämkning så är det enklast att ansöka om detta på Skatteverkets hemsida eller fylla i en blankett som man kan hämta på skatteverket. När man har skickat in sin ansökan till Skatteverket så får man sedan ett beslut skickat till sig inom två veckor. Det nya beslutet ska då enligt lag följas av arbetsgivaren och börja gälla senast två veckor från det att dokumenten skickades in.
Fördelarna med jämkning
För de som har kraftigt varierande lön varje månad och kanske har flera arbetsgivare så är en ansökan om jämkning mycket vanligt. Om man är orolig för att man ska få restskatt eller om man har mycket avdragsgilla kostnader via sitt arbete, som arbetsresor till exempel så är det mycket fördelaktigt att ansöka om jämkning. Så i alla de fall där man osäker på om man betalat för lite eller för mycket skatt är det mycket bra att göra en ansökan om jämkning då detta justerar inbetalningarna så att det matchar med det man tjänat totalt under året.

Många anser att det är mycket bättre att betala in lite för mycket i skatt och på så sätt få tillbaka den överflödiga delen av skatten i en klumpsumma på istället. Det är inte kul att drabbas av restskatt och det är något som man gärna undviker så gott det går, både för den anställde och för arbetsgivaren. Hur stor summa man får tillbaka på skatten eller måste betala kan man se när man får sin inkomstdeklaration av Skatteverket.

När kan man ansöka om jämkning?
De som tjänat upp till 19 247 kronor är skattebefriade då inkomsten räknas som för låg för att beskattas. De skäl man kan ha för att ansöka om jämkning kan vara att man exempelvis bara har inkomst under delar av året eller om du har kraftigt varierande inkomst varje månad, eller om du har inkomster som du får in vid sidan av ditt huvudsakliga arbete. Det kan vara så att det tillkommer kostnader via yrket som du inte har rätt att göra avdrag på eller att man har höga resekostnader inom arbetet.

När man ska ansöka om jämkning så kan man enklast göra det genom att identifiera sig med bank-ID på skatteverkets hemsida eller hämta en ansökningsblankett på närmaste skattekontor. På hemsidan finns det även flera alternativ beroende på den sökandes position, det finns t.ex ett alternativ för de som sommarjobbar eller fortfarande går i skolan och vill ansöka om jämkning. Om man har otur och har åkt på restskatt som man har svårt att betala så kan man dela upp beloppet om man pratar med Skatteverket.

Kalkylränta

Kalkylräntan är den som räknas ut när du ska göra ett till din bostad. Banken räknar ut detta och det räknas på hur hushållets ekonomi ser ut. En hög kalkylränta påverkar generellt de som lånar högre lånebelopp mer och det är därför framförallt i storstadsregioner där vi haft en kraftig prisutveckling som påverkas. Men givetvis påverkar det även de med lägre inkomster som begränsas i hur mycket de kan När vi använder detta begrepp relaterar vi till den ränta bankerna använder för bolån och för att beräkna hur mycket lån och ränta din hushållsekonomi klarar vid en eventuell höjning av räntan. Eftersom bankerna bedömer kundernas förmåga av att kunna betala höjningarna på räntan så är det viktigt att noga välja rätt Ring och fråga på bankerna hur dom har sina uträkningar och boka gärna möten.
Bankernas riktlinjer för kalkylräntan
Det finns andra ord för kalkylränta som diskonteringsränta och avkastningskrav. Idag har inte bankerna några exakta riktlinjer på kalkylräntan utan man ska noga välja bank med omsorg. Bankerna har en schablonberäkning som utgår från bankernas femårsränta. Banken gör en bedömning av kunden och dennes förmåga och hur den klarar av räntehöjningar. Eftersom kalkylräntan används av bankerna för bolån, företagsvärderingar och investeringskalkyler så är det viktigt att inte ta första bästa bank. Tänk noga över ditt val och kontakta bankerna för att höra hur dom räknar.

Kalkylräntan är en högre och fast ränta som används som ett underlag vid bedömningen för att se om hushållet klarar en räntehöjning. Denna beräkning är avgörande och man ser om hushållet kan betala den givna ränteinsatsen. Detta är även viktigt när man tittar på hur stort ditt lån kan bli. När bankerna räknar ut detta så använder de sig även av en kalkyl som kallas KALP och står för kvar-att-leva-på. När de tittar igenom detta så går man även igenom hushållets ekonomi.

Hur bankernas kalkylränta påverkar dig
Kalkylräntan kan bestå av avkastningskrav för både aktieägare och långivare. Även de som har lägre inkomst begränsas till det de vill låna. Ett exempel på det är att om du tar ett lån på 1 000 000 och 2 % bolåneränta, då har du efter ett ränteavdrag på 30 % en månadskostnad ca 1166 kronor. Efter en kalkylränta på 7 % så kommer din månadskostnad att ligga på ungefär 4083 kronor. Det är en del som varierar mellan bankerna så var säker på att du gör rätt val. Här får du svar från flera långivare samtidigt och då kan du jämföra räntan.

Givetvis så påverkas amorteringskravet av bankernas bedömning eftersom man måste ta hänsyn till kunderna och att de amorterar enligt finansinspektionens regler. Kalkylräntan är räntan som ska betalas efter att banken gjort en räkning på hur hushållets ekonomi ser ut och som visar att du klarar en eventuell stigande ränta. Banken använder denna ränta för bolån, investeringskalkyler samt företagsvärderingar. Det finns inga exakta riktlinjer för kalkylräntan utan de varierar mellan bankerna. Boka in ett möte på banken eller ring för att prata med dem så får du information och kan sen välja rätt bank som passar dig och din ekonomi.

Kapitalkostnad

Kapitalkostnad är den samlade kostnaden för ett Det handlar inte om själva lånebeloppet i sig utan kringkostnaderna som tillkommer: det kan vara aviavgifter, ränta, uppläggningsavgift med mera. Detta är en kostnad som borgenären (vanligtvis en skriver in i ett låneavtal med en gäldenär (privatperson eller företag som tecknar ett låneavtal). Kapitalkostnaderna för olika typer av lån kan skilja sig extremt mycket. De ökända SMS-lånen är kända för att ha höga uppläggningsavgifter. Det kan även förekomma när man köper en vara på avbetalning. När det kommer till företagslån brukar kapitalkostnaderna oftast bakas in i en fast kostnad. För privatpersoner som tar privatlån eller är räntekostnaden den högsta summan i kapitalkostnaderna eftersom det oftast handlar om rörliga räntor. Kapitalkostnaderna är ofta information som får kritik från bland annat ARN som menar att det inte informeras tydligt nog för gäldenären om hur villkoren ser ut.
Om kapitalkostnaderna är likadana mellan två erbjudanden
Ett exempel där många låneinstitut gör det svårare för kunder är när det kommer till att informera kunden hur räntan för ett lån ser ut. Att prata om en effektiv ränta med procent utskriver gör det mer diffust för gemene kund än om det står vad kapitalkostnaden ligger för ett lån. Kapitalkostnaden räknar nämligen in allt, medan räntan bara visar en del av kapitalkostnaden för ett lån. SMS-lån är ett sånt exempel där kapitalkostnaden inte har varit tydlig nog för gäldenären vilket har lett till att många har hamnat hos Kronofogden.

När det kommer till att göra ränteavdrag i skattedeklarationen kan det göra en stor skillnad i vad som ingår i kapitalkostnaden. Om man jämför två låneförslag där kapitalkostnaderna är exakt densamma men där ena har en högre räntekostnad (men lägre aviavgifter, uppläggningsavgifter etc) och den andra har lägre räntekostnader (men högre aviavgifter, uppläggningsavgifter etc) så är den förstnämnda ett bättre alternativ. Detta eftersom man då kan få tillbaka pengar i skatteåterbäringen när man gör avdrag för räntan. Det är enbart räntan man kan göra avdrag på, inte övriga kapitalkostnader.

Viktigt att granska kapitalkostnaderna
Kapitalkostnaden för privatlån och skiljer sig generellt sett inte så mycket. När det kommer till snabblån kan skillnaden vara mycket större. När det kommer till att köpa varor på avbetalning kan det skilja sig stor mellan de olika aktörerna. Många erbjuder en räntefri avbetalning medan andra kan ha med en effektiv ränta som kan göra ett köp rejält dyrare i det långa loppet. Kapitalkostnaderna är därför en av de viktigaste sakerna som man behöver titta igenom innan man tecknar ett lån.

Kapitalkostnaden är en kostnad som man kan förhandla om man är i en position där man ber om ett lånebelopp som är har en låg belåningsgrad i förhållande till fastighetens totala värde. När det kommer till kapitalkostnaden vid ett bolån ska man då inte underskatta risken av att teckna ett bolån med rörlig ränta eftersom det kan snabbt vända till att bli en tung börda ekonomiskt sett. Kapitalkostnaden kan nämligen därefter enbart ändras om lånet flyttas till ett annat låneinstitut.

Kredit

Ordet kommer ursprungligen från det latinska ordet ”crédit” som betyder ”tro på”. Detta är ett passande ord då du får låna pengar på grund av ett visst förtroende som du har förtjänat. Långivaren ger dig tillåtelse att använda en summa pengar under en förutbestämd tid, din kredittid. Med andra ord så har du möjlighet att köpa något som du egentligen inte har råd med. När kredittiden sedan är över så ska beloppet vara tillbakabetalt. Oftast tillkommer också ränta på en kreditskuld. Betala tillbaka räntan löpande eller vid den tidpunkt som du betalar tillbaka lånet. Du bevisar dig kreditvärdig genom att inte ha några betalningsanmärkningar när kreditupplysningen görs. Kreditupplysningen tas i samband med att du ansöker om kredit. Vi på jämför och förmedlar lån, i samband med din ansökan tas endast en kreditupplysning hos UC.
Hur kan man använda Kredit?
De flesta som handlar på kredit använder sig av kreditkort. Om du ansöker om ett kreditkort så bedömes din betalningsförmåga utefter din lön, återbetalningshistorik och om du har några betalningsanmärkningar. Med hjälp av kreditkortet så kan du handla varor som du inte har pengarna för just för tillfället. Vid slutet av varje månad så får du en faktura där allt du köpt listas samt den totala summan. Många kreditkortsleverantörer erbjuder att du inte behöver betala någon ränta om du betalar in pengarna inom de första månaderna, istället betalas en årsavgift för kreditkortet.

Många gånger så kan du inte betala några större summor med hjälp av ett kreditkort. Behöver man låna en större summa pengar kan man istället söka eller Vi på Myloan står på din sida för att hitta det bästa lånet för just dig. Vi hjälper privatpersoner till en bättre och enklare privatekonomi. Vi hjälper även mindre företag med såväl försäkring som företagslån. Vi har ett samarbete med 23 olika aktörer på den svenska lånemarknaden. I och med detta så har vi en mycket god insyn i branschen som helhet och kan erbjuda det bästa lånet för dig.

Att tänka på när man använder kredit
Det finns en konsumentkreditlag som är till för att skydda dig. Den som erbjuder dig kredit får alltså inte erbjuda dig sämre villkor än som tillåts enligt lagen. Läs därför noggrant igenom avtalet innan du accepterar kreditgivningen. Var extra uppmärksam när du läser det som gäller räntan. Om man inte är aktsam så kan man betala dubbla priset för att man betalade med kredit. Detta händer när räntan är allt för hög när kreditperioden löpt ut. Det finns tyvärr oseriösa aktörer som vill lura dig. Därför är det bra att vara uppmärksam när du läser igenom avtalet.

Det kan också vara svårt att hitta en seriös och bra långivare när man söker privatlån. När man söker lån vill man hitta den långivaren som ger de bästa villkoren. Vår jämförelsetjänst på Myloan leder till en positiv konkurrens mellan långivarna. Detta skapar bästa möjliga förutsättningar för att du som låntagare ska kunna matchas ihop med den långivare som passar dig bäst. Våra kunniga rådgivare hjälper dig att få en överblick över de långivare som finns på marknaden. Vilket på så vis också hjälper dig att kunna välja de villkoren som visar sig vara mest förmånliga för just dig.

Kreditkort

Ett kreditkort är ett kort som är kopplat till en beviljad kredit, och betalas via en faktura en gång per månad, till skillnad från ett betalkort där summan du handlar för dras direkt från ett bankkonto. Vilket belopp du kan handla för beror på hur mycket du har fått beviljat när du ansökte om kortet. Ibland när man handlar dyrare varor på kredit får man ett kreditkort kopplat till det belopp man handlat för, och när man betalat tillbaka beloppet kan man utnyttja krediten på kortet igen. Om man betalar hela det utnyttjade beloppet varje månad betalar man vanligtvis ingen ränta, men man kan också välja att dela upp betalningen och betala ett mindre belopp varje månad. Du får då betala ränta på det belopp du är skyldig. Förutom räntan får du också ofta betala en avgift varje månad om du väljer att dela upp betalningen.
Bonus på inköp
På många kreditkort betalar man en årsavgift varje år, men ofta är det även förmåner kopplade till kortet när du handlar. Till exempel får man bonus varje gång man betalar med vissa kort, och de flesta kort har olika erbjudanden och rabatter kopplade till kortet. Om du väljer att alltid betala hela beloppet varje månad kan det ofta löna sig att ha ett kreditkort, så länge man utnyttjar de förmåner som kortet erbjuder, men det gäller att man skaffar rätt kort, så det ger förmåner som man vill utnyttja.

Om du till exempel gillar att resa kan det löna sig att skaffa ett kreditkort från ett av flygbolagen, och samla bonus när du reser. Du kan dessutom få andra förmåner, det är till exempel vanligt att reseförsäkring ingår när du betalar din resa med kortet. Andra förmåner som är kopplade till kreditkort på resebolag är till exempel rabatter och andra erbjudanden om du hyr bil eller bokar hotell, och du kan också utnyttja dina intjänade bonuspoäng för att betala med.

Ränta och avgifter
En viktig sak att tänka på när du handlar med kreditkort, och framförallt om du väljer att betala en mindre summa varje månad, är kostnaden. Det finns flera olika kostnader kopplade till kortet, bland annat betalar du ofta en fast årsavgift för att du har en beviljad kredit. Om du väljer att dela upp din betalning tillkommer dels ränta på din återstående skuld, dels aviavgift eller administrationsavgift för varje inbetalning du gör. Om du funderar på att dela upp betalningen är det en bra idé att räkna på hur mycket det kommer att kosta totalt.

Årsavgiften är ofta högre ju bättre förmåner du får, men då vill det ju till att du utnyttjar dem också. Om du sedan skulle hamna i en situation där du inte kan betala månadsbeloppet kan det bli väldigt dyrt. Tänk också på att det sällan är förmånligt att ha flera kreditkort om du ska dela upp betalningen, eftersom du betalar en avgift för varje faktura, så välj kreditkort med omsorg. Fundera på innan vilka förmåner du är ute efter, och hur mycket du kommer att utnyttja dem. Jämför sedan olika kort, och välj det som bäst passar dig.

Kreditupplysning

En kreditupplysning är när en borgenär undersöker och bedömer en persons kreditvärdighet. Alltså hur trolig en person är att kunna betala tillbaka ett till en till exempel. En kreditupplysning tas alltid när det ska upprättas ett lån mellan en borgenär och en gäldenär; alltså mellan en bank och en låntagare. Man undersöker hur inkomsterna ser ut, om det förekommer betalningsanmärkningar, om det finns lån, aktiva krediter och om det finns ett skuldsaldo hos Kronofogden. Detta tillsammans blir sedan underlaget till en bedömning som visar på en persons betalningsförmåga. Det finns två olika sätt att göra en upplysning om en person som du kan läsa er om i denna artikel här nedanför. Görs det en upplysning av en person har personen alltid rätt att informeras om att detta har skett och vem som beställde upplysningen.
Olika typer av kreditupplysningar
Det finns två typer av kreditupplysningar: mikroupplysning och personupplysning. Mikroupplysning är en mindre form av kreditupplysning som görs vid mindre riskfyllda lånförfrågningar. Då hämtas enbart in information om namn, adress, skuldsaldo hos Kronofogden och eventuella betalningsanmärkningar. En personupplysning är mer genomfattande och innehåller, förutom det som ingår i en mikroupplysning, även inkomstuppgifter, information om äktenskapsförord, lån, fastighetsinnehav samt information om tidigare anmärkningar eller tidigare förfrågningar. Vid båda fallen kommer privatpersonen att notifieras att en kreditupplysning har genomförts. Man kan även göra en för sig själv.

Man ska alltså vara medveten om att om man söker lån hos flera långivare som därmed gör var sin kreditupplysning och att man därtill också gör en kreditupplysning på sig själv kommer det att sänka ens kreditvärdighet. Var därför noggrann att inte söka runt bland långivare på internet alltför lättvindigt. Alla banker och långivare måste nämligen göra en kreditupplysning om dig innan de bestämmer sig för att bevilja eller neka ett lån till dig. Detta är reglerat i bland annat konsumentkreditlagen.

Att göra kreditupplysning på en själv
Om du har en betalningsanmärkning så kommer det att synas i kreditupplysningen upp till 36 månader efter att den slutligen har helt betalats. Detta oavsett om det är skuldsaldot hos Kronofogden eller en betalningsanmärkning. Nuförtiden finns det borgenärer, alltså långivare, som kan bevilja ett lån trots att det förekommer betalningsanmärkningar eller något annat bekymrande som kommer fram i en kreditupplysning. I sådana tillfällen är det vanligt att räntan är hög i jämförelse med hur räntan skulle vara hos en "vanlig" borgenär.

Idag finns det flera företag som kan göra en kreditupplysning. Den största aktören idag är UC. Det förekommer en liten avgift om du vill göra en kreditupplysning på dig själv. Det kan vara smart att göra en kreditupplysning på dig själv när du går i tankar om att ansöka om ett bolån till exempel: då kan du se om du har betalningsanmärkningar och i så fall när de går ut så att du kan planera när det är bäst för dig att ansöka om ett lån.

