Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkring kan tecknas för bilförsäkring och annan fordonsförsäkring och ersätter skador på ditt fordon i olyckor där du själv varit vållande, alternativt att motpart saknas (exempelvis vid vilt- eller singelolyckor). Den ersätter också skador orsakade av skadegörelse.

En vagnskadeförsäkring ingår i en helförsäkring men inte i en halvförsäkring.

Vagnskadeförsäkring tecknas för de flesta fordon som är yngre än tio år. Det som avgör är bland annat fordonets marknadsvärde och om du har råd att reparera eller köpa en ny bil utan ersättning från en försäkring, i händelse av skada.

Vissa kreditinstitut som finansierar bilköp kräver att du tecknar vagnskadeförsäkring om vagnskadegaranti saknas.

Chatta