Anskaffningsvärde – Vad är anskaffningsvärde?

Anskaffningsvärde är kostnaden för en produkt eller en tillgång, samt eventuella kringkostnader som tillkommer vid köpet. Begreppet används ofta vid köp av bostad eller aktier, och är en term som främst används inom bokföring, skatterätt och civilrätt.

Vad ingår i anskaffningsvärdet?

Den största delen av anskaffningsvärdet är själva priset på det du köper, till exempel en bostad. Utöver kostnaden av själva bostaden så tillkommer kanske kostnader som inteckning, mäklararvode och renoveringskostnader. Även dessa kostnader ingår i anskaffningsvärdet för din nya bostad.

Anskaffningsvärde och skatt

Anskaffningsvärdet kommer att påverka hur mycket skatt du behöver betala vid en eventuell försäljning. Vi fortsätter med exemplet kring bostadsköpet. Låt oss säga att du köper bostaden för en viss summa och sedan säljer för en högre summa. Du går alltså med vinst. Vinsten ska därmed beskattas och för att få fram hur mycket så utgår man från anskaffningsvärdet för att räkna ut skatten.

Hur fungerar det med ersättning?

Om det sker en skada på det som du införskaffat så är det inte på anskaffningsvärdet du får ersättning. Anskaffningsvärdet står skilt från marknadsvärdet och det är marknadsvärdet som gäller vid ersättning. För vissa skador använder man vid reglering inte det faktiska marknadsvärdet, utan istället fastställda avskrivningstabeller som finns i de fullständiga villkoren.

Chatta