Centrala Bilregistret

Vad är Centrala bilregistret?  

Centrala bilregistret (CBR), eller Vägtrafikregistret som det också kallas, är ett statligt register i Sverige som innehåller information om alla registrerade svenska fordon och deras ägare. Det är Transportstyrelsen som driver Vägtrafikregistret. I bilregistret registreras alla motorfordon, i alla fordonsklasser som får framföras på allmän väg. Även privatimporterade bilar återfinns i registret.

Vilka uppgifter finns i bilregistret? 

Via tjänsten ”Sök Fordonsuppgifter” på Transportstyrelsen kan du få information om ett fordon genom att söka på fordonets registreringsskylt. Du kan inte se någon annans personuppgifter när du söker på ett fordon som är registrerat på en privatperson. Om ett fordon är registrerat på ett företag eller en juridisk person går det däremot att söka alla uppgifter online i Vägtrafikregistret. 

Om du vill ta reda på vem ägaren av fordonet är måste du skicka ett sms, eller beställa informationen via e-post. Tänk på att information via mejl är kostnadsfritt, medan sms-tjänsten kostar 3 kronor per gång. 

I Vägtrafikregistret kan du se 

 • registreringsnummer 

 • fabrikat 

 • längd, bredd och höjd 

 • senast godkända besiktning 

 • färg 

 • tillverkningsår (fordonsår) 

 • avgift för skatt 

 • mätarställning 

 • skattevikt, tjänstevikt, totalvikt och släpvagnsvikter 

 • chassinummer 

 • typgodkännandenummer 

 • motor- och bränsledata. 

I bilregistret finns även uppgifter om 

 • civila svenskregistrerade fordon 

 • körkortshavare 

 • tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik 

 • felparkeringsavgifter 

 • trängselskatt 

 • LOB-anmälningar (Lagen om omhändertagande av berusade personer), oavsett om personen har körkort eller inte. Uppgiften sparas i 2 år.  

Varför behöver jag betala en vägtrafikregisteravgift? 

När du äger ett fordon måste du vanligtvis betala en årlig avgift. Avgiften täcker en del av kostnaderna för att upprätthålla registret. Det är du som är registrerad som fordonsägare som ska betala avgiften. Avgiften ska betalas även om fordonet är skattebefriat.  

Chatta