Boyta

Boyta är ett begrepp som ofta används vid tecknande av hemförsäkring, och ibland även vid tecknande av fritidshusförsäkring och villaförsäkring.

Boytan definieras som den invändiga boyta som klassas som beboelig. Man skiljer på boyta och biyta, där biyta är invändiga utrymmen som exempelvis kallgarage, förråd eller utrymmen med låg takhöjd, till exempel i loft.

Boytan uttrycks i kvadratmeter, och anges ofta vid teckning av ovan nämnda försäkringstyper.

Chatta