Pantbrev

För den som ska köpa en fastighet är det viktigt att veta vad ett pantbrev är för något. När man tar ett bostadslån så kräver banken en säkerhet. Denna säkerhet är pantbrevet. Undertecknandet av detta dokument innebär att långivaren är säker på att få sina pengar tillbaka även om den som tagit lånet skulle drabbas av ekonomiska svårigheter och inte kan betala ränta på lånet. Långivaren kan med andra ord kräva att låntagaren säljer bostaden för att kunna betala räntan. Vid en försäljning av det här slaget så är det innehavaren av pantbrevet som får sina pengar i första hand. Denna typ av dokument omfattar ett visst belopp inom det pantsatta objektets värde. Alla pantbrev förs in i fastighetsboken som finns i ägararkivet hos Lantmäteriets fastighetsinskrivning. Dokumentet kan inte föras över mellan olika fastigheter utan är knutet till en viss byggnad.

Husköp och pantbrev

Den som funderar på att köpa ett hus behöver inte bli avskräckt om detta har ett eller flera befintliga pantbrev. Det är en fullt normal situation. Mäklaren ska alltid kunna redogöra för de pantbrev som finns och vilka belopp dessa är utställda på. Ett pantbrev kan ses som en möjlighet att ta ett lån. Befintliga pantbrev består, i de fall en ny ägare vill låna mer än vad dokumentet är intecknat till så behöver ett nytt pantbrev utfärdas. En och samma fastighet kan ha flera olika pantbrev utfärdade med olika belopp.

Rent generellt brukar man betrakta befintliga pantbrev med höga belopp som fördelaktiga vid husköp. När de befintliga pantbreven kan användas för lån så elimineras de engångskostnader som ett nytt pantbrev innebär. Att ta lån med fastigheten som säkerhet ger förmånliga boräntor. Förr i tiden utfärdades den här typen av dokument i pappersform, i dag är den överväldigande majoriteten så kallade datapantbrev. Alla större långivare är anslutna till Lantmäteriets digitala system. Den som har skriftliga pantbrev kan byta ut dem mot digitala motsvarigheter.

Kostnader för pantbrev

Kostnaden för pantbrev kan variera över tid, en riktlinje är att ett sådant kostar cirka 2 % av pantbrevsbeloppet i stämpelskatt plus en avgift om cirka 375 kronor. Dessutom tillkommer bankens eventuella avgifter. När du köper en bostad och lånar en miljon kronor så kostar pantbrevet 20 375 kronor (här är bankens eventuella avgifter inte inräknade). Vid köp av en begagnad bostad med pantbrev från tidigare ägare så är det inte nödvändigt att teckna ett nytt sådant om summan som den nya ägaren vill låna täcks av det befintliga pantbrevet.

När en fastighet byter ägare så kan således den gamla ägaren överlämna de befintliga pantbreven så att den nya ägaren kan använda dessa för sina lån. Ofta lånar den nya ägaren dock pengar för en högre summa än vad fastighetens tidigare belåningar uppgår till. I detta fall så måste ett nytt kompletterande pantbrev utfärdas. När man säljer en bostad så är pantbrev eller pantförskrivningar avdragsgilla i deklarationen. Det är vanligt att man tar flera pantbrev med olika belopp hos olika långivare, dessa kan då bindas till olika tidsperioder och bolåneräntor.

Chatta