Nyvärde

Med nyvärde avses ett objekts pris när det var nytt, inklusive värdet av eventuell påbyggnad, ombyggnad och utrustning.

Nyvärdet är alltså värdet innan avdrag för slitage och ålder. Vissa försäkringar har en karenstid för avskrivning, på så vis att ett försäkrat objekt ersätts med nyvärde till exempel det första året eller första åren. Detta är vanligt med fordon och hushållsmaskiner.

Chatta