Premie - Vad är en premie?

Premie är den avgift som försäkringsbolaget tar ut för att försäkra ett objekt under en viss tid, det vill säga försäkringsperioden. Priset för försäkringen är alltså den totala premie du får betala, inklusive alla delpremier (till exempel trafikförsäkringspremie samt delkaskopremie i en halvförsäkring för fordon).

Ett försäkringsbolags intäkter från premier, som betalas av försäkringstagare, ska i princip täcka utgifter för skadeersättningar samt försäkringsbolagets administration.

Så beräknas priset på din premie

Prissättningen av en premie grundar sig bland annat på skadestatistik – statistik som bolagen ofta själva samlar. Med hjälp av statistiken beräknar de risken för att en oönskad händelse ska ske.

Statistiken kan skilja sig åt mellan försäkringsbolagen. Men ju fler försäkringstagare ett bolag har, desto säkrare beräkningar kan de göra. Utöver statistiken så har bolagen varierade administrativa kostnader vilket också påverkar premien. Skillnaderna innebär att priserna kan variera kraftigt mellan olika försäkringsbolag för en och samma försäkring och försäkringstagare.

Priset som sedan bestäms för din premie grundar sig i objektet som ska försäkras och dig som försäkringstagare. Det som bestämmer prisets storlek på individuell nivå för en viss försäkringstagare och försäkring, kallas premiegrundande faktorer.

Betalning av premie

De flesta försäkringsbolag erbjuder delbetalning av premien, till exempel halvårs-, kvartals, varannan månads- eller månadsbetalning. Delbetalning kan ske via faktura eller autogiro, beroende på varje bolags rutiner och regler.

Vid nyteckning ska den första premien betalas inom 14 dagar. För de efterföljande betalningarna har du 30 dagar på dig att betala din premie. Skulle premien inte betalas i tid har försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen.

Chatta