Förteckning – vad är en förteckning?

Förteckning är en lista över något. Det förekommer ofta i försäkringssammanhang i form av en lista över den egendom som ska försäkras. Det är du som försäkringstagare som har ansvar för att göra en förteckning - inte försäkringsbolaget.

Varför göra en förteckning?

Med hjälp av en förteckning kan man enklare avgöra rätt försäkringsbelopp. Exempel på försäkringar som gynnas av en förteckning är försäkring för lösöre i din hemförsäkring eller utrustning och tillbehör i en bilförsäkring eller båtförsäkring.

Har du inte gjort en förteckning?

Om du inte gör en förteckning behöver du göra en uppskattning av värdet av egendomen. Det viktigaste att tänka på är att inte uppge för lågt belopp. Du kan även använda dig av schablonbelopp.

Chatta