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett utlåtande av din betalningsförmåga en bedömning som görs utifrån kreditupplysningsföretagens olika variabler. När du ansöker om ett kredit eller liknande vänder sig eller företaget till kreditupplysningsföretagen för ett utlåtande. Bedömningen ligger därefter till grund för beslutet. Kreditupplysningsföretagen har en mängd kalkyler de utgår ifrån för att bedöma din kreditvärdighet. De tittar på din historia bakåt i tiden, familjeförhållanden, inkomst och upp till 2000 andra faktorer som slås samman till det slutliga resultatet. Beroende från vilket kreditupplysningsföretag beställningen gjorts får man ett resultat över din betalningsförmåga. Till exempel Upplysningscentralen använder sig av en riskscore där betalningsförmågan ligger mellan 0,1% och 100%. God betalningsförmåga är 0,1% och då beräknas inga betalningsproblem uppstå under de närmaste 12 månaderna enligt kalkylernas sammanlagda beräkningar. Till exempel upprepade kreditförfrågningar påverkar denna procentsats i negativ riktning.
Underlag för bedömning
Till grund för beräkningarna av kreditvärdighet använder man din bostadssituation, familjeförhållanden, arbetsförhållanden och företagande, historik, övriga skulder och en mängd andra faktorer. I de fall man upprepat begärt förfrågningar under en kortare period så inverkar det negativt på kreditvärdigheten då avslag på tidigare ansökningar beräknas som en negativ algoritm som drar ner helhetsresultatet. I de fall man har upprepade förfrågningar försvinner dessa efter 12 månader och det kan alltså vara en ide att avstå från att bli föremål för ytterligare kreditupplysningar under sammalunda 12 månader.

Resultatet på kreditvärdigheten redovisas på olika sätt beroende på kreditupplysningsföretag. Ett ytterligare kreditbedömningssystem som används är AAA-modellen, även kallad AAA-rating eller AAA-score. Här värderas kreditvärdigheten enligt följande C är icke kreditvärdig och är det lägsta möjliga resultatet enligt denna modell. Den högsta kreditvärdigheten är triple-A, d.v.s. AAA och denna värdering kan endast innehas av En AAA-score är mycket prestigefullt och företag med den kreditvärdigheten har möjlighet att investera i emblem som styrker deras kreditvärdighet eftersom det även antas skapa en positiv bild av företaget i stort.

Förbättra sin kreditvärdighet
Att ha en god kreditvärdighet kan till exempel resultera i att man får bättre villkor från bankerna på sina låneansökningar. Ju mindre riskfylld man är som kund ju lägre räntor och mer flexibla betalningsvillkor erbjuds man då vid sin låneansökan. Det ligger alltså i var och ens intresse att sköta sin ekonomi på bästa sätt då detta kan komma att ha ett avgörande inflytande på livssituationen i stort. Man gör väl i att se över sin kreditvärdighet med jämna mellanrum.

Sådant man kan påverka för att få god kreditvärdighet är anställningsformen. Osäkra eller korta anställningsförhållanden ger lägre resultat och att avvakta tills man varit anställd vid samma företag i sex månader är ett exempel på hur man kan höja kreditvärdigheten. Man bör alltså avvakta med till exempel låneansökningar tills man är säker på att man har de största utsikterna till bra resultat på kreditupplysningen. Är man medveten om detta så är till exempel upprepade låneansökningar något man ska undvika om man har planer på att ansöka om ett lån.

Köpebrev

Ett köpebrev är ett dokument som visar att en egendom bytt ägare. Det kan till exempel vara fråga om en fastighet. Köpebrevet fungerar även som ett kvitto. Det är skillnad på köpekontrakt och ett köpebrev. Ett köpekontrakt är ett dokument som reglerar alla villkoren kring ägarbytet, de villkoren behöver inte framgå i köpebrevet. Det finns lagar kring hur köpebreven ska vara formulerade, nämligen 4 kap 1§ Jordabalken. Det är vissa punkter som måste finnas med för att köpebrevet ska vinna laga kraft och det är: Underskrifter från båda parter d.v.s. köpare och säljare. Vid anmodan ska underskrifterna även kunna styrkas med identitetshandling vid signeringstillfället. En överlåtelseförklaring som tydligt beskriver vad köpekontraktet gäller. Köpeobjektet bör framgå genom till exempel en fastighetsbeteckning. Köpeskilling ska framgå i fast summa eller kvadratmeterpriset. Om vissa villkor är förenade med köpet ska dessa framgå i köpebrevet.
Köpebrevet som juridisk handling
Köpebrevet granskas med fördel av jurist så att det är lagenligt formulerat. Överlåtelseförklaringen är viktig i köpebrevet och att både köpare och säljare är överens om hur överlåtelsen skett. Köpebrevet är juridiskt bindande och ska vid fastighetsöverlåtelse även skickas in till fastighetsregistret för lagfartsansökan. Detta är en viktig bit av överlåtelse av en fastighet. Lagfartsansökan styrks med hjälp av köpebrevet. Lagfarten måste överlåtas på fastighetens nya ägare för om detta inte sker kan säljaren säja fastigheten en ytterligare en gång till någon annan.

Så länge lagfarten inte överlåtits till den nya ägaren med hjälp av köpebrevet så ägs fastigheten av den tidigare ägaren enligt fastighetsregistret. Detta med lagfartsansökan är en oerhört viktig del av en fastighetsöverlåtelse och vissa mäklare kan se till att ansökan görs. Även den långivande banken kan ansöka om lagfarten och köpebrevet är alltså det kvitto som styrker att ägarbyte ägt rum. Köpebrevet är även det kvitto som styrker hur mycket fastigheten köptes för. Köpebrevet kan vara viktig om fastigheten ska säljas i framtiden då man ska deklarera för en eventuell vinst på försäljningen.

Detta är ett köpebrev, sammanfattning.
Köpebrev kan tecknas även vid överlåtelse av andra föremål, det behöver alltså inte röra sig om ett köp av en fastighet. Det kan gälla lös egendom så som bilar, maskiner eller båtar till exempel. Vid försäljningen kan det vara bra att teckna ett köpebrev som bevis och kvittens på att ägandet överlåtits till köparen. Att teckna ett köpebrev styrker att ägarbytet ägt rum och det kan vara bra inte bara för de som gjort affären utan även för utomstående som kanske undrar över ägarförhållandet.

Ett köpebrev är alltså betydligt kortare än ett köpekontrakt. Köpekontraktet innehåller alla de villkor, överenskommelser och klausuler som beslutats om i anslutning till köpet. Båda handlingarna är viktiga och ska förvaras bland viktiga dokument och handlingar. Vid försäljning av en fastighet används köpebrevet som underlag för lagfartsansökan vilket är en oerhört viktig del av ett fastighetsköp. Köpebrevet är ett slags kvitto på att överlåtelsen av fastigheten eller lösegendomen ägt rum. Ett köpebrev är ett bevis på överlåtelse samt en juridiskt bindande handling.

Köpeskilling

Det vi i vardagligt tal kallar för pris, benämns ibland som köpeskilling. När ordet används rör det sig ofta om större köp som exempelvis fastigheter, och termen återfinns ofta i juridiska avtalsdokument. Köpeskillingen är alltså den summa som säljaren satt som pris på en vara och som köparen betalar för att äganderätten för varan ska övergå till denne. Ibland kommer säljaren och köparen överens om köpeskillingen, eller priset, tillsammans och ibland går det till så att en av parterna ger ett prisförslag som accepteras av den andra parten. Om det rör sig om ett stort köp är det en god idé att reglera köpeskillingen i ett dokument. För vissa köp, exempelvis fastighetsköp, är detta ett lagstadgat krav för att köpet ska anses vara genomfört. Om köpeskillingen regleras i ett avtalsdokument minskar risken för missförstånd hos någon av parterna.
Köpa till rätt pris
Rätt pris är det pris som båda parter går med på när de har förstått alla omständigheter. Det är inte juridiskt möjligt att lura någon att ingå ett köpeavtal genom lögn eller tvång. Då blir avtalsdokumentet ogiltigt och om säljare eller köpare vägrar genomföra sina åtaganden enligt avtalet, kan han eller hon inte tvingas till det enligt lag. På samma sätt kan avtal upphöra att gälla på grund av att de ingåtts på ohederliga grunder. Detta hör såklart inte till vanligheterna, utan oftast kommer köpare och säljare överens om en köpeskilling som passar båda på vanlig, hederlig väg.

Ofta används marknadspriset för att bestämma köpeskillingen för en viss vara. Att justera det överenskomna priset efter marknadspriset är ett enkelt och opartiskt sätt att bestämma vad en viss vara är värd. Detta är nämligen inte så lätt alla gånger, ibland kan en vara ha ett affektionsvärde hos en av parterna som påverkar partens uppfattning om priset på varan. Det kan också vara så att köpare och säljare har olika ekonomiska förutsättningar, så att det därför blir svårt att komma överens om vad som är en rimlig köpeskilling. Även I sådana fall kan ett marknadsmässigt pris vara en bra lösning.

Köpeskilling vid bostadslån
När du köper eller säljer en bostad kommer priset på bostaden att benämnas som köpeskilling. Denna anger då pengasumman som köparen betalar säljaren för att få överta bostaden. Om du tar ett bostadslån spelar köpeskillingen in på hur stort lån du behöver ta och därför även vilken ränta och vilka amorteringsvillkor du får. Idag kan du låna upp till 85% av köpeskillingen, resten av summan måste du ha i något som kallas för kontantinsats. Detta är reglerat enligt lag och beror inte på vilken bank du går till.

Den andel av köpeskillingen som är belånad anger belåningsgraden. En belåningsgrad på 85% innebär alltså att bostadslånet betalar 85% av ditt husköp, och din kontantinsats betalar 15%. Hur mycket du behöver betala av på ditt varje månad, dina amorteringsvillkor, bestäms av hur stor din belåningsgrad är. När din belåningsgrad sjunker i och med att du betalar av mer och mer på ditt lån, kommer du att behöva amortera mindre varje månad. En lägre köpeskilling innebär att du behöver ta ett lägre för att kunna köpa en bostad.

Lagfart

En lagfart är en form av bevis på att man står som ägare på en fastighet och det är lag på detta för fastighetsägare. När man har köpt eller fått en fastighet som gåva, så ansöker man om detta hos lantmäteriet senast 3 månader efter man skrivit kontrakt på byggnaden. När man gör sin ansökan så får man betala med en så kallas skattestämpel som är på 1,5% av taxeringsvärdet av fastigheten. Man behöver ingen lagfart i de fall där fastigheten är ägd av en bostadsrättsförening då man inte själv då är ägaren till byggnaden. Om man överlåter en fastighet till någon så är det också lag på att man ansöker om detta. Vad dessa enligt lag ska innehålla bland annat köpes-kontraktet och en fullständig fastighetsbeteckning. Detta ska vara undertecknat både givaren och mottagaren på kontraktet i de fall byggnaden är en gåva eller arvegods.
Hur ansöker man om en Lagfart?
Om man köpt eller på annat sätt blivit ägare av en fastighet så ska man skicka in en ansökan om lagfart tillsammans med förvärvshandlingen. En förvärvshandling kan vara exempelvis ett bodelnings-avtal, testamente eller köpebrev. Enda undantaget är om man ska ansöka om lagfart med stöd av bouppteckning och är ensam dödsbodelägare, i dessa fall så skickar man med en kopia på bouppteckningen. Om man har ärvt en fastighet så behöver man skicka ett bevis på hur stort arv man mottagit av fastigheten.

I de fall där man mottagit fastigheten som en gåva så måste gåvohandlingen i original finnas med i ansökan för att bli godkänt av lantmäteriet. Gåvohandlingen måste innehålla information där det tydligt framgår att fastigheten är överlåten som ett gåva till den nya ägaren. Det måste även finnas med en fastighetsbeteckning av byggnaden och om man inte mottagit hela fastigheten så behöver den andel av fastighet som mottagaren fått finnas med. Detta måste sedan vara undertecknat av mottagaren och den som givit fastigheten, dessutom måste minst två andra personer också vara med på plats och bevittna samt underteckna detta.

Tänka på innan man ansöker om lagfart
Om det t.ex. är så att den som ger bort fastigheten som en gåva är gift så måste ett medgivande från dennes maka/make finnas med i ansökan till lantmäteriet. I de fall där det finns något villkor i gåvobrevet som exempelvis en ersättning eller ett så behövs det också finnas med i ansökan att detta är överenskommet. Om det var så att ersättning eller lån det året innan över 85 % så är man tvungen att betala stämpelskatt på sin gåva.

I de fall som det inte finns något taxeringsvärde att utgå efter från föregående år på fastigheten så behöver man anlita en värderingstjänsteman för att göra en värdering på fastigheten och skicka med detta i ansökan. Ifall fastighetens taxeringsvärde inte har ändrats något så behöver inte något taxeringsbevis skickas in. Det finns en hel del att hålla reda på när det kommer till allt, så därför kan det vara bra att kika upp vad som gäller för just den fastighet som man ska om lagfart för.

Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet i Sverige som håller ordning på geografiska mätningar, tomtgränser, lagfarter och fastigheter. Det är alltså till myndighet som du vänder dig när du till exempel ska lämna in en lagfart, har geografiska frågor, ska stycka upp en tomt eller vill ta reda på vem som äger en särskild fastighet. Lantmäteriet bistår med den information och/eller den dokumentation som du kan tänkas behöva inom dessa områden. Denna myndighet har samarbetspartners inom andra myndigheter, organisationer och kommuner, för att kunna samarbeta kring riktigt stora samhällsprojekt och frågor. De har även återförsäljare som kan hjälpa dig med att bearbeta den information som du vill ta del av, allt för att kunna nå ut till så många som möjligt som kan tänkas behöva hjälp med något som rör Sveriges geografiska frågor.
Återförsäljare och samarbetspartners
Det är många företag som har valt att teckna avtal med lantmäteriet för att bli återförsäljare av deras geodataprodukter. Ett exempel kan vara att bistå med fastighetsprisinformation, som Adressleverantören och Sveriges fastighetsregister gör. Andra företag, som till exempel Triona och OptiWay, är återförsäljare av flygbilder och ortsfotografier. Det finns även återförsäljare av höjd- och laserdata, som till exempel Sweco och Carmenta, samt information ur fastighetsregistret, bland andra Hittabrf.se, eller kartor av olika slag som till exempel Norstedts och Postnummerservice bistår med.

Lantmäteriet samarbetar även med olika aktörer inom utbildning, som till exempel Vetenskapsrådet och Sveriges lärosäten, för att de vill underlätta för att information av det här slaget ska kunna spridas och blir mer lättillgänglig för alla som kan tänkas behöva eller ha nytta av den. Lantmäteriet arbetar även för att underlätta för alla de blåljusaktörer som är i behov av lättillgängliga och exakta kartor i sitt arbete, vilket i många fall kan var den avgörande skillnaden mellan liv och död.

Lantmäteriet vill sprida kunskap
Lantmäteriet är en myndighet som även kan hålla kurser för de som arbetar inom branscherna fastighetsbildning, geodesi och GPS, eller ortsnamn. Kurserna hålls direkt på huvudkontoret i Gävle, eller ute på den aktuella arbetsplatsen. Förutom huvudkontoret i Gävle finns flera besökskontor runt om i landet. Det du som privatperson kanske har mest nytta av när det kommer till lantmäteriet är förmodligen tillgången till kartor, fastighetsupplysningar, när du ska skicka in en lagfart, eller om du vill veta var tomtgränserna går.

Lantmäteriet bistår alltså gärna med dokumentation och information till både privatpersoner och andra myndigheter och företag. De samarbetar stort och gärna, för att på så sätt kunna nå ut med all kunskap dit den gör nytta. De bidrar med viktig yrkesmässig information inför stadsplaneringar, lika väl som till privatpersonen som vill odla eller sätta upp ett staket utan att inkräkta på grannens mark. Skolor och utbildningar har ofta tillgång till mycket av lantmäteriets information gratis om den används i utbildningssyfte.

Likvid

Begreppet likvid innebär att det finns kontanta medel för en privatperson eller ett företag att betala räkningar, oförutsedda utgifter och liknande. När en räknar på om det går att bevilja ett större lån, ser man till personens likviditet som en av faktorerna. Finns det ingen buffert eller om det enligt beräkningarna ser ut som om det inte kan läggas undan tillräckligt varje månad i kontant sparande, kommer banken sannolikt inte att bevilja lånet. Det är särskilt viktigt när det handlar om Med mindre är det större chans att banken beviljar utan att det finns besparingar, så länge låntagaren visar på att det finns en månatlig inkomst som täcker alla utgifter i hushållet. Den som inte har likvida tillgångar kallas för ilikvid och har problem med att sköta sin kortsiktiga betalningar.
Därför är det viktigt att vara likvid
En person som är likvid har alltså ekonomiska medel att betala lån och andra utgifter. Att ha en buffert innebär att det är möjligt att klara av svängningar i privatekonomin och att personen inte behöver binda upp sig på fler lån för att ekonomin inte går ihop. Att ha likvida medel betyder att det finns kontanter på bankkontot, som kan användas omgående till utgifter av olika slag. En hög likviditet innebär en stabilare och tryggare ekonomi för hushållet i fråga.

Hur hög likviditet ett hushåll behöver ha beror på livssituationen. Ett enmanshushåll i en hyresrätt behöver inte lika stor buffert som en barnfamilj som bor i villa och har bil. Då blir utgifterna mer oförutsägbara och det krävs en större marginal för att täcka upp det. Men ekonomiska rådgivare brukar också påpeka att det inte är lönsamt att ha för stor buffert på ett vanligt konto, eftersom avkastningen är så låg. Då är det mer lönsamt att binda upp pengarna i fonder, aktier eller liknande.

Andra typer av likviditet
Både i privata sammanhang och för företag, kan det också finnas så kallad relativ likviditet. Det betyder att det finns tillgångar som snabbt kan säljas av och därmed omvandlas till kontanter, som kan användas för utgifter. Relativ likviditet är alltså inte fastigheter eller en bostadsrätt, utan snarare aktier, fondinnehav, obligationer och liknande. Banken kan kräva att en person som inte kan sköta sin lån för att det saknas likvida medel, säljer av sina innehav av för att betala räntor och amorteringar.

Kassalikviditet är ett annat begrepp som kan nämnas i sammanhanget. Det omfattar ett företags förmåga att betala sina skulder och utgifter med kort varsel. Kan företaget det, så finns det en kassalikviditet på 100 % eller mer. Ligger det däremot under 100 % betyder det att företaget borde sälja av tillgångar så att det finns medel att betala omedelbara utgifter. Ett företags kassalikviditet ska alltså ligga på minst 100 % om ekonomin ska fungera och dessutom vara en trygg arbetsplats för de anställda.

