Likvid

Begreppet likvid innebär att det finns kontanta medel för en privatperson eller ett företag att betala lån, räkningar, oförutsedda utgifter och liknande. När en bank räknar på om det går att bevilja ett större lån, ser man till personens likviditet som en av faktorerna. Finns det ingen buffert eller om det enligt beräkningarna ser ut som om det inte kan läggas undan tillräckligt varje månad i kontant sparande, kommer banken sannolikt inte att bevilja lånet. Det är särskilt viktigt när det handlar om bolån. Med mindre blancolån är det större chans att banken beviljar utan att det finns besparingar, så länge låntagaren visar på att det finns en månatlig inkomst som täcker alla utgifter i hushållet. Den som inte har likvida tillgångar kallas för ilikvid och har problem med att sköta sin kortsiktiga betalningar.

Därför är det viktigt att vara likvid

En person som är likvid har alltså ekonomiska medel att betala lån och andra utgifter. Att ha en buffert innebär att det är möjligt att klara av svängningar i privatekonomin och att personen inte behöver binda upp sig på fler lån för att ekonomin inte går ihop. Att ha likvida medel betyder att det finns kontanter på bankkontot, som kan användas omgående till utgifter av olika slag. En hög likviditet innebär en stabilare och tryggare ekonomi för hushållet i fråga.

Hur hög likviditet ett hushåll behöver ha beror på livssituationen. Ett ensamhushåll i en hyresrätt behöver inte lika stor buffert som en barnfamilj som bor i villa och har bil. Då blir utgifterna mer oförutsägbara och det krävs en större marginal för att täcka upp det. Men ekonomiska rådgivare brukar också påpeka att det inte är lönsamt att ha för stor buffert på ett vanligt konto, eftersom avkastningen är så låg. Då är det mer lönsamt att binda upp pengarna i fonder, aktier eller liknande.

Andra typer av likviditet

Både i privata sammanhang och för företag, kan det också finnas så kallad relativ likviditet. Det betyder att det finns tillgångar som snabbt kan säljas av och därmed omvandlas till kontanter, som kan användas för utgifter. Relativ likviditet är alltså inte fastigheter eller en bostadsrätt, utan snarare aktier, fondinnehav, obligationer och liknande. Banken kan kräva att en person som inte kan sköta sina lån, för att det saknas likvida medel, säljer av sina innehav av aktier för att betala räntor och amorteringar.

Kassalikviditet är ett annat begrepp som kan nämnas i sammanhanget. Det omfattar ett företags förmåga att betala sina skulder och utgifter med kort varsel. Kan företaget det, så finns det en kassalikviditet på 100 % eller mer. Ligger det däremot under 100 % betyder det att företaget borde sälja av tillgångar så att det finns medel att betala omedelbara utgifter. Ett företags kassalikviditet ska alltså ligga på minst 100 % om ekonomin ska fungera och dessutom vara en trygg arbetsplats för de anställda.

Chatta