Skuldebrev

Skuldebrev, eller kreditavtal och låneavtal som det också kan komma att kallas för, är kontraktet man skriver på då man exempelvis tar ett lån på banken eller av en annan person. Dessa kontrakt finns till som en trygghet för den som lånar ut pengar och i brevet ska det stå hur stor skulden är, till vilken ränta och vilka andra villkor som angår återbetalningen av skulden. Man kan säga att det är ett skriftligt erkännande om en befintlig skuld helt enkelt. Den som har lånat ut har enligt lag rätt att kräva tillbaka skulden enligt det kontrakt som är överenskommet med den som tagit lånet. Det finns också något som kallas för löpande skuldebrev och i de fallen så behöver man uppvisa ett presentationspapper för att kunna kräva en återbetalning, som en check exempelvis.

Vad behöver ett skuldebrev innehålla?

Det finns ett antal saker som behöver vara med för att skuldebrevet ska vara utformat på rätt sätt. Det första är givetvis skulden, hur stor denna är samt vilka som avtalet gäller. Man behöver även ha med till vilken ränta samt vilka räntevillkor som ska gälla för skulden och villkor för hur amorteringen av skulden ska återbetalas. Det ska även finnas med andra övriga uppgifter såsom regler om betalning inte inkommer i tid samt hur lång tidsperiod återbetalningen ska sträcka sig över.

För den som har betalat av delar av en skuld så är det viktigt att noga notera alla återbetalningar som man gjort i sitt skuldebrev, så att man inte riskerar att bli dubbel-debiterad på samma skuld igen. När man sedan har betalat tillbaka hela skulden så är det också viktigt att man ber om brevet tillbaka och kasserar skulden. Man kan dessutom dela in skuldebrev i två olika kategorier, antingen så är det ett enkelt skuldebrev eller ett löpande skuldebrev.

Vad är enkla och löpande skuldebrev?

För att på ett enkelt sätt förklara dessa två olika typer av skuldebrev så kan man börja med det enkla skuldebrevet, där kontraktet i regel är ett skuldebrev mellan två personer under privata angelägenheter. Ett enkelt skuldebrev är ställt till privatperson där det framgår hur stor befintlig skuld som finns mellan personerna samt att all information som behöver vara med i skuldebrevet finns med på kontraktet skrivs enligt regler ur skuldebrevslagen. Ett enkelt skuldebrev räknas dock inte som ett värdepapper.

Det finns två olika typer av löpande skuldebrev som kan kallas för antingen innehavarskuldebrev eller orderskuldebrev. Ett innehavarskuldebrev innebär att den som innehar brevet är den som har rätt att få skulden återbetald. Om det är så att den som tagit skulden har angivit en borgenär i skulden så kallas detta för orderskuldebrev. Vad löpande innebär är att de kan överlåtas till någon annan än den som först tog skulden och i regel skrivs kontrakt för privatlån som löpande skuldebrev till exempel.

Chatta