Lån utan säkerhet

Lån utan säkerhet innebär att det är låntagarens betalningsförmåga som ligger till grund för säkerheten istället för ett värderat objekt. Lån utan säkerhet är ett där man gör bedömningen av kreditvärdigheten hos den som ansöker om ett lån. Kreditföretaget eller begär en kreditupplysning av ett kreditupplysningsföretag innan ansökan beviljas eller avslås. Det finns vissa krav för att få den här typen av lån beviljade. Till exempel vill lång- och kreditgivaren att man har en fast inkomst på minimum 10,000 kronor i månaden, och i de flesta fall minst 150,000 kronor per år, före skatt. Kraven kan variera men någon form av fast inkomst brukar krävas för att få ett lån utan säkerhet, d.v.s. den typen av lån som även går under benämningen Ett blancolån kallas även för konsumtionslån och den här typen av lån använder låntagaren till vad vederbörande vill. Återbetalningstiden för denna typ av lån brukar vara 15 år som längst, i normalfallet.
Skillnaden mellan lån
Man kan ansöka om ett lån utan säkerhet hos de flesta kreditgivare och banker. Räntesättningen på den här typen av lån avgörs av vilken betalningsförmåga den som ansöker om lånet har. När kreditgivaren begärt en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag får den som ansökt om lånet ett förslag på lån eller kredit där räntekostnaderna framgår. Ofta blir lånet eller krediten dyrare ju sämre betalningsförmåga den den som ansöker om lånet har beroende på att man från kreditgivarens håll anses ta större risker.

Ett lån utan säkerhet som beviljats kan låntagaren använda till vad som helst, det kan gälla shopping, investeringar, företagande, och så vidare. Ett bolån avses användas till inköp av en fastighet. När det gäller ett bolån så har man även satt den fastigheten som belånas i pant som säkerhet till långivaren. har i regel lägre räntor än lån utan säkerhet och är på det sättet mer förmånligt för låntagaren. Oavsett vilken typ av lån det handlar om bör man se över räntekostnaderna innan man tecknar låneansökan.

Kreditupplysning vid låneansökan
Kreditgivaren begär en kreditupplysning på den som ansöker om lån, oavsett om det är fråga om blancolån, d.v.s. lån utan säkerhet eller ett bostadslån. Innan man ansöker om ett lån utan säkerhet bör man vara säker på att man ansöker under rätt tidpunkt. En dålig tidpunkt är om man nyligen fått flera andra kreditupplysningsförfrågningar ställda i andra sammanhang. Detta drar ner betygen, poängen eller scoren på den egna kreditupplysningen. En notering om kreditupplysning försvinner efter 12 månader och man bör alltså avvakta tills noteringarna försvunnit om man vill öka sina chanser till beviljade lån.

Ytterligare något som kan vara bra att veta när det gäller kreditupplysningen och möjligheten att få ett lån utan säkerhet beviljat är att anställningsformen har betydelse för utslaget. Kreditgivaren vill att man ska ha varit anställd i åtminstone ett halvår. Är du nyanställd vid ett företag så avvakta helt enkelt med din låneansökan för att få ett bättre resultat på kreditupplysningen och öka dina chanser till ett beviljat lån. Det kan alltså vara en ide att se över sin kreditvärdighet redan innan man gör låneansökan för att minska risken för avslag.

Lånelöfte

Ett lånelöfte är löfte från en eller en annan långivare att de går med på att du får en angiven summa inför ett bostadsköp. Det är kostnadsfritt att begära och är för det mesta giltigt i sex månader. Lånelöftet är baserat på den inkomst man hade när löftet gavs. För att ansöka om ett sådant går man in på banken eller långivarens hemsida och fyller i alla uppgifter som krävs. Inkomster, andra befintliga lån, omkostnader samt den summa man vill låna måste oftast uppges. Idag sker för det mesta en ansökan automatiskt och man har inte kontakt med en bankman som man hade förr. Mäklare ställer ofta krav på att man har ett lånelöfte för att man ska kunna vara med vid budgivningen på en bostad. Dessutom är det en trygghet att ha ett löfte för privatpersoner, eftersom det uppskattar vilka utgifter ekonomin faktiskt klarar av.
Krav för att få ett lånelöfte
Många banker och långivare kräver att du har en tillsvidareanställning för att få ett bolån. Är det två personer som söker om bolån måste åtminstone en av personerna ha det. En del banker är dock mer flexibla när det kommer till anställningsformer. Är man till exempel läkare, forskare eller konsult och har arbetat som projektanställd eller om man har arbetat genom bemanningsföretag kan man få ett lån beviljat hos vissa banker. Det viktigaste är att ha en inkomst och att man kan bevisa att man har arbetat i några år.

Detta gäller även för egenföretagare. Innan bankerna ger ett lånelöfte gör de en så kallad rimlighetsbedömning. Har man arbetat i tre år eller mer underlättar det att få ett lånelöfte, oavsett vilken anställningsform man har. Det görs alltid en kreditupplysning för att kolla upp ens kreditvärdighet. Har man en betalningsanmärkning kan man ha svårt att få ett lånelöfte, men det kan gå beroende på hur många man har och hur de uppstod. Det finns långivare som godkänner lån till personer med dålig kreditvärdighet, men räntorna brukar vara högre jämfört med räntorna på lån som erbjuds människor med god kreditvärdighet.

Det är inte bindande
När man ansöker om ett lånelöfte brukar banken eller långivaren snabbt ge besked om vilket belopp man kan låna vid köp av bostad. Lånelöftet är inte bindande och man kan begära flera samtidigt från olika banker. Eftersom lånevillkoren kan skilja sig en del åt mellan bankerna är det oftast en bra idé att göra just det. När du har fått ett beviljat lånelöfte och hittat en bostad som du är intresserad av är det dags att komplettera din ansökan med uppgifter om bostaden. På så sätt gör du om ditt lånelöfte till en låneansökan.

Att man redan har hittat en bostad som man vill köpa innan man ansöker om ett lånelöfte är inte ett krav i Sverige. Istället rekommenderas det att man ser efter på marknaden vilket prissegment man kan tänka sig att köpa från. Har du ett lånelöfte går det snabbt att lägga ett bud när det dyker upp en lämplig bostad. Lånelöftet anger hur högt du kan gå om det blir en budgivning på bostaden vilket snarare är en regel än ett undantag på dagens bostadsmarknad.

Marginalskatt

Trots sitt namn är marginalskatt inte en skatt, utan ett mått på hur mycket skatt du betalar på den sista krona du tjänar. I Sverige betalar vi mer skatt ju mer vi tjänar, så kallad progressiv skatt. Det innebär att skattesatsen, det vill säga skatten i procent, ökar med storleken på inkomsten. Om din inkomst ökar med 100 kronor och du får betala 50 kronor mer i skatt på grund av den ökningen är alltså marginalskatten 50 procent. Den lägre delen av skatten påverkas däremot inte, så det är inte så att du betalar 50 procent på hela din lön, utan bara på löneökningen. Alla betalar samma skatt på de först intjänade kronorna. Det är extra viktigt att tänka på att det är din sammanlagda inkomst som räknas, så om du har inkomst från flera källor måste du räkna ihop dem för att veta vad du ska betala i skatt.
Gränsen för statlig inkomstskatt
En viktig faktor när det gäller marginalskatt är gränsen för statlig inkomstskatt. I deklarationen får alla göra ett grundavdrag från inkomsten, och med den medräknad är gränsen för att betala statlig skatt för den som är yngre än 65 år en inkomst på över 452 100 kronor för inkomståret 2017 innan du börjar betala statlig skatt. Upp till detta belopp betalar du alltså i stort sett bara kommunal och landstingsskatt, och din marginalskatt ändras inte när du får högre inkomst.

Det finns ytterligare en brytpunkt att ta hänsyn till. Om du tjänar över 651 700 kronor så får du betala förhöjd statlig inkomstskatt, så kallad värnskatt. Detta innebär ytterligare 5 % på den inkomst som överstiger 651 700 kronor. På de första intjänade kronorna upp till 452 100 kronorna betalar du fortfarande runt 30 procent i kommunal- och landstingsskatt. Beloppen är beräknade efter att grundavdraget är avdraget, och eftersom den som fyllt 65 år vid ingången av året har ett högre grundavdrag blir också brytpunkterna för statlig skatt högre.

Undvik att få restskatt
Det är alltså alltid din sammanlagda inkomst som räknas, så om du till exempel får en bonus eller annan engångssumma från din arbetsgivare så behöver du förmodligen inte göra något, din arbetsgivare drar rätt skatt ändå. Om du däremot har inkomst från flera arbetsgivare är det bra att be arbetsgivaren att dra extra skatt för att du ska slippa restskatt. Den skatt din arbetsgivare drar är bara beräknad på den inkomst som den arbetsgivaren ser, så de drar kanske för lite skatt.

På grund av att grundavdraget är inräknat i din beräknade inkomst för året kan du få ett för litet skatteavdrag från din arbetsgivare även om du inte kommer upp till gränsen för statlig inkomstskatt, eftersom du bara har ett grundavdrag, inte ett per arbetsgivare, men du får inte glömma andra avdrag du har. Du kanske har som du betalar ränta på och får dra av, eller till exempel resor till arbetet som berättigar till avdrag, dessa måste du också ta hänsyn till när du räknar ut din skatt.

Medlemslån

Medlemslån är en typ av som vänder sig till dem som är medlemmar i ett fackförbund. De ges av kreditgivare som valt att samarbeta med ett eller flera fack. Den här typen av lån brukar vara intressanta då de erbjuder låntagaren förmånliga villkor. Dessa gynnsamma villkor kan innebära sådant som förmånlig ränta, slopade avgifter samt betal- och livskydd. De uppskattas av låntagarna då de anses som ett tryggt val. Vilka är det som erbjuder medlemslån? I dagsläget är det framförallt de stora aktörerna inom bankväsendet som erbjuder den här typen av lån. Välkända aktörer som Danske Bank, och har avtal med fackförbund som är anslutna till SACO, LO och TCO. Medlemslånen brukar innebära att de betalas tillbaka med så kallad rak amortering, dvs. att låntagaren betalar en högre månadskostnad i början av lånetiden.
Fördelar med ett medlemslån
En av de stora fördelarna med medlemslån är att dessa brukar ha en förmånlig ränta. Räntan brukar vara rörlig och kan således höjas eller sänkas under den tid som det tar att betala av lånet. Det är facket som kommer överens med banken om räntan. Detta belopp är inte förhandlingsbart, det är fackförbundet som ser till att de medlemmar som tar ett medlemslån får bra villkor. Ett exempel på ett medlemslån är att man kan låna 20 000 – 350 000 till rörlig ränta och utan säkerhet.

Återbetalningstiden för ett typiskt medlemslån kan ligga på 2-12 år. Det brukar vara fritt från uppläggnings och aviavgifter. Andra fördelar är att det erbjuder trygghet i form av betalskydd om låntagaren blir arbetslös eller drabbas av sjukdom. Det brukar även erbjuda ett livskydd som löser lånet ifall låntagaren skulle avlida. Villkoren för medlemslånet varierar beroende på vilket fackförbund som låntagaren är med i samt vilken bank som detta fack valt att samarbeta med. Den här typen av lån är vanliga vid renoveringar och bilköp. Läs mer om vad du bör på i samband med ett bilköp här.

Villkor för att ta ett medlemslån
Det är inte vem som helst som kan ta ett medlemslån. Först och främst måste låntagaren vara medlem i ett fackförbund som erbjuder den här typen av lån. Medlemskapet måste sträcka sig en viss tid tillbaka i tiden, ofta sex månader. Dessutom ska låntagaren ha fyllt 18 år och ha ett fast jobb. Den som tar lånet måste bedömas ha utrymme i sin ekonomi för detta och inte förlita sig på bidrag som studiemedel. Vidare så får den som tar ett medlemslån inte ha några betalningsanmärkningar.

Ett medlemslån är ofta ett så kallat ett Bankernas krav på låntagarna kan skilja sig åt. Långivarna är skyldiga att göra en kreditprövning innan de beviljar lånet. Det innebär att de bedömer låntagarens förmåga att betala tillbaka lånet. De kan således neka den som är fackansluten att ta ett medlemslån om personen inte uppfyller bankens krav. Medlemslånet förmedlas direkt via den aktuella banken, fackförbundet är endast med och förhandlar fram villkoren för sina medlemmar och ser till att dessa blir så förmånliga som möjligt.

Mikrolån

Ett mikrolån var från början en form av som betalades ut till entreprenörer i tredje världen. Ofta kvinnor. Det handlar om låntagare som inte haft några tillgångar att belåna samtidigt som beloppen varit så låga att det inte varit fråga om något risktagande i egentlig mening. Det har kunnat låna tillräckligt med pengar för att bekosta en mobiltelefon eller något annat litet men nödvändigt. I Bangladesh räknar man med att över 30 miljoner personer tecknat denna typ av lån sedan 1997. Det finns även tjänster som förmedlar lån från en privatperson till en annan. Mikrolån har dock på senare år blivit en bredare ekonomisk term som hel enkelt kommit att beteckna lån som gäller små belopp. Ofta handlar det om kortfristiga lån som handläggs automatiskt. I de flesta fall kan man som svensk mikrolåntagare få besked via sms inom en timme efter det att man ansökt om lånet.
När kan man ha glädje av mikrolån?
Digitaliseringen har förändrat lånemarknaden i grunden på kort tid. Offentliga register med uppgifter om vår ekonomi finns numera tillgängliga online. och andra kreditinstitut kan hämta uppgifterna automatiskt. Det är billigt och det går fort att handlägga mindre lån. Tidigare var det inte lönt att låna små belopp men idag kan man använda mikrolån som ett verktyg, var man än befinner sig i världen. Det kan handla om att man kort innan man får sin lön utbetalad ser en möjlighet att göra en bra affär.

Ett mikrolån kan göra så att du sparar pengar om räntan och uppläggningskostnaden är lägre än det belopp du vinner på att till exempel köpa en artikel du verkligen behöver till pris som är tillfälligt nedsatt. På så sätt kan mikrolån fungera ungefär som kreditkort, om än något mer omständliga att använda. Mikrolån kan även göra stor nytta om man råkar ut för en oförutsedd utgift. I fattiga länder kan ett mikrolån vara en förutsättning för att en ambitiös entreprenör med en bra idé överhuvudtaget ska kunna påbörja en verksamhet.

Hur fungerar mikrolån?
Vad som räknas som ett mikrolån kan variera mellan olika långivare. I regel klassas det lägsta belopp som tillhandahålls som ett mikrolån. 500 är en vanlig gräns i Sverige. När det gäller mikrolån till entreprenörer i tredje världen kan det ofta handla om ännu lägre summor än så. Den övre gränsen varierar den med. Vissa långivare kallar allt upp till 50 000 kronor för mikrolån men det kan även handla om allt upp till 10 000. Sedan förändras villkoren för lånet.

Mikrolån är alltså inte en ekonomisk term med en fast betydelse. En sak som är gemensam för alla mikrolån vi stött på är dock att man inte behöver någon säkerhet för att ha en chans att få dem. Vissa långivare lånar även ut till kunder med betalningsanmärkningar, men då är i regel räntan lite högre. Överhuvudtaget är detta en form av lån som antingen har högre räntenivåer än andra lån eller en uppläggningskostnad som är ganska hög i relation till beloppets storlek. Därför ska man inte teckna dem för ofta.

Mäklararvode

I samband med att man säljer en lägenhet eller ett hus betalar man i regel mäklararvode eftersom nästan alla sådana försäljningar sker med hjälp av just en mäklare. Ofta handlar det om rätt stora belopp. Hur mycket man får betala brukar stå i relation till försäljningspriset. Det ger mäklaren ett incitament till att verkligen göra sitt bästa för säljarens räkning. Det genomsnittliga arvodet säljs till alla objekt som säljs i Sverige ligger en liten bit över 2.5 % eller strax över 50 000 kronor. Hur lättsålt ett objekt förväntas vara kan påverka priset men ofta är det mäklarens eller mäklarfirmans renommé som avgör. Mak kan även, i de flest fall, komma överens om ett fast pris som inte påverkas av var slutpriset hamnar. Många tycker det är i dyraste laget. I det här inlägget ska vi gå igenom vad man egentligen betalar för och hur man kan få ner priset.
Vad betalar man för?
En mäklares kanske viktigaste uppgift är att se till så att säljaren och köparen undertecknar ett giltigt avtal som båda parter är nöjda med. Mäklaren agerar även försäljare och använder olika marknadsföringskanaler på ett sätt som ökar förutsättningarna för att säljaren ska få bra betalt. I regel sammanställer mäklaren ett prospekt som innehåller massor av upplysningar som potentiella köpare behöver för att kunna bilda sig en uppfattning om objektet. Vissa av uppgifterna kan ibland vara väldigt tidskrävande att få fram.

Att göra en tilltalande boannons är en viktig uppgift. Det handlar om en presentation i text och bild som sedan sprids via lämpliga kanaler. Ofta är det mäklaren som står för kostnaderna i samband med annonseringen. Många mäklare erbjuder tilläggstjänster som home styling, försäkringsskydd, hjälp med deklaration och flyttstädning. När man jämför mäklararvoden gäller det att ha klart för sig vad som ingår i de olika mäklarnas erbjudanden. Tänk på att en bra mäklare kan hjälpa dig att tjäna mer pengar på en försäljning än en oengagerad mäklare. Arvodet är dessutom avdragsgillt vid deklarationen!

Kan man få ner priset?
Det finns mäklarbyråer som profilerar sig genom att ligga lägre i pris än andra. ofta överlåter de då en del av det arbete en mäklare normalt utför på den som säljer fastigheten. Man kan förhandla om priset med vilken mäklare som helst genom att själv åta sig sådant som mäklaren kanske gärna slipper. Om du inte bott särskilt länge i huset eller lägenheten du säljer så finns det uppgifter som fortfarande är aktuella i dina köpehandlingar. Det innebär att det blir mindre jobb för mäklaren och att du bör kunna förhandla ner arvodet.

Något många väljer att göra själva är att ta hand om visningarna av huset. Då slipper mäklaren göra sig omaket att åka ut och hålla i dem. Det finns dock spekulanter som inte gillar detta utan som föredrar att ställa frågor till en mer objektiv part än ägaren. Man kan även ta på sig att använda egna foton i annonseringen. Man kan även sälja en fastighet utan mäklare och bara ta hjälp i det sista momentet, när fastigheten är såld och det är dags att teckna avtal med köparen.

