Uppskov

Om man har svårt att betala en räkning eller en faktura kan man begära uppskov med betalningen. Man kan också få uppskov med att lämna in deklarationen eller liknande. Man kan ofta få uppskovet under olika lång tid. Ibland kan det handla om ett par dagar, ibland ett par veckor eller vissa gånger till och med ett par månader eller mer. Det beror lite på varför man behöver uppskovet, samt på när man behöver det. Om det rör sig om ett dödsfall eller liknande kan man ofta få lite längre tid på sig att ordna allt. Om man inte har tillräckligt med pengar kan man ofta få upp till 30 dagars längre tid på sig att kunna betala en faktura. Det kan dock variera mellan olika företag. Ibland kan de inte bevilja mer än några dagar längre tid.

Hur begär man uppskov?

Det finns flera sätt man kan begära uppskov på. Man kan till exempel ringa och prata med företaget det gäller, mejla dem, skicka ett brev eller använda sig av en live-chatt om detta finns hos företaget. Det är alltid bra att begära uppskovet i god tid innan förfallodatumet om det är möjligt. Det är då lättare för företaget att bevilja det. Om något oförutsett händer är det såklart inte lika lätt, men det är bra att ta kontakt så snart som möjligt.

När man på något sätt hör av sig till ett företag och ber om ett uppskov bör man uppge sitt namn, personnummer och vad saken gäller. Om man ringer för någon annans räkning bör man se till att ha en fullmakt. Man bör också ange anledningen till att ett uppskov behövs så att företaget vet ungefär hur långt uppskov de kan bevilja, samt om ett abonnemang eller liknande ska avslutas helt eller tillfälligt. Så kan vara fallet vid sjukdom eller dödsfall.

Nackdelar med att begära uppskov

Om man inte kan betala en faktura är det viktigt att man hör av sig till den man ska betala till. Även om bara ett kortare uppskov behövs är risken stor att man får en betalningspåminnelse om man inte betalar i tid. Det finns såklart vissa nackdelar med att begära ett uppskov men överlag är de mindre än nackdelarna med att inte betala alls. Vilka nackdelar ett uppskov kan innebära varierar ofta från företag till företag, men de vanligaste tar vi upp här.

När man begär ett uppskov kan det tillkomma extra kostnader för räntor och liknande. Det kan också vara värt att tänka på att man som kund eventuellt bara kan ansöka om uppskov med betalning en gång per år. Om man då begär uppskov när det egentligen inte är nödvändigt kan man ha förbrukat det om något riktigt allvarligt händer. Om det bara rör sig om någon dags sen betalning kan det ofta vara bättre att betala någon dag senare och spara på uppskovet.

Chatta