Förfallodatum

Förfallodatum är det datum som en faktura eller en räkning ska vara återbetald senast för att inte kreditgivaren ska lägga på en påminnelseavgift när en påminnelse skickas ut. Är lånet inte betalt kan det också leda till att kreditgivaren tar det vidare till inkasso eller Kronofogden. Även dröjsmålsränta kan läggas till på fakturan. Förfallodatum sätts av kreditgivaren men det finns ingen lag som säger hur snart lånet ska betalas. Vanligtvis brukar det vara 30 dagar. När det är mellan en privatperson och ett företag får dock förfallodatumet aldrig vara innan en vara har levererats. CSN-lånet är ett av de vanligaste lånen där många svenskar som har haft svårt att betala tillbaka har slutligen hamnat hos Kronofogden. Läs mer om hur det fungerar kring sista datum när det kommer till lån.

Datum för förfallodatum

Hur bestäms ett förfallodatum? Det är upp till företaget själv. Klart är att det vanligtvis handlar om 30 dagar och företaget har en skyldighet att skicka räkningen (eller på annat sätt informera en person om räkningen, till exempel digitalt) så tidigt som möjligt så att privatpersonen har möjlighet att betala i tid. Datumet kan flyttas fram i tid om företaget går med på det. Vanligtvis kan det dock förekomma en extra avgift i form av ränta om datum flyttas framåt i tiden.

När det kommer till att betala en faktura, räkning eller ett lån så måste pengarna vara insatta senast det datum som det står, alltså förfallodatumet. Det kan dock vara företag som accepterar att pengarna kommer in några dagar senare men det är helt upp till företaget om det accepteras eller ej. Som privatperson har man därför ansvaret att se till att välja en betalmetod som gör att pengarna är överförda och framme senast dagen för förfallodatumet. Säkrast är att betala senast dagen innan förfallodatumet.

Om betalningen inkommit efter förfallodatumet

Om förfallodatumet är på en helgdag är det accepterat att inbetalningen är inne nästa bankdag. Om man upptäcker att man inte har betalat i tid så kan man se till att betala räkningen så fort som möjligt. Det är alltid bättre att betala även om den är sen, än att inte alls betala. Utebliven betalning kommer alltid att tas vidare till nästa steg i form av en påminnelse som ska betalas och betalas den inte in så går det vidare till inkasso eller Kronofogden.

Om du har ett jobb där lönen betalas ut i början av en månad istället för slutet av en månad kan du kontakta företaget för att höra om förfallodatumet kan flyttas fram permanent så att du kan betala när du har fått lönen. Det här är dock en förmån och inte en skyldighet från företagets sida, men att se till att en räkning är inbetald innan förfallodatum har löpt ut är av bådas intresse eftersom en utebliven räkning kan komma att kosta tid i form av administrativt arbete.

Chatta