Försäkringsbelopp

När du tecknar en försäkring måste du för vissa försäkringar själv uppge ett försäkringsbelopp. Det gäller till exempel för hemförsäkring där du anger värdet av ditt lösöre, båtförsäkring där du anger aktuellt marknadsvärde av båten, samt personförsäkring där man ofta väljer ersättning i form av multipler av prisbasbelopp.

Försäkringsbeloppet skall motsvara det sammanlagda marknadsvärdet av den försäkrade egendomen, och blir den högsta möjliga ersättning du kan få ut om hela egendomen skadas eller försvinner.

Det är viktigt att du väljer rätt försäkringsbelopp. Är det för högt, får du betala en för hög premie i onödan. Är det för lågt, riskerar du att bli underförsäkrad och inte få ut den ersättning du annars skulle vara berättigad till.

Chatta