Skadereglerare – Vad är en skadereglerare?

En skadereglerare är en person som jobbar med skadereglering. Skadereglerarens uppgift är att se till att den försäkrade får rätt ersättning för sin anmälda skada, eller blir nekad ersättning om försäkringen inte täcker den anmälda skadan.

När en person som är försäkrad anmäler en skada, förlust, olycka eller liknande är det skadereglerarens uppdrag att pröva personens rätt till ersättning. Skaderegleraren bedömer skadans omfattning och uppkomst, och hur väl dessa matchar med vad som täcks av försäkringen.

Principen bakom skaderegleringen är att den försäkrade efter utbetald ersättning ska försättas i samma ekonomiska situation som innan skadan. Den försäkrade ska varken göra vinst eller gå i förlust ekonomiskt på sin skada, och det är skadereglerarens ansvar att se till att ersättningen är i proportion till skadan.

Exempel på skador som kan anmälas till en skadereglerare är en brand i en bostad som är försäkrad, stöld av en bilstereo i en försäkrad bil eller en krock mellan bilar i trafiken. Det är både privatpersoner och företag som kan anmäla skador, och det kan finnas skadereglerare som hanterar bägge eller bara ena sortens försäkringar.

Hur blir man en skadereglerare?

Skadereglerare är praktiskt taget alltid anställda på försäkringsbolag. Det krävs ingen särskild utbildning till att bli skadereglerare. Vanligen blir man upplärd av en mer erfaren kollega och får på så vis lära sig yrket. Hos vissa försäkringsbolag har man en internutbildning man måste gå igenom innan man får börja jobba, och hos många finns det interna vidareutbildningar.

Chatta