Maxbelopp

Maxbelopp är det maximala ersättningsbelopp som en försäkring kan utbetala för en och samma anmälda skada.

Maxbeloppet anges vanligen per moment i försäkringen.

För vissa försäkringar finns tilläggsförsäkringar som kan höja maxbeloppet i speciella fall.Chatta