Marginalskatt

Trots sitt namn är marginalskatt inte en skatt, utan ett mått på hur mycket skatt du betalar på den sista krona du tjänar. I Sverige betalar vi mer skatt ju mer vi tjänar, så kallad progressiv skatt. Det innebär att skattesatsen, det vill säga skatten i procent, ökar med storleken på inkomsten. Om din inkomst ökar med 100 kronor och du får betala 50 kronor mer i skatt på grund av den ökningen är alltså marginalskatten 50 %. Den lägre delen av skatten påverkas däremot inte, så det är inte så att du betalar 50 % på hela din lön, utan bara på löneökningen. Alla betalar samma skatt på de först intjänade kronorna. Det är extra viktigt att tänka på att det är din sammanlagda inkomst som räknas, så om du har inkomst från flera källor måste du räkna ihop dem för att veta vad du ska betala i skatt.

Gränsen för statlig inkomstskatt

En viktig faktor när det gäller marginalskatt är gränsen för statlig inkomstskatt. I deklarationen får alla göra ett grundavdrag från inkomsten, och med den medräknad är gränsen för att betala statlig skatt för den som är yngre än 65 år en inkomst på över 452 100 kronor för inkomståret 2017 innan du börjar betala statlig skatt. Upp till detta belopp betalar du alltså i stort sett bara kommunal och landstingsskatt, och din marginalskatt ändras inte när du får högre inkomst.

Det finns ytterligare en brytpunkt att ta hänsyn till. Om du tjänar över 651 700 kronor så får du betala förhöjd statlig inkomstskatt, så kallad värnskatt. Detta innebär ytterligare 5 % på den inkomst som överstiger 651 700 kronor. På de första intjänade kronorna upp till 452 100 kronorna betalar du fortfarande runt 30 % i kommunal- och landstingsskatt. Beloppen är beräknade efter att grundavdraget är avdraget, och eftersom den som fyllt 65 år vid ingången av året har ett högre grundavdrag blir också brytpunkterna för statlig skatt högre.

Undvik att få restskatt

Det är alltså alltid din sammanlagda inkomst som räknas, så om du till exempel får en bonus eller annan engångssumma från din arbetsgivare så behöver du förmodligen inte göra något, din arbetsgivare drar rätt skatt ändå. Om du däremot har inkomst från flera arbetsgivare är det bra att be arbetsgivaren att dra extra skatt för att du ska slippa restskatt. Den skatt din arbetsgivare drar är bara beräknad på den inkomst som den arbetsgivaren ser, så de drar kanske för lite skatt.

På grund av att grundavdraget är inräknat i din beräknade inkomst för året kan du få ett för litet skatteavdrag från din arbetsgivare även om du inte kommer upp till gränsen för statlig inkomstskatt, eftersom du bara har ett grundavdrag, inte ett per arbetsgivare, men du får inte glömma andra avdrag du har. Du kanske har lån som du betalar ränta på och får dra av, eller till exempel resor till arbetet som berättigar till avdrag, dessa måste du också ta hänsyn till när du räknar ut din skatt.

Chatta