Naturskador

Naturskador ingår i försäkringar på fast egendom samt fordon, till exempel villaförsäkring och bilförsäkring. I huvudmomentet naturskada ingår flera delmoment, varav de vanligaste är

  • Storm, som ger ersättning om vindstyrkan uppnår den meteorologiska klassificeringen av storm i vindhastighet.

  • Åska och blixtnedslag, skador som orsakas av dessa fenomen.

  • Skyfall, översvämning och oväder, om nederbörden uppnår en viss intensitet, mätt i mm/tidsenhet. Med översvämning avses här utifrån kommande vatten, kommer vattnet inifrån byggnaden är det vanligen snarare fråga om ett läckage.

  • Hagel och snötryck, som till exempel kan skada byggnader.

  • Jordskred, som också kan orsaka skada på byggnad.

  • Lavin, och då avses byggnadsskador, ej personskador, till följd av lavin.

Kontrollera villkoren eller tala med en försäkringsförmedlare för ta reda på regler och undantag för olika naturskador.

Chatta