Nominell Ränta

Nominell ränta är den grundläggande räntesatsen som en låntagare betalar på sitt För att förstå begreppet gäller det att vara införstådd med vad ränta är för något. Det är den kostnad som sparandets kredit och avkastning ger. När man lånar pengar från en kreditgivare är räntan den kostnad som man betalar för lånet. När man sparar pengar på ett är räntan den avkastning som man får på sparandet. Nominell ränta är den ränta som betalas och avtalas vid olika typer av lån eller sparande. Detta är det belopp som syns på låntagarens lånebesked. Det är viktigt att vara medveten om att den inte anger lånets totala kostnad. När man tar ett lån tillkommer olika typer av avgifter som kostnader för avisering och uppläggning. När dessa läggs till den nominella räntan talar vi istället om effektiv ränta.
Hur nominell ränta används
För att förtydliga vad nominell ränta innebär i praktiken så kan det vara bra att titta på ett exempel. Vad innebär det om en låntagare 100 000 kr med 5% årlig nominell ränta? Jo, då ska låntagaren betala tillbaka 5 000 kr under året. När beloppet betalas varje månad så hamnar det på 5 000 kr fördelat över 12 månader, alltså 415 kr per månad. Därtill läggs kostnader som uppläggnings- och aviseringsavgifter, den totala summan blir den effektiva räntan.

Den effektiva räntan är således alltid högre än den nominella räntan. Det är den nominella räntan som syns på lånebeskedet, men den effektiva räntan talar om vad låntagaren ska betala till långivaren. Det är naturligtvis viktigt att titta på hur mycket ett lån kostar i slutändan. Den som tar ett lån ska därför inte endast intressera sig för den nominella räntan. Ett lån med låg ränta kan ibland kompenseras med höga avgifter, på samma sätt kan et lån med till synes lite högre ränta vara mer fördelaktigt när avgifterna är låga.

Skillnaden på nominell och effektiv ränta
Hur stor vikt bör man lägga vid den nominella räntan när man tar ett lån? Den är egentligen en siffra som inte ger en verklig inblick i lånets egentliga belopp. Nominell ränta kan beskrivas som grundstenen i lånet, den säger inget om de övriga avgifter som ingår. Lånets räntesats beror på hur riskfyllt långivaren anser det vara att låna ut pengar till den aktuella låntagaren. Den beror alltså på låntagarens återbetalningsförmåga och den säkerhet som denne kan ställa för lånet.

Långivaren bestämmer själv vilken ränta som ska tas ut. Ju bättre låntagarens förutsättningar att betala tillbaka lånet är desto bättre är möjligheterna att ta ett lån med en låg ränta. Räntan betalas vanligen månadsvis eller kvartalsvis. Räntor som betalats in under året är avdragsgilla i deklarationen. Kreditinstitut och banker är skyldiga att lämna kontrolluppgifter för den ränta man betalat in under året. Detta brukar vara förtryckt i deklarationen. Den nominella räntan är den ränta som visas på listräntor, de siffror som banker och kreditinstitut visar på sin hemsida.

Omstartslån

Om du har haft ekonomiska bekymmer tidigare i livet kan ett omstartslån vara något för dig. Omstartslån är en kategori av som framförallt är avsedda för människor som traditionellt inte anses vara kreditvärdiga. I regel beror detta på att du har haft så svåra ekonomiska problem att du har dragit på dig betalningsanmärkningar. Med mindre än att dina anmärkningar ligger så långt tillbaka att de har blivit avregistrerade kommer du sannolikt inte att få ett lån av en traditionell storbank. I synnerhet inte ett lån som är tillräckligt stort för exempelvis ett köp eller en av en bostad. På senare år har det dock varit stark tillväxt på marknaden för konsumentkrediter med många nya kommersiella aktörer som följd. Av dessa anser flera att det kan vara fullt rimligt att bevilja även lite lån till personer med en brokig ekonomisk historia.
Betalningsanmärkningar är en stark riskindikator
Att och andra kreditinstitut historiskt har varit mycket obenägna att bevilja lån till personer med betalningsanmärkningar beror inte på elakhet eller liknande. Betalningsanmärkningar har setts och ses än i dag, av goda skäl, som en mycket stark riskindikator. Betalningsanmärkningar uppkommer bara om du har misskött dina ekonomiska åtaganden på ganska grova sätt och dessutom under rätt lång tid. För en bank som inte alls känner dig är denna vetskap naturligtvis ett starkt tecken på att du även i framtiden kan komma att missköta din ekonomi på ett liknande sätt.

Således visar betalningsanmärkningar att ett lån som beviljas till dig kanske inte kommer att återbetalas. Du stämplas därmed som en riskabel låntagare av alla kommersiella långivare. Eftersom banker historiskt sett har haft mer kunder än de behöver, har de med stor enkelhet kunnat avfärda alla låneansökningar som inkommit från personer med betalningsanmärkningar. Uppstickare på marknaden för konsumentkrediter har därför sett en potential bland dessa avslagna låneansökningar. Genom att titta bredare på din ekonomiska situation, istället för att stirra sig blinda på betalningsanmärkningar, gör vissa långivare bedömningen att ett lån även kan beviljas dig med en sämre ekonomisk historia.

Betalningsförmåga viktigare än betalningshistorik
Även om du av någon anledning har dragit på dig en eller flera betalningsanmärkningar kan du ha fullt acceptabla, eller till och med goda, möjligheter och avsikter att återbetala ett lån. Denna insikt bejakar många nya långivare i hopp om att vinna de kunder som traditionella banker avvisar. För detta syfte har kreditprodukten omstartslån skapats. Som namnet antyder syftar dessa lån till att medge en omstart av ditt ekonomiska liv. Att ge dig möjligheten till ett ordentligt lån trots att du har haft svårigheter som du överkommit.

Du bör dock hålla i minnet att du alltjämt betraktas som en något större risk, även om du beviljas ett omstartslån. Detta kommer att medföra en del nackdelar som mer begränsade lånebelopp och något högre kostnader för lånet. Långivare vill få ersättning i relation till hur stora risker de tar. Detta medför den något paradoxala situationen att ju sämre ekonomi du har, desto dyrare blir dina krediter. Innan du tar ett omstartslån bör du alltså tänka efter noggrant och se till att jämföra de olika alternativen. På så sätt kan du se till att få förmånligast möjliga villkor på lånet.

Pantbrev

För den som ska köpa en fastighet är det viktigt att veta vad ett pantbrev är för något. När man tar ett så kräver en säkerhet. Denna säkerhet är pantbrevet. Undertecknandet av detta dokument innebär att långivaren är säker på att få sina pengar tillbaka även om den som tagit lånet skulle drabbas av ekonomiska svårigheter och inte kan betala ränta på lånet. Långivaren kan med andra ord kräva att låntagaren säljer bostaden för att kunna betala räntan. Vid en försäljning av det här slaget så är det innehavaren av pantbrevet som får sina pengar i första hand. Denna typ av dokument omfattar ett visst belopp inom det pantsatta objektets värde. Alla pantbrev förs in i fastighetsboken som finns i ägararkivet hos Lantmäteriets fastighetsinskrivning. Dokumentet kan inte föras över mellan olika fastigheter utan är knutet till en viss byggnad.
Husköp och pantbrev
Den som funderar på att köpa ett hus behöver inte bli avskräckt om detta har ett eller flera befintliga pantbrev. Det är en fullt normal situation. Mäklaren ska alltid kunna redogöra för de pantbrev som finns och vilka belopp dessa är utställda på. Ett pantbrev kan ses som en möjlighet att ta ett Befintliga pantbrev består, i de fall en ny ägare vill låna mer än vad dokumentet är intecknat till så behövs ett nytt pantbrev utfärdas. En och samma fastighet kan ha flera olika pantbrev utfärdade med olika belopp.

Rent generellt brukar man betrakta befintliga pantbrev med höga belopp som fördelaktiga vid husköp. När de befintliga pantbreven kan användas för lån så elimineras de engångskostnader som ett nytt pantbrev innebär. Att ta lån med fastigheten som säkerhet ger förmånliga boräntor. Förr i tiden utfärdades den här typen av dokument i pappersform i dag är den överväldigande majoriteten så kallade datapantbrev. Alla större långivare är anslutna till Lantmäteriets digitala system. Den som har skriftliga pantbrev kan byta ut dem mot digitala motsvarigheter.

Kostnader för pantbrev
Kostnaden för pantbrev kan variera över tid, en riktlinje är att ett sådant kostar cirka 2% av pantbrevsbeloppet i stämpelskatt plus en avgift om cirka 375 kr. Dessutom tillkommer bankens eventuella avgifter. När du köper en bostad och lånar en miljon kronor så kostar pantbrevet 20 375 kr (här är bankens eventuella avgifter inte inräknande). Vid köp av en begagnad bostad med pantbrev från tidigare ägare så är det inte nödvändigt att teckna ett nytt sådant om summan som den nya ägaren vill låna täcks av det befintliga pantbrevet.

När en fastighet byter ägare så kan således den gamle ägare överlämna de befintliga pantbreven så att den nye ägaren kan använda dessa för sina lån. Ofta lånar den nye ägaren dock pengar för en högre summa än vad fastighetens tidigare belåningar uppgår till. I detta fall så måste ett nytt kompletterande pantbrev utfärdas. När man säljer en bostad så är pantbrev eller pantförskrivningar avdragsgilla i deklarationen. Det är vanligt att man tar flera pantbrev med olika belopp hos olika långivare, dessa kan då bindas till olika tidsperioder och bolåneräntor.

Penningtvätt

Penningtvätt innebär att pengar någon fått på olagligt sätt hanteras så att det ser ut som att man fått in dem på normala vägar. Att tvätta pengar innebär ofta utgifter men för många kriminella är det värt det. Är man arbetssökande eller lågavlönad kan man inte i Sverige köpa till exempel en dyr lägenhet utan att det väcker misstankar från skattemyndigheten. Vi måste kunna redovisa varifrån de pengar vi använder kommer. Det är detta som skapat marknaden för pengatvätt. Det är i regel yrkeskriminella som omsätter stora belopp på olaglig verksamhet som bemödar sig om att tvätta pengar. Det kan gå till på flera olika sätt, i den här texten ska vi titta på några av de vanligaste och dessutom se vilka medel samhället sätter in för att upptäcka och motverka penningtvätt.
Hur tvättas pengar?
Ett sätt att tvätta svarta pengar är att föra dem genom en laglig verksamhet. Svarta pengar är ofta i formen av kontanter. Det är då bara att köpa varor eller tjänster genom företaget så är pengarna tvättade. I och med det betalar man skatt på pengarna men det är det ofta värt för att man ska kunna få in dem i systemet och kunna använda dem till att köpa av fastigheter och kapitalvaror. Svarta pengar kan även investeras i en laglig verksamhet men det är svårt att göra det genom att sätta in kontanta medel på ett bankkontor.

Ett sätt att tvätta pengar utan att behöva skatta för dem kan vara att spela för dem på travet, casinon online eller fysiska casinon. De flesta spelformer innebär att man rent statistiskt får tillbaka en hög procent av det man spelat för i form av vinster. Spelvinster är dessutom i de flesta fall skattefria. För att motverka detta är alla företag som erbjuder spel skyldiga att vidta åtgärder för att motverka penningtvätt. Svarta pengar kan även användas till att höja värdet på en fastighet som sedan säljs med vinst. Då är pengarna tvättade!

Vad gör samhället för att motverka penningtvätt?
Eftersom staten förlorar väldigt stora intäkter genom olagliga affärer där pengatvätt spelar en stor roll är detta ett högt prioriterat område. Såväl skatteverket som polisen har särskilda utredare som enbart arbetar med detta. Staten kan begära in uppgifter från banker för att styrka ekonomiska oegentligheter och att tvätta pengar utan att det upptäcks är därför relativt svårt. Vid deklarationer av inkomster gäller omvänd bevisbörda. Det är du som privatperson som måste bevisa att dina pengar har skattats och inte kommer från skumma affärer.

Straffsatserna för pengatvätt och annan ekonomisk brottslighet är rätt höga och har man väl åkt dit för den här typen av brott kan det senare bli svårt att till exempel starta ett företag. Det finns automatiska kontrollsystem hos banker, mäklare, växlingskontor och andra som hanterar mycket pengar. De är skyldiga att rapportera ovanliga transaktioner direkt till Skatteverket. Myndigheter och banker i olika länder kan samarbeta för att förhindra pengatvätt där pengar rör sig över nationsgränser. Förutom skattemyndigheten arbetar bland annat Finanspolisen och Ekobrottsmyndigheten med detta.

Personupplysning

Personupplysning är den mest omfattande sortens kreditupplysning. Kreditupplysningar genomförs för att testa din kreditvärdighet inför exempelvis ett banklån. Ibland genomförs kreditupplysningar också för att testa kreditvärdigheten hos en person som vill göra ett större inköp, eller vid en nyanställning. Den aktör som vill genomföra en kreditupplysning måste ha ett legitimt skäl för att begära upplysningen. Uppgifterna kan vara av olika slag beroende på vilken typ av kreditupplysning som genomförs och vilken omfattning upplysningen ska ha. Exempelvis kan uppgifterna beröra vilka en person har, om personen äger några fastigheter eller om personen har några betalningsanmärkningar eller har genomgått en Uppgifterna gallras med jämna mellanrum för att de inte ska ge en felaktig bild av en persons kreditvärdighet. Det företag som gör flest kreditupplysningar i Sverige kallas för Upplysningscentralen eller UC.
Olika typer av kreditupplysningar
Beroende på vad informationen ska användas till kan en aktör beställa olika typer av upplysningar. De minsta upplysningarna kan exempelvis mobiltelefonförsäljare begära om dig som ska köpa en ny mobiltelefon. Sådana upplysningar kallas för UC90. Medelstora kreditupplysningar genomförs av som vill testa personers kreditvärdighet innan de får lån, men inte upplever sig behöva lika omfattande uppgifter som vid den större sortens kreditupplysningar. Denna sort har fått namnet UC13. Den kreditupplysningen som de flesta tänker på när de hör ordet kreditupplysning är en så kallas UC3, en personupplysning. Det är den typen av kreditupplysning som görs inför exempelvis ett bostadslån.

Att göra en kreditupplysning kan alltså vara något så enkelt som att undersöka om en persons identitetsuppgifter stämmer. Då genomförs en koll av adress- och personuppgifter. En sådan kreditupplysning kallas för ID-kontroll och innehåller ingen information om exempelvis skulder eller inkomst. Den mest omfattande sortens kreditupplysning kallas för personupplysning och i den ingår många olika sorters information. Bland annat syns tidigare skulder, betalningsanmärkningar och inkomsthistorik två år bakåt i tiden. Sådan information kan vara avgörande för om en bank vill ge ut ett lån eller inte.

Men det finns många andra faktorer som påverkar din kreditvärdighet, utöver antalet kreditupplysningar. Det blir svårare att få ett till lån till exempelvis en bil eller en bostad när du redan har många lån. Har du flera små lån med hög ränta som snabbt växer i omfattning minskar också din kreditvärdighet. Därför kan det vara klokt att dessa små lån under ett och samma stora lån, exempelvis här på Då kan du troligtvis sänka dina månatliga räntekostnader vilket också ökar din kreditvärdighet.

Är det dåligt med många personupplysningar?
Det är en vanlig uppfattning att ett stort antal personupplysningar gör det svårt att få lån. Därför är många tveksamma till att låta ta en kreditupplysning på sig. Det stämmer att antalet kreditupplysningar är en av de faktorer som spelar in vid bedömningen av kreditvärdigheten. Om du ansöker om lån hos flera banker för att få den bästa räntan, kan bankerna inte se om du tänker ta alla lån på en och samma gång. Då kan bankerna inte veta hur skuldsatt du egentligen är vilket gör att de måste kompensera med exempelvis högre räntor eller i värsta fall ett avslag.

Men det finns många andra faktorer som påverkar din kreditvärdighet, utöver antalet kreditupplysningar. Det blir svårare att få ett till lån till exempelvis en bil eller en bostad när du redan har många lån. Har du flera små lån med hög ränta som snabbt växer i omfattning minskar också din kreditvärdighet. Därför kan det vara klokt att dessa små lån under ett och samma stora lån, exempelvis här på Då kan du troligtvis sänka dina månatliga räntekostnader vilket också ökar din kreditvärdighet.

Premiepension

Premiepension är en av tre delar av din pension som sköts automatiskt av staten. Varje år går 2,5 % av din lön till ett fondkonto där du själv kan bestämma i vilka typer av fonder som pengarna sparas. Summan dras från den skatt du betalar och många människor väljer att spara i de fonder som är förvalda på statlig väg. Som privatperson kan du dock när du vill placera om de pengar som finns i din premiepension och på så sätt själv bestämma hur du vill investera denna del av din pension. Att göra ett aktivt val kan i många fall vara mer lukrativt än att låta pengarna ligga i en av de förvalda fonderna, men det kan vara bra att ha ett öga på börsens svängningar från år till år.
Premiepension ger dig inflytande
Din pension består av flera delar, och några av dem har du själv inflytande över. Den allmänna pensionen sköts automatiskt av staten och är procentuellt beräknad på din årsinkomst. Ju mer du tjänar, desto mer pengar kommer du ha i din allmänna pension. De två delarna i den allmänna pensionen är premiepensionen och inkomstpensionen, men det är bara premiepensionen som du själv kan placera om. Utöver den allmänna pensionen betalar de flesta arbetsgivare in en tjänstepension åt dig som också placeras i fonder. Dessa fonder kan du inte byta utan de är förhandlade mellan din arbetsgivare och ett fondbolag.

Genom att göra ett aktivt val för din premiepension får du inflytande över dina pengars värdeutveckling. Istället för att lita på statens förvalda fond, som ofta innebär lägre risker men också lägre avkastning, kan istället välja en fond med högre risk och avkastning. En bra strategi för yngre pensionssparare är att välja med högre potentiell avkastning för att sedan byta till stabilare räntefonder när man närmar sig pensionsåldern. Om man studerar värdeutvecklingen från år till år kan man mångdubbla sina pengar på fondkontot.

