Lösöre – Vad är lösöre?

Lösöre är saker du har i din bostad, och omfattar alla fysiska saker du äger som inte är en fast del i husfasaden. Exempel på det är möbler, kläder, husgeråd, konst, elektronik och personliga tillhörigheter i allmänhet.

Lösöre och försäkring

Lösöre är försäkrat genom hemförsäkringen eller fritidshusförsäkringen. När du tecknar hem- eller fritidshusförsäkring får du vanligen välja ett försäkringsbelopp. Du uppger då det sammanlagda värdet av din lösa egendom.

Tänk på att du inte kan välja ett lägre belopp av ett eller annat skäl. Om ditt försäkringsbelopp är lägre än det faktiska värdet av din lösa egendom, så blir du underförsäkrad. Det kan leda till sänkt ersättning. Ett tips är att dokumentera ditt lösöre genom en förteckning, för att kunna påvisa ägande vid en eventuell skada.

Skillnad på lösöre och lös egendom

Det kan vara lätt att blanda ihop lösöre och lös egendom och tro att de är samma sak. Lös egendom är en bred definition och begreppet innefattar flera kategorier av egendom som lösören, fodringar och nyttjanderätter. Lösöre omfattar fysiska saker i ditt hem, så som möbler, kläder, husgeråd, konst och elektronik.

Chatta