Inteckning

En inteckning är säkerheten på ett lån. När du lånar pengar till en bostad lämnar du förmodligen bostaden som säkerhet för lånet, vilket innebär att du gör en inteckning på den bostaden. Det betyder att du lämnar den i pant till där du tagit ditt lån. Skulle du hamna i en situation där du inte kan betala tillbaka ditt lån kan banken kräva att du säljer bostaden som du intecknat. I andra länder, till exempel USA, tar banken huset om du inte kan betala, men här i Sverige lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten som i sin tur gör en utmätning på de tillgångar som finns hos den som lånat pengar. När Kronofogdemyndigheten säljer ett hus som är intecknat är det den som äger inteckningen som får betalt först. När man tar ett lån med en fastighet som säkerhet måste man ha ett pantbrev uttaget.

Pantbrev på en fastighet

Ett pantbrev är ett bevis på att man intecknat fastigheten. Pantbrev ansöker man om hos Lantmäteriet som tar en avgift för varje pantbrev man utfärdar, och 2 % av pantbrevsbeloppet. Eftersom det kostar pengar är det alltid en fördel när man lånar pengar till en fastighet om det redan finns pantbrev uttagna. När en fastighet byter ägare betalar den gamla ägaren sina lån till banken och får då tillbaka de pantbrev som intecknats. Pantbreven lämnas sedan över till den nya ägaren, som lämnar dem som säkerhet för det nya lånet.

Pantbrev på fastigheter är alltid kopplade till själva fastigheten, och inte till ägaren. Om man tar ut pantbrev på en helt ny fastighet kan det vara bra att dela upp inteckningen på flera mindre pantbrev, om du i framtiden skulle vilja ta nya lån när du har betalat av de ursprungliga lånen. När man tar ut flera pantbrev får de olika inomlägen, vilket innebär att det först uttagna pantbrevet har det högsta värdet för en långivare, eftersom det är den inteckningen som först får betalt om det blir exekutiv auktion.

Pantsättning av lös egendom

Man kan även inteckna andra former av tillgångar, vanligast är bostadsrätt. Vid köp av bostadsrätt tas inga pantbrev ut, eftersom man inte äger fastigheten. En bostadsrätt ägs av bostadsrättsföreningen, och det du köper är således rätten att bo i lägenheten. Du kan ändå använda lägenheten som säkerhet, och du gör då en anmälan till bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen håller sedan reda på vilka lägenheter som är pantsatta genom inskrivning i lägenhetsförteckningen. Ofta tar de en administrationsavgift för detta, denna avgift får högst vara en procent av prisbasbeloppet.

Till skillnad mot en fastighet så kan din bostadsrätt förbli pantsatt även om du säljer den. Den som äger inteckningen, panthavaren, kan begära utmätning av bostadsrätten hos Kronofogdemyndigheten trots att den bytt ägare, om den föregående ägaren inte betalat av sitt lån. Lägenheten säljs då på exekutiv auktion. För att vara på den säkra sidan är det därför bra att begära ett utdrag från lägenhetsförteckningen från bostadsrättsföreningen när du köper en bostadsrätt, där ska det framgå om lägenheten är pantsatt.

Chatta