Förbättra dina villkor
Även om statens förvalda fonder har en stabil utveckling kan ett aktivt val göra skillnad på flera hundra tusen kronor, i vissa fall närmare miljonen. Beroende på hur mycket du jobbar och får in på ditt premiepensionskonto kan det handla om väsentliga summor att investera. Vissa aktiefonder kan ha en årlig avkastning på allt mellan 10-20 % medan räntefonder ofta ligger på en femtedel eller tiondel av detta. Eftersom man börjar spara för premiepensionen redan när man är i tjugoårsåldern kan dessa procentskillnader resultera i stora summor.

Med högre potentiell avkastning kommer också ett högre risktagande. Därför bör du titta till dina fonder en gång i halvåret eller en gång om året. Har du långt kvar till pensionen kan du leva med ett lite sämre årsresultat, då värdeutvecklingen ofta återhämtar sig snabbt efter en dålig period. Är du närmare pensionsåldern bör du byta till en större andel räntefonder, som sällan eller aldrig gör någon förlust utan växer stadigt men långsammare. Det är inte så svårt att sköta sina fonder som det kan verka, och du har mycket att tjäna på att ägna lite tid åt din pension.

Privatlån

är ett lån som tas av en privatperson eller en juridisk person. Vanligtvis är motparten, alltså borgenären, en bank men det kan förstås även vara en annan privatperson. Borgenären ingår vanligtvis i ett avtal med gäldenären där skulden och hur den ska avbetalas tydligt framgår. Ett privatlån kan vara allt från små lån till småsaker till stora investeringar såsom en ett eller något annat av stort värde. Svenskars hushåll har en skuld som har ökat generellt de senaste åren för att allt fler tar lån för att finansiera ett hem till exempel. Detta beror på att räntorna är historiskt låga i Sverige just nu. Dessutom är det en bostadskris i Sveriges tre största städer vilket gör att privathushåll blir pressade att köpa sig en bostad istället för att vänta i en bostadskö.
Stort utbud av privata långivare
Aldrig har det funnits ett större utbud av långivare för privatpersoner just nu: de stora traditionella bankerna har nu börjat få konkurrens av nya och delningsekonomin. Det finns nämligen peer-to-peer lån där alltså privatpersoner lånar ut till privatpersoner via en mellanhand. Att låna ut pengar via P2P har blivit ett populärt sätt bland privatpersoner eftersom man kan få en avkastning för det man lånar ut. Dock ska man vara medveten om att det kan förekomma en större risk att låna ut via P2P.

Att hitta ett bra lån har också underlättats drastiskt tack vare internet framfart eftersom man kan enkelt via vissa skicka in ett förslag om ett privatlån och sen kan flera olika banker bedöma och ge förslag på privatlån som de kan erbjuda. Utbudet har definitivt varit en fördel för konsumenten och tack vare att alla dessa kontrolleras av Finansinstitutet så kan privatpersoner vara säkra på att det är schyssta avtal som erbjuds. Det gäller förstås att man läser igenom avtalen innan grundligt förstås.

Var uppmärksam på oschyssta villkor
Bland utbudet finns det även borgenärer som är villiga att låna ut pengar till privatpersoner som har betalningsanmärkningar. I dessa fall kommer räntan att vara högre än vad de traditionella bankerna skulle ha erbjudit. Snabba privatlån såsom SMS-lån har dykt upp som en bransch där många privatpersoner inte riktigt har förstått hur villkoren i avtalet ser ut och har hamnat med en skuld som har växt sig mångdubbelt. I dessa fall handlar det om att räntan stiger massivt om lånet inte betalas tillbaka i tid - oftast inom en kort period efter att det betalades ut.

Idag kan du låna till vad du vill hos de flesta av de större bankerna i Sverige. Ett privatlån utan säkerhet kan ligga på 10 000 kr upp till ca 350 000 kronor. Kolla dock om räntan är rörlig. Du kan be banken att vänta med att göra kreditupplysningen om du först vill få reda på lite mer information om hur de skulle göra med en person i din situation - dock enbart då ett svar som kommer vara hypotetiskt tills de har slutligen fått ett svar från din kreditupplysning.

Privatleasing

Privatleasing är en finansieringsform som i praktiken innebär att man hyr en bil utan kontantinsats, ofta till en relativt hög avgift. Antalet bilar som hyrs av privatpersoner har ökat med hundratals procent i Sverige under de senaste åren. Leasingfirmorna marknadsför sig ofta med fraser som "inget krångel", eller "enkelt bilägande", men vad innebär det egentligen att leasa en bil? Faktum är att det kan vara mycket mer begränsande än att äga sin bil då kontrakten ofta är mycket svåra att bryta eller förhandla om. Innan man bestämmer sig för att leasa en bil är det därför väldigt viktigt att man jämför alternativen man har till sitt förfogande och noga läser igenom allt det finstilta i kontraktet. Det kan också vara väldigt förmånligt framför att en ny bil, speciellt eftersom man inte behöver betala någon
Hur ser ett vanligt leasingavtal ut?
Det finns många varianter av avtal, men de flesta följer ungefär samma mall. Vanligtvis sker leasingen med 0 kronor kontantinsättning. Ett typiskt avtal kan löpa på tre år, kosta 2000 kronor i månaden och tillåta 15000 mil per år körda med bilen. Oftast ingår service och försäkring men inte bränsle eller vägskatt. Efter att avtalet löpt ut kommer bilen att besiktas av ägaren, om företaget inte är nöjda med skicket bilen är i blir kunden betalningsskyldig för reparationer eller rekonditionering.

Om bilen vid inlämningen har körts en längre sträcka en den som tillåts av avtalet kommer leasin'aren att bli betalningsskyldig. Det är viktigt att man läser det finstilta noga innan man skriver på ett leasingavtal, då det ofta kan råda oklarheter kring vad som klassas som normalt och onormalt slitage, och det kan vara svårt att förhandla om antalet tillåtna mil om leasingtagarens livsförhållanden skulle ändras. Det är ofta mycket svårt att säga upp leasingen innan den avtalade tiden har löpt ut.

Passar privatleasing för dig?
Det viktigaste innan man skriver på ett leasingkontrakt är att jämföra och räkna. Om du har råd med kontantinsatsen på en ny bil (vanligtvis 20% av priset) är det ofta ett billigare alternativ tillsammans med ett vanligt Den som inte har råd kan ofta ta ett banklån på hela summan till en högre ränta än ett billån. Om man istället väljer att köpa en bil på avbetalning är det oftast mycket lättare att bryta kontraktet än det är att bryta ett leasingkontrakt då de flesta bilföretag har avbrottsförsäkringar som kan hjälpa dig om du blir sjuk eller arbetslös.

Leasing passar den som vet exakt hur deras bilbehov kommer att se ut under de kommande 36 månaderna. Om man ser möjligheter till flytt, tillökning, förändrade inkomster eller arbete på annan ort är det förmodligen bättre att köpa en bil. Om man äger bilen kan man dessutom sälja den, vilket kan vara en bättre affär. Det finns mallar på internet som hjälper en att räkna på vad en bil kommer att vara värd efter ett givet antal år eller mil.

Procentenhet

Procentenhet är ett begrepp som beskriver skillnaden mellan två olika procenttal. Om till exempel räntan har minskat från 6% till 4% så säger man att den har minskat med 2 procentenheter. På samma sätt säger man att räntan har ökat med två procentenheter om den går från 4% till 6%. Procentenheter är ett enkelt sätt att jämföra två olika procenttal, som till exempel om man jämför olika räntor, eftersom att det inte krävs några komplicerade uträkningar. Man bör däremot vara medveten om att långivare kan välja att uttrycka sig i procentenheter istället för procent för att ge dig intrycket av en bättre affär. Om din nuvarande ränta är 4% och den stiger till 6% är det lika korrekt att säga att den har stigit med 2 procentenheter som att den har stigit med 50%!
När används procentenheter?
Både procent och procentenheter kan användas för samma saker och båda kan vara korrekta. Däremot är det fall när det är mer naturligt att använda de ena begreppet över det andra. Procentenheter anses ofta ge en mer objektiv bild än procent (mer om detta nedan) och därför används begreppet ofta i nyhetsuppläsningar där man pratar om räntor, sysselsättning, opinionsundersökningar eller valresultat bland annat. Ytterligare en fördel med procentenheter är att det blir betydligt enklare att beskriva nummer med hög volatilitet.

Om ett land har en arbetslöshet på 4% och den stiger till 6% så har den ökat med 50%. Om den sedan sjunker till 4% igen så är minskningen 33%. Det här kan göra det svårt att hålla koll på volatila nummer om man beräknar uppgångar och nedgångar i procent. I procentenheter däremot är ökningen 2 procentenheter från 4% till 6% och minskningen från 6% till 4% är även den 2 procentenheter. På så sätt, vet den som lyssnar lätt både hur stor ökningen eller minskningen är samt vad arbetslösheten (i detta fall) nu ligger på.

Viktigt att tänka på
Skillnaden mellan, exempelvis, 20% och 20 procentenheter är ofta väldigt stor så det är av hög betydelse att man använder rätt begrepp. Låt oss säga att ett politiskt parti får 25% av rösterna i en undersökning. Om deras popularitet skulle öka med 20% så skulle de få 30% av rösterna men om deras röster skulle öka med 20 procentenheter skulle de istället få hela 45% av landets röster! Om partiets väljarstöd steg från 25% till 30% så skulle det motsvara 5 procentenheter (30-25=5).

Här kan man lätt se hur procent/ procentenheter kan användas för att få en förändring att verka större eller mindre. En nyhetskanal som stödjer partiet kan välja att meddela att deras stöd har ökat med 20% medans en annan källa kan rapportera att de har stigit i popularitet med 5 procentenheter. Båda två är korrekta men de ger olika bilder av partiet och deras framgång. Det gäller att ha en objektiv syn på de begreppen som används i vår vardag.

Referensränta

Referensränta är, precis som namnet antyder, en räntesats. Denna fastställs två gånger om året, den första januari och den första juli, av Riksbanken. Det är den så kallade reporäntan som styr referensräntan. Flera olika räntor utgår från denna ränta, bland annat bankernas inlånings- och utlåningsräntor samt dröjsmålsräntan. Referensräntan har funnits sedan den 1 juli 2002, innan dess kallades den officiella räntesatsen för diskonto. Sveriges lag gör gällande att referensräntan ska överensstämma med den av Riksbanken tillämpade räntan vid refinansieringstransaktioner. Denna genomförs varje kalenderhalvår och avrundas till närmast högre halva procentenhet. Till skillnad från reporäntan har referensräntan inget politiskt syfte, den är inget penningpolitiskt styrmedel. Den är istället en referens som ligger till grund för att beräkna andra räntor. Referensräntan kan ses som ett stöd för de aktörer som sätter räntor. Den är helt enkelt ett jämförelsemått som andra räntor utgår från.
Bör en låntagare ha koll på referensräntan?
Varför är referensräntan betydelsefull för en vanlig privatperson? Den är av stor vikt då den ligger till grund för en rad andra räntor som påverkar de flesta av oss. För den som är låntagare eller funderar på att ta ett så är det bra att känna till att denna ränta styr olika kreditgivares (som bankernas) utlånings- och inlåningsräntor. Vanligen är det låneräntan som utgör den stora kostnaden när man tar ett lån. Denna brukar utgöras av referensräntan samt bankens marginal.

Referensräntan har således en viktig inverkan på hur mycket pengar låntagaren får kvar i plånboken. En annan räntetyp som utgår från referensränta är dröjsmålsränta. Denna utgår vid försenad betalning. I regel uppgår dröjsmålsräntan till referensräntan plus åtta procentenheter. Det gäller dock att observera att de åtta procentenheterna endast gäller om inget att annat anges, liksom alltid bör man således läsa det finstilta för att ta reda på exakt vad som gäller från fall till fall. Dröjsmålsränta och andra räntor regleras i räntelagen.

Historik och andra europeiska referensräntor
Den svenska referensräntan har haft såväl stabila perioder som beräkningstillfällen som visade på kraftiga svängningar. Riksbanken har en mycket överskådlig statistik som den som är intresserad kan ta del av. I svallvågorna av den finanskris som utlöstes vid Lehman Brother’s kollaps så var referensräntans rörelser mycket kraftiga. Under 2008-2009 gick den ner från 4,50% till 0,50% på mindre än ett år. Detta var dock en mycket exceptionell svängning, vanligen ligger räntan helt stilla från en period till en annan eller rör sig med 0,5%.

Det finns en rad olika referensräntor runtom i världen. STIBOR är en svensk referensränta som visar hur mycket som svenska storbanker är villiga att låna ut till varandra under en viss tid. Inom euroområdet är de mest använda referensräntorna Euribor och Euro Overnight Index Average (EONIA). Den förstnämnda referensräntan bygger på noteringar och finns tillgänglig för en rad olika löptider. EONIA är en så kallad dagslåneränta som beräknas på faktiska transaktioner på interbankmarknaden och det är den Europeiska Centralbanken som är beräkningsombud.

Regressrätt

Denna term används i sammanhang rörande vissa ekonomiska åtaganden, oftast med flera parter involverade. I grunden är denna rätt något som en fysisk eller juridisk person kan tillerkännas om denne erlagt en skuld, helt eller delvis för annans räkning. Detta låter krångligt men kan lättast förklaras med: Om A och B tillsammans är skyldiga att betala C en summa pengar och enbart A erlägger denna. Då får A rätt att kräva B på hälften, detta är regressrätt. En klar grund är att den som betalat kan visa, (1) dels att en gemensam betalningsskyldighet föreligger samt (2) att ersättning verkligen erlagts. (1) Bör vara en handling som klart utvisar detta och (2) någon form av kvittens. Vanligen måste en regressrätt utkrävas inom 10 år (preskriptionstid) men kan även vara 3 år i vissa fall.
Åtagande och skuld
Ärenden där regressrätt kan bli följden är vid när skadestånd utdöms och i försäkringsfall. Banklån som tecknas med hjälp av borgen var mycket vanligt förr och i mindre omfattning numer. I dessa fall brukar två borgensmän teckna sig som säkerhet om långivaren (mest banker) kräver detta. Borgen är således ett ekonomiskt åtagande. I det fall låntagaren inte sköter återbetalning till långivaren kan banken kräva att borgensmännen betalar i låntagarens ställe. Om bara den ene av dem betalar skulden kan denne kräva regressrätt gentemot den andre borgensmannen.

Andra fall är när en gärningsman döms att betala skadestånd till den drabbade vid exempelvis egendoms- eller kroppsskada med men som följd. Det kan således vara någon som satt annans bostad i brand eller en misshandel. Om denne döms att betala skadestånd till brottsoffret men inte betalar kan Brottsoffermyndigheten gå in och se till att den drabbade får ersättning. Myndigheten får då regressrätt gentemot den dömde brottslingen. I vissa fall kan försäkringsbolag som utbetalat ersättning erhålla regressrätt mot någon som genom vårdslöshet har orsakat den skada som ersättningen gäller.

Rättsfall där regressrätt utdömdes
Två värdefulla och speciella bilar blev stulna. Försäkringsbolaget utlyste då två hittelöner till den person som kunde ge uppgifter om stölden. Fordonen hade senare övergivits. Den som hittade bilarna och rapporterade till polis och försäkringsbolag fick också hittelön för båda bilarna. De som tillgripit fordonet greps och en rättegång om tillgrepp av fordon inleddes. Tjuvarna dömdes för brottet och att betala skadestånd. I beloppet ingick en mindre summa som var de hittelöner som försäkringsbolaget stod för. Den delen var regressrätt som tjuvarna dömdes att betala utöver själva skadeståndet för skador på fordonen.

En råkade ut för inbrott i valvet där kunder hade sina bankfack. Skador uppkom på valvet och kunderna fick sina tillhörigheter stulna. Vaktbolaget som enligt avtal svarade för bevakning och säkerhet gentemot banken ansågs av banken som vårdslösa då de inte kunde skydda banken. En rättegång om regressrätt där bevakningsbolaget krävdes på ersättning för både skador och förlorat gods inleddes. Fallet gick från tingsrätt till hovrätt som dömde bevakningsbolaget att betala bankens skador men inte kundernas ur bankfacken stulna föremål.

Reporänta

Reporänta låter Riksbanken styra inflationen och stimulera landets ekonomiska tillväxt. När reporäntan går upp eller ner så får detta ofta direkt effekt på marknadsräntorna. Den kallas därför även för styrränta. ”Repo” kommer från engelskans ord för återköpsavtal, repurchase agreement. Riksbanken påverkar inflationen genom den så kallade transmissionsmekanismen. Detta sker genom kanaler som växelkursen, kreditmängden samt korta och långa realräntor. Man brukar säga att Riksbankens uppdrag är att hålla en stabil inflation, detta görs med hjälp av att man styr reporäntan. Höga räntor ger lägre inflation och låga räntor ger högre inflation. Riksbanken gör regelbundna bedömningar av konjunkturläget och den framtida utvecklingen av inflationen i Sverige och internationellt. Om man kommer till slutsatsen att reporäntan måste höjas så stiger även alla andra bankers räntor. När reporäntan sjunker så sänks kostnaderna för lån.
Hur påverkar reporäntan privatlån?
För den som tänkt ta ett lån är det naturligtvis intressant att följa medias rapportering om reporäntan. Som vi konstaterat så leder en låg reporänta till att lånekostnaderna sjunker. Generellt bidrar en sänkt reporänta till sjunkande marknadsräntor. Detta leder i sin tur till en ökad vilja hos allmänheten att investera och konsumera. Den som vill låna pengar betalar mindre utlåningsränta och ökar efterfrågan i ekonomin. Oftast löper med en individuell rörlig ränta. Justeringar i reporäntan inverkar på din räntesats.Vad innebär en höjning av reporäntan? När Riksbanken bedömer att inflationstrycket måste dämpas så höjer man Sveriges reporänta. Då landets bankernas utlåningsräntor till hushåll, företag och andra banker följer reporäntan så sjunker börskursen och konsumtionsviljan dämpas. För låntagare innebär en höjning att kostnaden för lån ökar. Rent generellt kan man konstatera att prisnivåer och inflation drivs nedåt på sikt. Det är värt att notera att så kallade snabblån har en så pass kort löptid att dessa inte påverkas nämnvärt av en plötslig höjning eller sänkning av reporäntan.

Under de senaste decennierna så har vi sett en trend där såväl reala som nominella räntor fallit runtom i världen. Detta avspeglar sig i Riksbankens bedömningar av vad en normal reporänta bör ligga på. 2006 låg denna i intervallet 3,5 till 5,0%, 2010 sänktes intervallet till 3,5 – 4,5%. I början av 2017 reviderades bedömningen ned ytterligare, Riksbanken såg då att en normal reporänta troligen bör ligga mellan 2,5-4,0%. Man förklarar utvecklingen med strukturella och konjunktionella trender som bland annat kopplas till den internationella finans- och eurokrisen.

