Hur gå tillväga om du fått en skada

Om du drabbats av en försäkringsskada, gör så här:

1. Börja med att försöka minimera skadeverkningarna om det är möjligt, till exempel vid en akut skada som ett läckage eller en personskada.

2. Kontakta det försäkringsbolag du är försäkrad i så snart du kan och berätta vad som hänt. De ger ytterligare råd om hur du går vidare.

3. Har skadan skett i samband med ett brott, behöver du i princip alltid göra en polisanmälan. Rådgör med ditt försäkringsbolag, och kontakta sedan vid behov Polisen.

4. Du kommer vid ersättninganspråk att behöva fylla i en skadeanmälan, vilken du kan få från ditt försäkringsbolag. Dessa kan man ofta ladda hem från bolagens hemsidor, eller så kan du be dem skicka en till dig.

5. Försäkringsbolaget är skyldiga att behandla din skadeanmälan inom en månad från de att de tar emot anmälan.

6. Försäkringsbolaget meddelar dig om sitt beslut om ersättning och vidare hantering av ditt ärende.

7. Skadan regleras genom reparationer, rekvisitioner, kontant ersättning eller inköp av ny eller begagnad vara. Är skadan inte försäkringsgill enligt villkoren och bolagets bedömning, så kan du få ett avslag.

8. Om du inte är nöjd med ditt försäkringsbolags beslut, kan du vända dig i första hand med en överklagan till bolaget självt. Kommer ni fortfarande inte överens, kan du vända dig till konsumenträttsliga instanser som Allmänna reklamationsnämnden, Konsumentombudsmannen eller Trafikskadenämnden.

Chatta