Bostadsbubbla

Med bostadsbubbla brukar man mena en bostadsmarknad som växt väldigt snabbt, på ett sätt som inte är hållbart i längden. Problemet med bubblor är att de förr eller senare spricker och i det här fallet innebär det att priserna faller mycket snabbt, något som kan få väldigt besvärliga konsekvenser. Både för enskilda familjer och i samhället i stort. Om vi i Sverige lever i en bostadsbubbla eller inte är något som det råder delade meningar kring och begreppet används mycket i medierna. Kanske för att så många skulle drabbas om det visade sig att vi verkligen lever i en bubbla och om den sprack. Det är viktigt att notera att bostadsbubblor kan vara lokala. Priserna på bostäder har inte stigit på samma sätt överallt i Sverige utan det är framförallt vissa områden i storstäderna man talar om i detta sammanhang.

Bostadsbubblor och samhällsekonomin

Den senaste finanskrisen i USA började med en bostadsbubbla som sprack. De som lånar ut pengar till fastighetsköp kunde inte längre få tillbaka dem eftersom ingen ville köpa bostäder till ett pris som ens låg i närheten av vad de som ville sälja själva hade betalat. Detta är särskilt allvarligt när det samtidigt uppstår arbetslöshet och människor kan bli tvungna att flytta. I USA hamnade många i livslång skuld eftersom de inte kunde betala tillbaka sina lån efter det att de sålt sina hem.

Hela samhället kan skaka i sin grundvalar när en bostadsbubbla spricker och konsekvenserna av det blir mycket långtgående och svåröverskådliga. Svenska politiker och myndigheter fattar många beslut för att undvika att vi hamnar i en bostadsbubbla. Det nyligen införda amorteringskravet är en insats som man hoppas ska innebära att priserna på bostäder långsamt planar ut eller går tillbaka något. Det vore en sund utveckling av bostadsmarknaden och något som skulle minska risken för ett plötsligt ras. Räntepolitiken är ett annat verkningsmedel som Riksbanken förfogar över och som kan påverka prisutvecklingen.

Hur undviker man att själv få problem?

Det är inte alla som är förlorare när bopriserna plötsligt faller. De som sålt i tid kan tvärtom få ett utmärkt investeringsläge eftersom det plötsligt kan bli mycket billigare. Att sälja sitt boende innan en bubbla briserar är alltså ett bra ekonomiskt råd som det dock kan vara lite svårt att följa eftersom det för många är svårt att vänta med att skaffa ett nytt boende tills efter ett eventuellt prisfall. Ett annat tips kan vara att undvika att köpa en bostad i något av de områden där prisutvecklingen varit som mest dramatisk.

Om räntorna stiger så mycket att man har svårt att betala dem samtidigt som priset på ens bostad faller har man hamnat i ett skruvstäd. Det bästa sättet att undvika denna fälla är att inte låna för mycket när man köper bostad och att amortera på sina lån så mycket man bara kan. Då sjunker räntekostnaden och man behöver kanske inte bry sig om ifall ens bostad stiger eller sjunker i värde. Prisutvecklingen på bomarknaden är egentligen inte så viktig för alla oss som varken planerar att sälja eller köpa ett hus eller en bostadsrätt.

Chatta