Innan 1995 så var det marginalskatten som styrde inflationen. Sedan reporäntan infördes, i juni 1994, så har toppnoteringen varit 8,91 %, denna inträffade mellan 5 juli 1995 och 10 januari 1996. Den 18 februari 2015 så införde Riksbanken för första gången en negativ styrränta på -0,1%. I februari 2016 sänktes reporäntan ytterligare till -0,50%. Skillnaden mellan de siffror som Riksbankens uppskattningar om en ”normal” styrränta och den verkliga reporäntan kan alltså se olika ut. Det som är säkert är att en rekordlåg reporänta är fördelaktig för dig som har lån med rörlig ränta.

Vad är en normal reporänta?
Under de senaste decennierna så har vi sett en trend där såväl reala som nominella räntor fallit runtom i världen. Detta avspeglar sig i Riksbankens bedömningar av vad en normal reporänta bör ligga på. 2006 låg denna i intervallet 3,5 till 5,0%, 2010 sänktes intervallet till 3,5 – 4,5%. I början av 2017 reviderades bedömningen ned ytterligare, Riksbanken såg då att en normal reporänta troligen bör ligga mellan 2,5-4,0%. Man förklarar utvecklingen med strukturella och konjunktionella trender som bland annat kopplas till den internationella finans- och eurokrisen.

Innan 1995 så var det marginalskatten som styrde inflationen. Sedan reporäntan infördes, i juni 1994, så har toppnoteringen varit 8,91 %, denna inträffade mellan 5 juli 1995 och 10 januari 1996. Den 18 februari 2015 så införde Riksbanken för första gången en negativ styrränta på -0,1%. I februari 2016 sänktes reporäntan ytterligare till -0,50%. Skillnaden mellan de siffror som Riksbankens uppskattningar om en ”normal” styrränta och den verkliga reporäntan kan alltså se olika ut. Det som är säkert är att en rekordlåg reporänta är fördelaktig för dig som har lån med rörlig ränta.

Revers

Revers är ett skuldebrev och skrivs mellan två eller fler parter. En av de viktigaste punkterna i denna typen av skuldebrev är vilka det är som är borgenär och gäldenär. När och hur skulden ska betalas tillbaka är också viktigt, lika så vilka följderna blir om borgenären inte betalar tillbaka skulden till gäldenären inom den överenskomna tidsramen. Det finns två olika typer av skuldebrev: Enkelt eller Löpande. Ett enkelt skuldebrev är den vanligaste typen och skrivs oftast mellan två olika personer, denna typen av brev överlåtes sällan. På det löpande skuldebrevet finns det två olika varianter: Orderskuldebrev och Innehavarskuldebrev. De här typerna av skuldebrev är enkla att sälja vidare och gäldenären täcks då av ett rättsligt skydd. Med ett innehavarskuldebrev kan ägaren av brevet kräva att skulden ska betalas när brevet förfaller.
Revers och preskriptionstid
Precis som många andra rättsliga ärenden så har även en revers en preskriptionstid. Detta innebär att om du som gäldenär av någon anledning inte har krävt att borgenären ska betala tillbaks skulden inom en peroiod på 10 år så hävs skuldebrevet. Detta gäller för både löpande och enkelt skuldebrev. Dessa tio år räknas efter det senaste preskriptionsavbrottet, till exempel kanske borgenären och gäldenären har kommit överens om en avbetalningsplan. Vid det fallet börjar preskriptionstiden från det senaste datumet som inbetalnigen skedde.

Men vad ska då finnas med i en revers? För en revers är det skuldebrevslagen som ligger till grund. I den nämns det ingenting om vad som måste finnas med förutom tid och datumet för när skuldebrevet skrevs. Givetvis ska båda parternas namn också finnas med. För att undvika missförstånd mellan de olika parterna bör alla detaljer finnas med och informationen bör alltid sträva efter att vara så tydlig som möjligt. Om en tvist uppstår där parterna inte kommer överens krävs det att båda parter har skrivit på skuldebrevet som ett bevis på att samtliga parter tog del informationen.

Hur bevisar du att skuldebrevet är betalt?
Om du har betalt skuldebrevet, men gäldenären ändå hävdar att skulden inte har blivit betald måste du som borgenär kunna bevisa att du har betalt den angivna summan och följt kraven som framgick i de skuldebrevet ni skrev. Detta bevisas enklast genom att ett kvitto skrivs vid varje tillfälle som skulden till gäldenären betalas av. Ett annat sätt är att man helt enkelt för anteckningar på skuldebrevet, varpå båda parterna sätter sin signatur under notisen. Har du gjort de här åtgärderna brukar det inte finnas några tvivel över hurvida skulden är betald eller ej.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en revers är ett skuldebrev som skrivs mellan två parter. Det finns två olika typer av skuldebrev: Enkelt skuldebrev och ett Löpande skuldebrev. I det löpande skuldebrevet finns det ytterligare två olika typer: Orderskuldebrev och Innehavarskuldebrev. Skuldebrevet har en preskriptionstid på 10 år. Enligt lag finns det ingenting som måste finnas med i en revers, men det måste framgå vem som är borgenär och vem som är gäldenär. Tid vid utförandet av skuldebrevet inklusive samtliga parters namnteckning. Skriv alltid kvitton och anteckningar för att undvika onödiga konflikter.

Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank och en statlig myndighet. Faktum är att vår riksbank grundades redan 1668 och är därmed världens äldsta ännu aktiva centralbank. Riksbanken är huvudansvarig för allt som har med svensk penningpolitik att göra, och målet är att upprätthålla ett stabilt värde på den svenska kronan. De vidtar också åtgärder för att garantera ett säkert och effektivt betalningsväsende och förnyar exempelvis transaktionsmetoder eller betalningsmedel i detta syfte. Förutom att ge ut sedlar och mynt, som under de senaste årens uppgradering av vårt penningsystem, fastställer man också reporäntan, eller styrräntan, som är bärande i relation till marknadsräntor. Reporäntan är Riksbankens bästa verktyg för att kontrollera inflation och ekonomisk tillväxt, och andra svenska bankers räntor måste förhålla sig till hur den ligger. Sveriges Riksbank leds av en direktion som består av sex ledamöter, varav en är riksbankschef.
Vårt högsta nationella bankväsende
Som nämndes i inledningen är alltså Riksbanken en myndighet under Sveriges riksdag och därför en del av svenska staten. Chefen för riksbanken utses av riksbanksfullmäktige som i sin tur består av 11 ledamöter utsedda av riksdagen. Det är dessa ledamöter som utser de sex personer som ingår i direktionen, där en av dem blir Riksbankschef medan de andra fem tituleras Vice Riksbankschef. Institutionen är därmed demokratiskt utsedd och chefen, direktionen samt ledamöterna väljs vart femte eller sjätte år. Nuvarande Riksbankschef är Stefan Ingves som innehaft ämbetet sedan 2006.

Under de senaste två åren har Riksbankens stora projekt varit att byta ut samtliga svenska sedlar och mynt, då några av sedlarna varit i omlopp i 25 år. Genom att byta ut sedlar och mynt motverkar man användandet av förfalskade sedlar, med nya vattenstämplar och märkningar på sedlarna. Det är inte Riksbankens uppgift att styra hur mycket kontanter som används utan de producerar helt enkelt den mängd av sedlar och mynt som det finns en efterfrågan på. Ett framtida projekt för Riksbanken är en möjlig introducering av en elektronisk krona.

Så kontrollerar Riksbanken ekonomin
Det huvudsakliga målet för Riksbanken är att upprätthålla ekonomisk stabilitet i relation till globala och nationella svängningar. Genom att stå utanför Euro-gemenskapen har Sveriges centralbank kunnat balansera värdet på kronan genom att sänka reporäntan och skydda landet från deflation under de år av finanskriser under 2000-talet. Sänkningen av reporäntan har dock nått sitt historiskt lägsta värde och ligger för närvarande på minus. Att ha en negativ ränta minskar värdet på den svenska kronan och gör valutan mindre attraktiv för investerare.

Det spås att Riksbanken inom kort kommer att börja höja styrräntan, vilket kan ha stora ekonomiska biverkningar av både positiv och negativ sort. Övergången kommer ske långsamt och för att skydda både privatpersoner och banker i tider av ekonomisk instabilitet. Riksbankens agerande kan vara svårt att sätta sig in i, och deras arbete är mycket komplext. Man kan säga att deras arbete är mest framgångsrikt när svenska folket inte märker av dem - så länge vår ekonomi är stabil kan man säga att Riksbankens styrelse gör bra ifrån sig.

Ränta

Räntan är den avgift som eller kreditbolaget tar ut för att bevilja dig ett eller kredit. För den som önskar att ta ett lån finns det mycket att tänka på. Som tur är idag kan man få hjälp med att hitta det absolut bästa lånet för just dig. Även om man kan få hjälp kan det vara bra att ha lite förståelse för vad ränta är. När man tar ett lån så finns det två delar i själva lånet, ränta och amortering. Amortering är det man faktiskt betalar tillbaka på lånet och räntan är själva kostnaden som man betalar för lånet. Det är därför viktigt att jämföra olika villkor för lånet och vilken räntesats som man kommer att ha. Det påverkar stort vilken månadskostnad man hamnar på och eftersom räntorna inte är något annat än en skuld egentligen som man betalar till exempelvis banken som beviljat själva lånet.
Olika typer av ränta
Våra erfarna lånerådgivare hjälper dig hela vägen i mål när det kommer till lån så du kan känna dig trygg. Det kan ändå vara bra att ha en övergripande kunskap om att det finns olika typer av räntor som banken pratar om. Oftast pratas det om effektiv årsränta som inte är själva räntan i sig utan omfattar den totala kostnaden som du har för ett år för lånet. Förutom ränta ingår också där eventuell uppläggningsavgift, avgift för faktura och liknande.

Vi jämför och förmedlar lån och står på din sida för att hitta det bästa lånet för just dig. Det som är viktigt att titta på när det gäller ränta är utlåningsräntan, den anger vilken räntesats du som kund får. Det kan finnas både rörlig och fast ränta allt beroende på vad man själv tycker. Den fasta räntan ger ju en och samma kostnad varje månad medan den rörliga räntan över tid kommer att variera både upp och ner beroende på en mängd faktorer.

Vilket lån passar dig?
När det gäller ränta så kan den variera stort mellan bankerna. Dock ska man ändå vara uppmärksam på vilka villkor som kommer tillsammans med räntan. Det är något vi kan hjälpa till med så att det blir rätt. Ett exempel på detta kan vara att du vill ha möjligheten att lösa lånet i förtid och varje månad betala in en extra summa. Kanske räntan här blir något högre men om du löser lånet efter åtta år istället för tolv år kommer räntan totalt sett vara en mindre kostnad.

Våra lånerådgivare är väldigt erfarna personer och kan hjälpa dig att hitta rätt. Det är mycket att tänka på för att få det lån som passar just dig rätt. Då man många gånger binder sig över många år är det viktigt att det redan från början blir rätt så man slipper ångra sig år efter år. Då det gäller ränta kan vi svara på dina frågor och på ett professionellt sätt hitta den lösning som kommer fungera bäst under de kommande åren.

Ränta på ränta

Albert Einstein lär ha kallat ränta på ränta världens åttonde underverk. Miraklet ligger i att även om du bara sätter in pengar en gång, så kommer de att växa varje år, så länge du får ränta på pengarna. Om du sätter in 100 kronor, och du får 5 % ränta så får du efter ett år (ränta på sparpengar räknas i stort sett alltid per år) 5 kronor som läggs till din hundring. Så långt är nog alla med, men det är nu det händer! År två får du 5 % ränta på 105 kronor, vilket innebär 5:25. Kanske inte jättemycket, men efter tre år får du 5 % på 110:25, vilket är 5:51, och så där håller det på, år efter år, utan att du sätter in några nya pengar, och det är det som är det magiska!
Fast eller rörlig ränta
Räntan du får eller ska betala kan vara fast eller rörlig. Vid fast ränta så gör du ett avtal med banken om till exempel 2 % per år i tre år. Om räntan går upp eller ned spelar ingen roll, du har fortfarande dina 2 % varje år. Om vi pratar om sparkonto så innebär det ofta också att du inte får ta ut dina pengar under den här tiden. Om räntan går upp har du förlorat på affären, men om den går ned har du tjänat på den.

Om vi istället pratar om blir det såklart tvärtom. Det är inte alltid lätt att sätta sig in i alla villkor, så det kan löna sig att ta hjälp av en lånerådgivare, men tänk på att om du går till din så är rådgivaren en säljare som vill sälja en produkt från den banken, och det är inte nödvändigtvis det som är bäst för dig. Ställ frågor, jämför, och fatta sedan ditt beslut i lugn och ro när du haft tid att tänka igenom och räkna på de olika alternativen.

Insättningsgaranti eller inte?
De flesta banker och finansinstitut som erbjuder en något sånär hög sparränta saknar insättningsgaranti. Det betyder att om företaget där du satt in dina pengar, och alltså lånat ut dina pengar till, går i konkurs så förlorar du alla dina pengar. För att skydda dig mot detta kan det vara bra att välja ett institut (bank eller annat finansiellt institut) som har insättningsgaranti. Det innebär att om företaget där du har dina pengar går i konkurs får du ersättning från staten med det kapital du satt in och upplupen ränta upp till 950 000 kronor per person och institut.

Priset du får betala för denna garanti är en något lägre ränta på dina pengar. Detta är det du måste ta ställning till när du investerar dina pengar, ju högre risk, desto högre avkastning. Om någon erbjuder dig en investering med jättehög avkastning och ingen risk är det med största sannolikhet för bra för att vara sant. Hur hög risk som är rimlig måste var och en bestämma, men att låta pengarna bara stå på ett bankkonto utan ränta innebär nästan garanterat att de kommer att minska i värde över tid på grund av inflationen.

Räntelagen

Räntelagen är en lag som bland annat dikterar hur betalningsvillkor och dröjsmålsränta kan se ut för företagare. Det innebär att ett företag har rätt enligt räntelagen att ta kräva en dröjsmålsränta ifall en faktura inte har betalats efter 30 dagar från att den skickades ut. Denna lag är också dispositiv vilket betyder att den gäller så länge inget annat har förhandlats fram mellan parterna. Denna lag börjar alltså gälla så fort något köps mot avbetalning, mot faktura, på kredit eller ingår i ett löneavtal till exempel. Det går att avtala bort delar ur lagen, men inte allt. Till exempelvis delar som skulle vara en nackdel till gäldenären (alltså den som är skyldig någon pengar) kan inte förhandlas bort. Man kan då ange i ett separat avtal vad som ska läggas till.
När dröjsmålsränta börjar gälla
Räntelagen är alltså en lag som enbart gäller mellan en borgenär (den som lånar ut) och en gäldenär (den som är skyldig pengar). Dröjsmålsränta är den ränta som tas upp när en faktura inte har betalats i tid. I räntelagen anges det inte vad som anses vara en för hög dröjsmålsränta (ockerränta) utan detta får bedömas från fall till fall. I ett tillägg då kan man skriva i avtalet hur mycket dröjsmålsränta ska ligga på, men också när den ska börja gälla.

30 dagar är det som gäller om inget annat anges. Det kan dock ändras till så lite som tio dagar eller längre en 30 dagar. Skulle borgenären sätta ett förfallodatum tio dagar efter fakturans datum betyder det dock inte att hen har rätt till att kräva ut dröjsmålsränta förrän 30 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsräntan behöver inte avtalas; det räcker med att mottagaren upplyses om den i en faktura. Efter 30 dagar har då borgenären rätt att debitera dröjsmålsräntan som är angiven i fakturan.

Behöver inte alltid anges
Enligt räntelagen kan en dröjsmålsränta även läggas till i en betalningspåminnelse (om den inte fanns i fakturan tidigare). Dock kommer dröjsmålsräntan att debiteras enbart först 30 dagar efter att betalningspåminnelsen skickades ut. Skulle det dock vara så att borgenären och gäldenären är båda två näringsidkare så behövs ingen upplysning ske om dröjsmålsränta. Detta behöver inte heller anges om gäldenären är en myndighet. Om inget annat anges kommer då en dröjsmålsränta på åtta procent över gällande referensränta att gälla enligt räntelagen.

När det kommer till förfallodatum så anger räntelagen att förfallodatum flyttas till första helgfria dag om det skulle vara så att en faktura har ett förfallodatum som ligger på en allmän helgdag. Hur räknas då dröjsmålsräntan ut? Om den ligger på åtta procent ska man då multiplicera det (0,08) med fakturabeloppet. Låt oss säga 1000 kr vilket då blir 80 kronor. Var man då tio dagar sen ska man multiplicera 80 med 10/365. Detta blir då 2,19 kronor som oftast läggs till i en påminnelseavgift.

Ränteskillnadsersättning

Visste du att du enligt konsumentkreditlagen alltid har rätt till att lösa in eventuella du har tagit? Men ifall du har slutit ett avtal med kommer du sannolikt att ha en bindningstid ifall din ränta är bunden. Enligt konsumentkreditlagen har banken då (ifall det står skrivet i lånets villkor) rätt till att begära ersättning för den förväntade förlusten av ränta som du hade betalat ifall du inte löst ut ditt lån. Detta kallas ränteskillnadsersättning. För dig som ska köpa en bostad och ska ta lån är det bra att ha reglerna för denna ersättning klara, då du borde väga in det i ditt val av lån. Ifall du planerar att sälja din bostad under dessa omständigheter är det viktigt att räkna ut hur stor ränteskillnadsersättningen kommer att bli.
Hur fungerar ränteskillnadsersättningen?
I princip alla bundna lån bankerna ger ut kommer att inkludera ett krav på ränteskillnadsersättning ifall du skulle vilja avsluta lösa ditt lån i förtid men det är fortfarande viktigt att noga granska villkoren för att veta exakt vad som gäller för dig. Hur mycket du betalar i ränteskillnadsersättning är en komplicerad fråga. Anledningen till det är att det är svårt för en långivare att bedöma framtida räntesatser. Långivare räknar ut ränteskillnadsersättningen på basis av individuella låntagare men det finns en schablonmodell de utgår ifrån.

