Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet i Sverige som håller ordning på geografiska mätningar, tomtgränser, lagfarter och fastigheter. Det är alltså till denna myndighet som du vänder dig till när du till exempel ska lämna in en lagfart, har geografiska frågor, ska stycka upp en tomt eller vill ta reda på vem som äger en särskild fastighet. Lantmäteriet bistår med den information och/eller den dokumentation som du kan tänkas behöva inom dessa områden. Denna myndighet har samarbetspartners inom andra myndigheter, organisationer och kommuner, för att kunna samarbeta kring riktigt stora samhällsprojekt och frågor. De har även återförsäljare som kan hjälpa dig med att bearbeta den information som du vill ta del av, allt för att kunna nå ut till så många som möjligt som kan tänkas behöva hjälp med något som rör Sveriges geografiska frågor.

Återförsäljare och samarbetspartners

Det är många företag som har valt att teckna avtal med Lantmäteriet för att bli återförsäljare av deras geodataprodukter. Ett exempel kan vara att bistå med fastighetsprisinformation, som Adressleverantören och Sveriges fastighetsregister gör. Andra företag, som till exempel Triona och OptiWay, är återförsäljare av flygbilder och ortsfotografier. Det finns även återförsäljare av höjd- och laserdata, som till exempel Sweco och Carmenta, samt information ur fastighetsregistret, bland andra Hittabrf.se, eller kartor av olika slag som till exempel Norstedts och Postnummerservice bistår med.

Lantmäteriet samarbetar även med olika aktörer inom utbildning, som till exempel Vetenskapsrådet och Sveriges lärosäten, för att de vill underlätta för att information av det här slaget ska kunna spridas och blir mer lättillgänglig för alla som kan tänkas behöva eller ha nytta av den. Lantmäteriet arbetar även för att underlätta för alla de blåljusaktörer som är i behov av lättillgängliga och exakta kartor i sitt arbete, vilket i många fall kan vara den avgörande skillnaden mellan liv och död.

Lantmäteriet vill sprida kunskap

Lantmäteriet är en myndighet som även kan hålla kurser för de som arbetar inom branscherna fastighetsbildning, geodesi och GPS, eller ortsnamn. Kurserna hålls direkt på huvudkontoret i Gävle, eller ute på den aktuella arbetsplatsen. Förutom huvudkontoret i Gävle finns flera besökskontor runt om i landet. Det du som privatperson kanske har mest nytta av när det kommer till Lantmäteriet är förmodligen tillgången till kartor, fastighetsupplysningar, när du ska skicka in en lagfart, eller om du vill veta var tomtgränserna går.

Lantmäteriet bistår alltså gärna med dokumentation och information till både privatpersoner och andra myndigheter och företag. De samarbetar stort och gärna, för att på så sätt kunna nå ut med all kunskap dit den gör nytta. De bidrar med viktig yrkesmässig information inför stadsplaneringar, lika väl som till privatpersonen som vill odla eller sätta upp ett staket utan att inkräkta på grannens mark. Skolor och utbildningar har ofta tillgång till mycket av Lantmäteriets information gratis om den används i utbildningssyfte.

Chatta