Premiepension

Premiepension är en av tre delar av din pension som sköts automatiskt av staten. Varje år går 2,5 % av din lön till ett fondkonto där du själv kan bestämma i vilka typer av fonder som pengarna sparas. Summan dras från den skatt du betalar och många människor väljer att spara i de fonder som är förvalda på statlig väg. Som privatperson kan du dock när du vill omplacera de pengar som finns i din premiepension och på så sätt själv bestämma hur du vill investera denna del av din pension. Att göra ett aktivt val kan i många fall vara mer lukrativt än att låta pengarna ligga i en av de förvalda fonderna, men det kan vara bra att ha ett öga på börsens svängningar från år till år.

Premiepension ger dig inflytande

Din pension består av flera delar, och några av dem har du själv inflytande över. Den allmänna pensionen sköts automatiskt av staten och är procentuellt beräknad på din årsinkomst. Ju mer du tjänar, desto mer pengar kommer du ha i din allmänna pension. De två delarna i den allmänna pensionen är premiepensionen och inkomstpensionen, men det är bara premiepensionen som du själv kan placera om. Utöver den allmänna pensionen betalar de flesta arbetsgivare in en tjänstepension åt dig som också placeras i fonder. Dessa fonder kan du inte byta utan de är förhandlade mellan din arbetsgivare och ett fondbolag.

Genom att göra ett aktivt val för din premiepension får du inflytande över dina pengars värdeutveckling. Istället för att lita på statens förvalda fond, som ofta innebär lägre risker men också lägre avkastning, kan istället välja en fond med högre risk och avkastning. En bra strategi för yngre pensionssparare är att välja med högre potentiell avkastning för att sedan byta till stabilare räntefonder när man närmar sig pensionsåldern. Om man studerar värdeutvecklingen från år till år kan man mångdubbla sina pengar på fondkontot.

Förbättra dina villkor

Även om statens förvalda fonder har en stabil utveckling kan ett aktivt val göra skillnad på flera hundra tusen kronor, i vissa fall närmare miljonen. Beroende på hur mycket du jobbar och får in på ditt premiepensionskonto kan det handla om väsentliga summor att investera. Vissa aktiefonder kan ha en årlig avkastning på allt mellan 10–20 % medan räntefonder ofta ligger på en femtedel eller tiondel av detta. Eftersom man börjar spara för premiepensionen redan när man är i tjugoårsåldern kan dessa procentskillnader resultera i stora summor.

Med högre potentiell avkastning kommer också ett högre risktagande. Därför bör du titta till dina fonder en gång i halvåret eller en gång om året. Har du långt kvar till pensionen kan du leva med ett lite sämre årsresultat, då värdeutvecklingen ofta återhämtar sig snabbt efter en dålig period. Är du närmare pensionsåldern bör du byta till en större andel räntefonder, som sällan eller aldrig gör någon förlust utan växer stadigt men långsammare. Det är inte så svårt att sköta sina fonder som det kan verka, och du har mycket att tjäna på att ägna lite tid åt din pension.

Chatta