Småbåtstillägg

Småbåtstillägg kan tecknas till hemförsäkringen hos de flesta försäkringsbolag.

Tillägget tecknas för mindre båtar med liten motorstyrka, där en båtförsäkring ej är tillämplig. Försäkringsbolag tillämpar oftast tre beräkningsgrunder för att avgöra om båten kan klassas som småbåt. Dessa är båtens längd, motorstyrka och värde.

Vanliga gränser för om båten kan räknas som en småbåt är sex meter i längd, under 15 hk i motorstyrka, samt att den har ett värde under 20.000 kr. Gränserna kan variera något mellan olika försäkringsbolag.

Chatta