Naturskador

Naturskador ingår i försäkringar på fast egendom samt fordon, till exempel villaförsäkring och bilförsäkring. I huvudmomentet naturskada ingår flera delmoment, varav de vanligaste är

  • Storm, som ger ersättning om vindstyrkan uppnår den meteorologiska klassificeringen av storm i vindhastighet.

  • Åska och blixtnedslag, skador som orsakas av dessa fenomen.

  • Skyfall, översvämning och oväder, om nederbörden uppnår en viss intensitet, mätt i mm/tidsenhet. Med översvämning avses här utifrån kommande vatten, kommer vattnet inifrån byggnaden är det vanligen snarare fråga om ett läckage.

  • Hagel och snötryck, som till exempel kan skada byggnader.

  • Jordskred, som också kan orsaka skada på byggnad.

  • Lavin, och då avses byggnadsskador, ej personskador, till följd av lavin.

Kontrollera villkoren eller tala med en försäkringsförmedlare för ta reda på regler och undantag för olika naturskador.

Chatta med oss! Chatt