Schablonmodellen är i kort en multiplicering av kvarstående skuld, återstående bindningstid samt räntan minus jämförelseräntan. Men för din exakta summa för ränteskillnadsersättning är svårare att kalkylera och bankerna använder sig av olika modeller för att göra det. Om det är mindre än ett år kvar på din bindningstid när du vill lösa ut ditt lån kommer räntan för statsskuldsväxlar att användas och är det mer än ett år kvar använder man sig av räntan för statsobligationer. Detta är viktigt att tänka på när man beslutar om att lösa ut bundna lån.

Vad bör jag tänka på?
För att dessutom göra det hela krångligare finns det idag två modeller utifrån vilka man räknar; den ena gäller för de lån som togs eller blev bundna innan den första juli 2014 och den andra för lån tagna eller bundna efter det datumet. Men oavsett vilka regler som gäller för dig kan du på internet hitta verktyg för att räkna ut hur mycket din ränteskillnadsersättning kommer att bli. Men du har också rätt att vända dig till din långivare som enligt lagen måste ge dig en uppskattning på kostnaden på papper.

Eftersom hur mycket tid som återstår på ditt lån påverkar den ränta som tas (efter statsobligationer eller statsskuldsväxlar) bör du också tänka på tidpunkten för när du vill lösa lånet. Det är möjligt att 'påbörja' lösningen i upp till två år i efterhand, du kan alltså välja ett datum som passerat om det ger dig en bättre ränta. Med kunskap om hur ränteskillnadsersättning fungerar så kan du bättre välja rätt tid att sälja. Annars riskerar din försäljning bli dyrare än vad du räknat med.

Rörlig ränta

När det är dags att ta ett större till exempel ett är det också nödvändigt att ta ställning till vilken typ av ränta det ska var på lånet. En fast ränta innebär att räntan binds från tre månader upp till tio år. Rörlig ränta däremot betyder att lånet styrs av marknadsräntan eller något av de index som som påverkar marknaden; exempelvis Libor eller Stibor. Den rörliga räntan är oftast bunden på tre månader i taget, så kostnaderna kan alltså fluktuera kraftigt. Den rörliga räntan kan ändra så pass mycket att det blir stora skillnader från månad till månad. I långa loppet brukar dock rörlig ränta vara det som är det mest lönsamma, om det finns marginaler i hushållet för en snabb ränteökning med de högre kostnader som då tillkommer.
Fördelar med den rörliga räntan
Förutom att det i längden brukar löna sig ekonomiskt att ha en rörlig ränta, finns det andra fördelar med den också. Att ha en kortare bindningstid på ett lån ger också större frihet. Kanske är det läge att göra en större amortering; och då är friheten större med ett rörligt lån eftersom det kan ändras var tredje månad. Eller så finns det bättre lånevillkor någon annanstans och det är dags att byta långivare. Det kan inte göras med en bunden ränta utan att betala extra avgifter för att lösa ut lånen.

Det är en större risk men ger också större möjligheter att styra över den egna ekonomin. Det är inte heller så komplicerat att följa ränteläget och binda den rörliga räntan om den plötsligt skulle stiga. Bland annat kan man konsultera sin bank-kontakt regelbundet för att diskutera läget de kommande månaderna. Den mest grundläggande faktorn att hålla ett öga på är Riksbankens prognos över reporäntan. Riksbankens rapport kommer ut en gång per år och den redogör för Sveriges konjunktur och inflation.

Risker med den rörliga räntan
Historiskt sett har det varit mest ekonomiskt lönsamt att låta sin ränta vara rörlig. Nackdelen kan alltså vara att det är svårt att förutse hur mycket räntan kommer att stiga i det långa loppet. Idag är mer än hälften av Sveriges bolån rörliga. Men många låter en del av räntan vara rörlig och binder sedan resten. Det gör att månadskostnaderna blir mer förutsägbara, vilket är en trygghet för de flesta. Räntan kan bindas på olika lång tid och beroende på hur lång tidsperiod det gäller, ligger räntesatserna olika.

Hur räntorna binds upp beror också på typen av lån. som oftast handlar om mindre summor har i normalfallet en rörlig ränta och korrigerar den ett par gånger per år. Det varierar från bank till bank. När det gäller bolån är summorna så väldigt mycket större. Därmed berörs också låntagaren mycket mer när räntorna rör på sig. Sammanfattningsvis kan man alltså säga, att när det gäller att överväga beslutet om fast eller rörlig ränta ska man ta den egna privatekonomiska situationen och det allmänna ränteläget i beaktande.

Seniorlån

Många människor som har fyllt 58 år eller mer har svårt att få eftersom de flesta inte tror att de kommer att klara av att betala lånet med sin pension eller andra inkomster. Det finns dock ett sätt att kringgå detta i form av ett så kallat seniorlån. För att kunna ta denna typ av lån krävs att du äger en bostad eller annan fastighet, till exempel fritidshus som har låg eller ingen belåning. Det som är speciellt med seniorlån är att det alltid har en bostad eller annan fastighet som säkerhet, att lånet är amorteringsfritt och att du inte betalar räntor från din inkomst, till exempel pension. Flera banker har slutat att erbjuda den här typen av lån, men det finns andra aktörer som erbjuder den här lösningen.
Ofta bättre med vanligt bolån
Ett vanligt eller privatlån har i stort sett alltid bättre villkor än ett seniorlån, så kan man bör man ta ett vanligt lån i första hand, och bara välja seniorlån om man fått avslag på sin ansökan. Innan du tecknar ett seniorlån är det viktigt att du verkligen förstår hur det fungerar. Du bör till exempel kontrollera hur ett lån skulle påverka ditt eventuella bostadstillägg, och det är också viktigt att ta reda på hur ett dödsfall skulle påverka en eventuell partner.

Räkna alltid på hur mycket lånet kommer att kosta dig totalt med räntor, avgifter, om du måste ta ut nya pantbrev med mera. Hur påverkas din ekonomi om din situation förändras, till exempel av en minskad inkomst i hushållet? Tänk igenom hur mycket du verkligen behöver låna och jämför sedan villkor hos olika långivare om möjligt, och jämför också vilken typ av seniorlån som skulle passa dig och dina behov bäst. Det är inte bara kostnaden som skiljer mellan olika långivare, utan också konstruktionen för hur lånet är uppbyggt.

Olika typer av seniorlån
Det finns i huvudsak två typer av seniorlån, lån med skulduppräkning och lån med ränteuppräkning. Om du väljer ett lån med skulduppräkning betalar du inte ränta varje månad som på ett vanligt lån, utan räntan läggs på toppen av din skuld, som alltså växer under hela löptiden. Lånet är uppdelat i två delar, en del som betalas ut till dig, och en del som sätts undan till långivaren för framtida räntebetalningar. Den löpande skulduppräkningen får du dra av i din deklaration.

Den andra typen av seniorlån är lån med ränteuppräkning. Inte heller vid den här typen av lån betalar du ränta löpande varje månad, utan istället läggs räntan ihop under hela tiden lånet löper, och betalas tillsammans med det belopp du lånat först när bostaden har sålts. Om du väljer den här typen av lån får du dra av räntan först vid försäljningen av bostaden. Tänk på att om du löser ett eventuellt bundet lån i förtid kan du behöva betala ränteskillnadsersättning.

Skattereduktion

Skattereduktion är när den uträknade skatten enligt inkomna inkomstunderlag blir reducerad av till exempel ränte avdrag för skulder eller ROT & RUT.
Ansök om skattereduktion
När det kommer till skattereduktion behöver du oftast inte ansöka om det som privatperson. Tack vare deklarationen kan Skatteverket se hur det står till ekonomiskt. Alla kreditbolag och banker måste skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket där ränteavdrag är inräknat och på så sätt får Skatteverket korrekta uppgifter att gå efter. För de som använder sig av Rot/Rut-arbete behöver dock en ansökan skickas in och när det kommer till mindre arbeten inom förnybar el och liknande är det oftast företagen själva som skickar in informationen som Skatteverket behöver.

Ett tips är att alltid kolla om företag har Rot/Rut-arbeten för att undvika konflikt vid betalning. En sak som är bra att veta är att det finns ett maxbelopp när det kommer till användning av Rot/Rut-avdraget. För att vara medveten om hur mycket pengar du kommer behöva lägga ut själv vid en renovering/ombyggnation är det bra att ta reda på siffror innan. Det finns en hel del olika typer av skattereduktion som kan vara bra att hålla koll på för personer som behöver utnyttja dessa.

Olika typer av skattereduktioner
Först och främst finns själva ROT-avdraget som kan användas när du gör en ombyggnation, renovering eller tillbyggnad. Då är det 30% av arbetskostnaden som avdraget täcker. Vid RUT-avdraget får du 50% avdraget på arbetskostnaden för hushållsnära tjänster som exempelvis tvättning, städning, barnpassning och andra relaterade tjänster. Ett annat avdrag som innebär att 30% av räntekostnaderna på dina lån sker automatiskt som ett vanligt avdrag mot din inbetalda skatt är Ränteavdraget. Det här avdraget gäller på de flesta lån och låneformer samt att det får göras avdrag på 30% upp till räntekostnader som sträcker sig uppemot 100 000 kronor.

Ifall det skulle vara så att summan för räntekostnader överskrider 100 000 kronor är själva avdraget på 21%. Ett avdrag som handlar om en individs hela arbetsinkomst är jobbskatteavdraget. När det kommer till jobbskatteavdraget räknas det ut hur mycket som skall dra baserat på hur stor din lön är. Din ålder tas även med i beräkningen då avdraget antingen kan vara mer eller mindre beroende om du är över eller under 65 år. Det finns en del olika sätt att få ner din skatt ifall du har ett behov av att minska dina utgifter.

Skuldebrev

Skuldebrev eller kreditavtal och låneavtal som det också kan komma att kallas för, är kontraktet man skriver på då man exempelvis tar ett på eller av en annan person. Dessa kontrakt finns till som en trygghet för den som lånar ut pengar och i brevet ska det stå hur stor skulden är, till vilken ränta och vilka andra villkor som angår återbetalningen av skulden. Man kan säga att det är ett skriftligt erkännande om en befintlig skuld helt enkelt. Den som har lånat ut har enligt lag rätt att kräva tillbaka skulden enligt det kontrakt som är överenskommet med den som tagit lånet. Det finns också något som kallas för löpande skuldebrev och i de fallen så behöver man uppvisa ett presentations-papper för att kunna kräva en återbetalning, som en check exempelvis.
Vad behöver ett skuldebrev innehålla?
Det finns ett antal saker som behöver vara med för att skuldebrevet ska vara utformat på rätt sätt. Det första är givetvis skulden, hur stor denna är samt vilka som avtalet gäller. Man behöver även ha med till vilken ränta samt vilka räntevillkor som ska gälla för skulden och villkor för hur amorteringen av skulden ska återbetalas. Det ska även finnas med andra övriga uppgifter så som regler om betalning inte inkommer i tid samt hur lång tidsperiod återbetalningen ska sträcka sig över.

För den som har betalat av delar av en skuld så är det viktigt att noga notera alla återbetalningar som man gjort i sitt skuldebrev, så att man inte riskerar att bli dubbel-debiterad på samma skuld igen. När man sedan har betalat tillbaka hela skulden så är det också viktigt att man ber om brevet tillbaka och kasserar skulden. Man kan dessutom dela in skuldebrev i två olika kategorier, antingen så är det ett enkelt skuldebrev eller ett löpande skuldebrev.

Vad är enkla och löpande skuldebrev?
För att på ett enkelt sätt förklara dessa två olika typer av skuldebrev så kan man börja med det enkla skuldebrevet, där kontraktet i regel är ett skuldebrev mellan två personer under privata angelägenheter. Ett enkelt skuldebrev är ställt till privatperson där det framgår hur stor befintlig skuld som finns mellan personerna samt att all information som behöver vara med i skuldebrevet finns med på kontraktet skrivs enligt regler ur skuldebrevslagen. Ett enkelt skuldebrev räknas dock inte som ett värdepapper.

Det finns två olika typer av löpande skuldebrev som kan kallas för antingen innehavarskuldebrev eller orderskuldebrev. Ett innehavarskuldebrev innebär att den som innehar brevet är den som har rätt att så skulden återbetald. Om det är så att den som tagit skulden har angivit en borgenär i skulden så kallas detta för orderskuldebrev. Vad löpande innebär är att de kan överlåtas till annan än den som först tog skulden och i regel skrivs kontrakt för privatlån som löpande skuldebrev t.ex.

Skuldkvot

Skuldkvot är summan om man dividerar ett hushålls totala låneskuld med ett hushålls totala inkomst. Skillnaden kallas skuldkvot och vanligtvis räknar man in hushållets inkomster, alltså inte egendom såsom bilar, fastigheter eller annat av värde. När det kommer till att ansöka om ett hos en borgenär (vanligtvis en så brukar det finnas en tydlig gräns för skuldkvoten som borgenären har satt upp. Skulle skuldkvoten som hushållet har gå över denna gräns så kommer en ansökan att nekas. Man räknar ut skuldkvoten genom att det totala lånebeloppet hos ett hushåll divideras med årsinkomsten i ett hushåll under ett år. Lånebelopp räknas som CSN-lån, lån via kreditkort, bostadslån, prylar som är på avbetalning och liknande. Allt detta läggs ihop. Hushållets inkomster räknas utifrån summan efter skatt och inkluderar även olika bidrag som hushållet får till exempelvis bostadsbidrag, barnbidrag eller liknande.
Exempel på hur skuldkvoten räknas ut
Vi kan ta ett exempel med ett typiskt hushåll: ett par som har fått ett barn. De bådas totala inkomst efter skatt är 50 000 kr per månad och för deras barn får de 1 000 kr i månaden i form av barnbidrag . Deras bostadsbidrag ligger på 1000 kronor per månad. Månadsinkomsten hamnar då på totalt 52 000 kr som blir en årsinkomst på 624 000 kr. Familjen har även ett på två miljoner kronor och en CSN-skuld på sammanlagt 400 000. Totalt blir deras skuld 2,4 miljoner kronor som divideras med årsinkomsten på 624 000 kronor.

Med detta räkneexempel hamnar deras skuldkvot på 3,84 % som omvandlas, genom att man tar bort decimalen, till 384 %. Det är denna siffra som banken tittar på. Medel ligger på 343 % enligt Riksbanken. Absolut högst ligger den i Danderyd där skuldkvoten uppgår till hela 515 %. Detta trots att de som bor där har en högre lön än genomsnittet. Detta är dock genomsnittet för Danderyd; var fjärde hushåll i Danderyd har en skuldkvot som överstiger 660 % eller mer. Storstäderna har det tuffare än landsbygden.

Varför skuldkvoten är viktig
Det är inte bara för bankerna som en skuldkvot är viktig. Även när det kommer till att ta tempen på hur Sveriges hushåll ser ut just nu. För om skuldkvoten är hög visar det sig att många hushåll skulle ha det svårt ifall en krasch i ekonomin skulle förekomma. Riksbanken talar därför om att en skuldbubbla och en bostadsbubbla skulle drabba hushållen i storstäderna mest. Därför håller Riksbanken koll på hur bolånemarknaden utvecklas för att se vad för insatser som behövs.

Finansinspektionen tittar till exempelvis på hur man kan skärpa amorteringskraven för de som har en hög skuldkvot. Detta har dock kritiserats eftersom det anses slå mot de som redan har det tufft: alltså unga som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden riktigt ännu, ensamhushåll och de som har en låg inkomst. Finansinspektionen brukar säga att en skuldkvot över 450 % anses vara en ekonomisk risk för banker när ett bolån ska tecknas. Sverige har i nuläget historiskt låg ränta men när den går upp kan det få kraftiga konsekvenser för många hushåll med hög skuldkvot.

Skuldkvotstak

Skuldkvotstak är en begränsning som har när det gäller att ut pengar till privatpersoner som vill köpa en bostad. Just nu ligger belåningsgraden på 85 % men det har tidigare legat på 90 procent fram tills 2008 när finanskrisen slog igenom. Då menade man att bankerna hade tagit för stora risker och att lånetagarna hade lånat för mycket och med en för farlig rörlig ränta i förhållande till hushållets inkomst. Skuldkvotstaket syftar istället här på att man ska reglera hur mycket en person får låna utifrån inkomsten. Förslagen presenterades först år 2015 och har inte implementerats ännu därför att det har gått på remiss och kritiserats från många håll. Förslaget är att skuldkvotstaket ska ligga på sex gånger hushållets disponibla årsinkomst. Förslaget bearbetas av Finansinspektionen och regeringen innan ett slutgiltigt förslag ska röstas igenom.
Hårdare amorteringskrav än idag
Finansinspektionen har lagt till ett förslag att lånetagare som lånar över 4,5 gånger årsinkomsten tvingas amortera en procent mer på sitt än idag. För en typisk låntagare kan det här betyda flera tusentals kronor mer i månaden, speciellt i storstäderna där bostadspriserna är höga och fortsätter att stiga. På det stora hela är förslaget om skuldkvotstak ett förslag som är tänkt att påverka de hushåll som har en stor skuld i förhållande till inkomsten. Med andra ord kan det påverka unga som köper sin första bostad.

Det har införts hårdare amorteringskrav som innebär att man måste amortera av en bit av det totala inköpspriset av en bostad. Hur mycket beror på hur stor belåningsgraden är. Detta gäller dock enbart lån som är gjorda efter 2010. Med detta förslag är det menat att alla som har ett bolån ska börja amortera av. Detta kan betyda att man få börja amortera av tre procent av lånet per år. En stor kostnad som många hushåll kanske inte har räknat med.

Gör det svårt för bland annat unga
Sedan bolånetaket infördes menar Finansinspektionen att det har fått en påverkan på lånetagare som tar mindre risker: de lånar till bostäder som kostar mindre och tar färre lån. Ändå är det många kritiker som menar att ett skuldkvotstak skulle inte ha den effekt som Finansinspektionen menar. Bankföreningen och Villaägarnas Riskförbund menar att det skulle få oönskade effekter och ha en negativ påverkan på bostadspriser och det finansiella systemet. Dessutom menar de att ett skuldkvotstak är inte ett effektivt medel att stävja en konjunktursvängning.

