Försäkringsbrev - Vad är ett försäkringsbrev?

Försäkringsbrev kallas det avtal som görs mellan dig och försäkringsbolaget. I avtalet framgår det:

  • Relevanta uppgifter om dig

  • Vad försäkringen gäller för och under vilken period

  • Vad försäkringen kostar, det vill säga dess premie

  • När betalningar ska ske och i vilken form

För att få den fullständiga bilden av din försäkrings giltighet, behöver du även ta del av försäkringsvillkoren. Försäkringsbolagen har som skyldighet att skicka dig ett försäkringsbrev när det tecknas och även vid förlängning.

Läs noga igenom försäkringsbrevet

När du tecknar en försäkring ska du alltid läsa igenom försäkringsbrevet noggrant. Detta för att du ska förstå vad som gäller för just din försäkring samt förebygga eventuella missförstånd.

Tänk också på att spara försäkringsbrevet under den tid som avtalet löper. Spara det även under uppsägningstiden. När du har ett nytt försäkringsavtal kan du slänga de tidigare breven för att istället spara de nya.

Chatta