Affektionsvärde - Vad är affektionsvärde?

Affektionsvärde är ett subjektivt värde som människor har till vissa föremål. Dessa baseras på personens egna känslor och personliga koppling till föremålet. Det är alltså inte baserat på ett ekonomiskt värde, utan endast det emotionella och personliga värdet föremålet ger.

Kan man räkna med affektionsvärde vid uppskattning av värde?

När man har personliga kopplingar och känslor till en egendom är det vanligt att man anser det vara mer värt än vad det uppskattade marknadsvärdet faktiskt är.

Därför undrar många om de kan räkna med affektionsvärde vid uppskattning av värde på ett föremål, alltså ett försäkringsbelopp.

Men vid en värdering av en egendom kan man inte räkna in affektionsvärdet man har till det. Eftersom det inte är ett faktiskt värde på föremålet. Det man gör vid en värdering är att man räknar ut det uppskattade marknadsvärdet egendomen har.

Kan man räkna med affektionsvärde vid egendomsskada?

Om en skada eller förlust skulle uppstå av ett föremål brukar man kontakta sitt försäkringsbolag och då sker en skadereglering. Även om det är en vigselring eller något annat som har högt affektionsvärde för dig, kommer de flesta försäkringsbolag inte att ta hänsyn till detta.

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring försäkringsvillkor.

Chatta