Kollektiv hemförsäkring

I många fackförbundsmedlemskap ingår en kollektiv hemförsäkring.

Denna försäkring är ibland tvingande, på så vis att den inte kan väljas bort från fackförbundsmedlemskapet, och i andra fall frivillig.

Chatta