Eftersom förslaget presenterades år 2015 har flera av de största bankerna i Sverige idag redan implementerat dessa krav mer eller mindre i låneavtalen. Problemet har redan gjort att unga har svårt att köpa en bostad i Stockholm. Medellönen i Stockholm bland unga innebär nämligen att utbudet av lägenheter att köpa blir extremt litet. Detta eftersom medellönen innebär att bankerna bara kan ge ett lån som motsvarar en lägenhet på max 15,7 kvadratmeter (om man lånar så mycket som man kan enligt belåningsgraden).

Sms-lån

Sms-lån, eller snabblån som det också kallas, är ett lån för privatpersoner som oftast går att få utan att du behöver genomgå en kreditupplysning. Detta innebär att du kan ta ett sms-lån i situationer som uppstår plötsligt, där du inte har tid att ansöka via en av storbankerna vars behandlingsprocesser är betydligt mer intrikata och tar längre tid. Man kan också ansöka om dessa former av lån utan att uppge vad man ska använda pengarna till, något som konventionella banker kräver. Eftersom det i första hand handlar om snabba lån på mindre summor ligger dock räntan ganska högt, så därför är det viktigt att bara ta ett snabblån när det verkligen behövs och att göra efterforskningar innan man ansöker. Villkoren kan skilja kraftigt för olika stora hos olika och därför kan du tjäna mycket på att vara noggrann.
När kan man ta sms-lån?
Även om man är en person med full ordning på ekonomin och en fast inkomst kan det hända att kriser uppstår där pengarna inte riktigt räcker till. Större hushållsapparater kan gå sönder, kan plötsligt stanna eller en tand kräva omedelbar vård - saker som kan resultera i stora utgifter på kort tid. Under sådana omständigheter kan ett sms-lån vara räddaren i nöden, då det går snabbt att få ett sådant lån beviljat och utbetalat. Dessa lån har vanligtvis en kort återbetalningstid för att räntan inte ska växa för mycket.

Sms-lånen har fått mycket negativ kritik, och i år kommer regeringen rösta igenom ett lagförslag som begränsar den effektiva räntan på lånen. För den som bara lånar mindre summor pengar och betalar tillbaka sina lån i tid har snabblånen dock inte inneburit några problem. Även om de är relativt enkla att få, kommer banken inte att låna ut pengar till någon som de inte tror kan betala tillbaka sitt lån. Snabblåns-bankerna är ärliga med vilka villkor som gäller och all information kring räntor och avgifter presenteras när man ansöker om lånet.

Villkor och regler för sms-lån
De tre vanligaste villkoren för att få ett sms-lån eller snabblån beviljat brukar inkludera åldersgräns, fast inkomst och att man har ett begränsat antal betalningsanmärkningar. Snabblåns-bankerna frågar inte varför du behöver låna pengar och du behöver inte heller lämna någon säkerhet. De bestämmer själva sina villkor inom lagstadgade regleringar, men åldersgränsen är ofta satt till 21 år då nästan alla banker kräver att du ska ha en taxerad inkomst från det föregående året. Du ska också vara folkbokförd i Sverige för att kunna ta ett snabblån.

Om du är ny kund hos en av snabblåns-bankerna är din kreditgräns ofta begränsad till mindre belopp över kortare avbetalningstid. Ofta kan behandlingstiden också ta en dag extra om det är första gången du ansöker, och du kan ofta bara ansöka med BankID via internet. När du beviljats ditt första lån och sedan betalat tillbaka i tid höjs din kreditgräns samtidigt som du nästa gång kan ansöka med hjälp av sms, utan att behöva registrera dig på nytt. Både banken och du tjänar på att reglerna följs korrekt.

Snabblån

Den här typen av lån kan också kallas för sms-lån, smålån och internetlån. Det beror på att du för det allra mesta kan ansöka om denna typ av lån direkt på internet eller till och med via sms. Det finns många aktörer som erbjuder snabblån av olika slag, och gemensamt för de alla är att detta lån är ett det vill säga ett lån utan säkerhet. Här får du lära dig mer om denna typ av lån och vad det innebär.
Så här fungerar ett snabblån
Exakt hur ett snabblån fungerar kan se lite olika ut beroende på vilken låneaktör du väljer att ansöka om lånet från. I regel kan dock två saker sägas: dels att detta lån kommer utan säkerhet och dels att du snabbt och smidigt kan ansöka om lånet direkt från internet eller telefonen, för att sedan få besked om lånet är beviljat inom loppet av endast någon dag. De här är en av anledningarna till att lånet brukar kallas just för ett snabblån.

En annan anledning till att det kallas för snabblån är såväl lånesumman som återbetalningstiden är mindre och kortare än bland de flesta andra lån. För det mesta lånar du som max upp till ca 20 000 kronor åt gången, men vissa sträcker sig upp till ca 50 000 kronor. Återbetalningstiden beror på hur stor summa du har valt att låna. Det kan vara bra att veta att räntan för snabblån i stort sett alltid är högre än bland större banklån.

Vilka krav ställs i samband med snabblån?
Vem som helst kan inte låna pengar - olika aktörer ställer olika krav på sina lånetagare. För samtliga krävs det att du är minst 18 år (ibland 20 år) och att du är folkbokförd i Sverige. Vissa har även en övre åldersgräns på lån, och många kräver att du ska ha någon form av inkomst under tiden du lånar dina pengar. Dessa krav kan dock skilja sig ganska kraftigt mellan olika låneaktörer inom snabblån, så det är alltid bra att ta reda på just deras villkor innan du lämnar in en ansökan.

Många undrar om de kan beviljas lån trots att de har betalningsanmärkningar och liknande. Alla seriösa låneaktörer gör en UC-kontroll på dig i samband med att du ansöker om ett lån, men detta behöver inte nödvändigtvis innebära att du måste vara helt skuldfri för att få ditt lån beviljat. Faktum är att du kan hitta en hel del låneaktörer idag som kan bevilja snabblån trots betalningsanmärkningar och dylikt. Det kan dock krävas att du motiverar hur du kommer att kunna betala tillbaka lånet inom avgränsad tid.

Snittränta

När du går in på en hemsida eller jämför räntor på eller i tidningen visas det som kalla listränta. Detta är den ränta som banken visar utåt, och som är den högsta räntan som du får betala på ett De flesta har dock möjlighet att förhandla till sig en lägre ränta, i alla fall på Den genomsnittliga ränta som banken har gett sina kunder kallas snittränta, och är alltså den genomsnittliga räntan som deras kunder betalar för sina lån. Det är inte alltid du kan förhandla dig till en lägre ränta, den ränta du blir erbjuden av banken beror på flera saker: Hur stort lån du ska ta, vilken belåningsgrad du har (hur stort lånet är i förhållande till värdet på bostaden) och din kreditvärdighet är några saker banken tittar på.
Ditt bankengagemang påverkar räntan
Några få banker och låneinstitut har en fast bolåneränta som inte går att förhandla, men de tillhör undantagen. En sak som bankerna tittar på när de erbjuder dig eventuell rabatt på lånet är ditt bankengagemang, och här blir det riktigt svårt att räkna. Många banker har till exempel avtal med försäkringsbolag och vill att du har dina försäkringar hos dem, och det är också vanligt att de vill att du flyttar ditt sparande. Det är alltid lönt att kolla med flera banker vad du skulle kunna få för ränta hos dem.

Om du funderar på att flytta dina övriga bankaffärer till en ny bank är det viktigt att du även räknar med vad detta kommer att kosta dig totalt, och inte stirrar dig blind på räntan. Alla låneinstitut och banker erbjuder inte heller alla tjänster, du kanske till exempel vill ha någon typ av försäkring på ditt lån så att familjen kan bo kvar om någon går bort, eller blir arbetslös. Den personliga kontakten är också viktig, får du en bra service?

Fast eller rörlig ränta
En annan aspekt att tänka på när du ska ta ett bolån är om du ska välja fast eller rörlig ränta. En sak som ibland glöms bort är att när du väljer fast ränta har du också valt att binda ditt lån på den tiden, och kan alltså inte göra en extra amortering eller flytta lånet till en annan bank utan att betala en avgift. Avgiften kallas ränteskillnadsersättning och är en kompensation till banken för de pengar de förlorar på att du betalar ditt lån i förtid.

Ersättningen beror på flera saker, till exempel hur lång tid det är kvar på bindningstiden och hur stor skillnaden är mellan din ränta och dagens ränta. Har du lång tid kvar på din bindningstid kan det löna sig att vänta med att flytta lånet även om du får en lägre ränta i en annan bank. För att få den exakta kostnaden måste du kontakta din bank. Vid varje given tidpunkt är i stort sett alltid den rörliga räntan lägre än den bundna, så vad du väljer beror till stor del på vad du tror om räntorna i framtiden.

Stämpelskatt

När du köper ett hus eller annan typ av fastighet eller tomträtt måste du betala en stämpelskatt. Storleken på skatten beror på köpeskillingen (eller ibland taxeringsvärdet) och om den som köper fastigheten är en privatperson eller en juridisk person. Om köpet gäller en fastighet måste man ansöka om att en ny lagfart tas ut. Detta är ett dokument där det bland annat framgår vem som är ägare till en fastighet. Oftast beräknas stämpelskatten på köpeskillingen, och för år 2017 är den 1,5 procent för privatpersoner. Detsamma gäller för bostadsrättsföreningar och ideella föreningar. Om köpeskillingen är lägre än taxeringsvärdet för föregående år beräknas stämpelskatten istället på taxeringsvärdet. Förutom den procentuella avgiften får du också betala en expeditionsavgift när du ansöker om lagfart. År 2017 var den avgiften på 825 kronor. På Lantmäteriets webbplats kan du gå in och göra en preliminär uträkning av din stämpelskatt.
Stämpelskatt vid arv eller gåva
Om du fått en fastighet genom ett arv eller vid en bodelning behöver du inte betala någon stämpelskatt, men om du däremot fått en fastighet som gåva utgår det ibland stämpelskatt, under vissa omständigheter. Om du i samband med gåvan tar över ett från givaren, eller på annat sätt betalar något för gåvan måste du i detta fall betala stämpelskatt. Om du betalat något för gåvan (i form av övertagna lån eller på annat sätt) jämförs det beloppet med fastighetens taxeringsvärde för föregående år. Om summan uppgår till 85 procent eller mer jämfört med taxeringsvärdet ska stämpelskatt betalas.

Något som kan vara bra att tänka på är att det utgår en avgift för varje förvärvshandling eller underrättelse som upprättas, så om en fastighet till exempel genom arv eller gåva ska delas mellan tre personer betalar man en expeditionsavgift per lagfart, alltså tre stycken. Själva stämpelskatten påverkas dock inte, eftersom den beräknas procentuellt av värdet på fastigheten. Om du däremot köper en bostadsrätt tas ingen stämpelskatt ut, eftersom juridisk ägare till fastigheten i det fallet är bostadsrättsföreningen, inte de boende.

Stämpelskatt vid inteckning
Det är inte bara vid byte av ägare som stämpelskatt tas ut, utan även vid en ny inteckning av en fastighet. Också företag kan intecknas, och även då utgår stämpelskatt. Vid inteckning av en fastighet får man ett pantbrev utfärdat som sedan kan lämnas till eller annat låneinstitut som säkerhet för ett Pantbrevet är kopplat till fastigheten, så när lånet är återbetalt får man tillbaka pantbrevet från banken, och kan lämna över till någon annan, till exempel köparen om man säljer sin fastighet. Även här gäller en expeditionsavgift per handling, men själva stämpelskatten är 2 procent på inteckningsbeloppet.

Om du ska ansöka om ett nytt pantbrev och är gift måste din maka / make skriva under och godkänna inteckningen av fastigheten på ansökan till Lantmäteriet. Om du är sambo och ni tillsammans äger bostaden gäller samma regler som vid äktenskap. Skulle ni skilja er och fastigheten är enskild egendom måste detta framgå av er bodelning och du måste skicka med intyg om ansökan om äktenskapsskillnad från tingsrätten. Förr i tiden var pantbrevet ett fysiskt dokument men numera är pantbreven digitala.

Stibor

Stibor är en förkortning av Stockholm Interbank Offered rate. Det är en daglig referensränta som beräknas som ett aritmetiskt medelvärde som ställer till varandra för utlåning av svenska kronor. Bankföreningen är huvudman och det är den som håller i det. Stiborbankerna är Danske bank, bank och SBAB bank. Räntan kan stiga kraftigt vid till exempel finansiella kriser. Under 2008 såg man en tydlig uppgång på räntan för att omvärlden var osäker och bankerna krävde högre pris för att låna ut pengar till varandra. Stibor är den svenska referensräntan och när vi kommer till den engelska så heter den Libor som står för London Interbank Offered rate. Dessa lån som är mellan bankerna är till för att hålla likviditeten uppe bland bankerna så systemet skall flyta på felfritt.
Bra lån med låg ränta
Här arbetar vi för din skull så att du kommer bli nöjd med ditt beslut av val när det gäller ditt och ränta. Långivare har olika villkor på ränta och amorteringstid. Det skiljer sig åt mellan olika aktörer och det är här vi kommer in i bilden för att hjälpa dig. Vi har ett samarbete mellan olika banker och långivare. När du kontaktar oss så kan vi öka dina chanser att hitta lånet med de bästa amorteringarna och den lägsta räntan som passar just dig.

Det kan vara svårt att hitta ett bra lån som har en låg ränta. Vi samarbetar med 30 långivare och du får svar inom ett dygn, även om du får avslag från något ställe du sökt på. Du kan i lugn och ro läsa och tänka över hur du vill göra och vad som låter bäst. Du förbinder dig inte till något förrän du skickar in en signerad lånehandling till banken eller långivaren. När du har gjort ditt val så kontaktar du banken eller långivaren som sedan skickar ut lånehandlingar med post till dig.

Vi finns för dig
Fördelen med att använda sig av oss är att du får svar från olika långivare samtidigt. Räntan på privatlånen är rörliga och sätts individuellt baserat på långivarnas bedömning av din förmåga att betala framtida amorteringar och räntor. Räntan räknas från den dagen lånet betalas ut. Man kan säga att ju säkrare en långivare är på kunden, desto lägre ränta kan de erbjuda. Vi har valt partners som uppfyller de hårda krav vi ställer och kompletterar varandra för att våra kunder ska vara nöjda.

Sedan 2010 har vi hjälpt över 300 000 personer att få ordning på sin ekonomi genom att samla sina lån och därav få en lägre ränta. När du får svar från bankerna du sökt hos har du minst 30 dagar på dig att bestämma hur du vill göra. Vi förmedlar lån mellan 10 000 - 500 000 konor. När du väljer hur du vill betala tillbaka lånet så kan du välja mellan 2-15 år. Vår tjänst är helt kostnadsfri för dig.

Styrränta

Styrränta, eller reporänta som det också kallas, är en av de absolut viktigaste finansiella styrinstrument inom ett lands penningpolitik. Det är nämligen Riksbanken som lånar ut pengar till som i sin tur lånar ut till privatpersoner och företag. När Riksbanken lånar ut till bankerna tar de en ränta, och det är denna ränta som kallas för styrräntan. Reporäntan påverkar bankernas kostnad för likviditet och kommer i slutändan att påverka den ränta som kunderna får betala för ett Reporäntan finns till för att styra den ekonomiska tillväxten och inflationen. Riksbanken ska nämligen se till att inflationstaket ligger på en låg nivå. Detta räknas ut genom att kontrollera konsumentprisindex där förändringen ska ligga på runt två procent per år. Reporäntan ska kontrollera konjunktursvängningar genom att försöka dämpa tillväxten och stimulera tillväxt.
Därför finns styrräntan
Riksbanken är den myndighet som har monopol på att trycka och att ge ut sedlar och mynt i Sverige. Det är en myndighet som styrs av riksdagen - alltså är det Riksbanken som utför den penningpolitik som riksdagen har röstat fram. Däremot får ingen myndighet lägga sig i de beslut som Riksbanken genomför angående styrräntan till exempel. Genom att styra reporäntan kommer den korta marknadsräntan, alltså den ränta som finns på värdepapper som är max ett år, att justeras uppåt eller nedåt.

När styrräntan ändras får det därför stor effekt på marknadsräntorna eftersom Riksbanken har som huvuduppgift att se till att Sveriges ekonomi har en inflation som når upp till inflationsmålet på två procent. Detta får dock inte en direkt effekt utan märks av först 12-24 månader fram i tiden. Därför är det alltid förväntningar om vad som ska komma framöver som gäller. När reporäntan meddelas från Riksbanken är det därför med i media eftersom det visar hur förväntningarna ser ut för Sveriges ekonomi framöver.

Hur påverkar styrräntan mig?
När styrräntan sänks så blir det billigare att låna vilket gör att bostadspriserna ökar. Riksbanken har historiskt sett inte brytt sig om hur bostadsprisutvecklingen har skett utan bara haft som mål att inflationen ska vara inom det mål som är uppsatt. Det här har lett till att Riksbanken har ibland gått emot det mål som riksdagen har satt om att dämpa bostadsmarknaden för att undvika en överhettning. De senaste åren har Sverige haft en konjunktur som har gått uppåt och normalt sett brukar Riksbanken höja styrräntan då men så har det inte skett.

När styrräntan sänks blir det billigare för bankerna att låna pengar så att de kan låna ut pengar billigare till privatpersoner och företag. Riksbanken vill då att du som privatperson ska ha mer pengar att spendera. På så sätt ökar tillväxten så att ekonomin går uppåt i konjunkturen. Styrräntan ska matcha räntan på generellt men det behöver inte alltid vara så. Därför ska man se styrräntan som en mätare av hur marknaden förväntas röra sig, men att det kan röra sig åt andra hållet också.

Topplån

Från och med 1 oktober 2010 gäller ett bolånetak som säger att ett inte får överstiga 85% av bostadens värde. Regeln gäller för alla tagna efter det datumet och infördes av Finansinspektionen för att man ansåg att allt för många låntagare hade riskabelt höga lån på sina bostäder. Lån tagna innan oktober 2010 omfattas inte. När man tar ett bolån är det ofta indelat i två delar, bottenlån och topplån. Bottenlån kan man vanligtvis få på upp till 70 % av fastighetens värde, och topplånet är den del som är mellan 70 % och 85 %, men fortfarande med fastigheten som säkerhet. 15 % av köpeskillingen förväntas köparen betala kontant, men ibland kan man få låna även till denna del. Detta lån kallas då för vilket innebär lån utan säkerhet, och är egentligen inte kopplat alls till fastigheten eller bostadsrätten som man köper.
Olika räntesatser på topplån och bottenlån