Nominell Ränta

Nominell ränta är den grundläggande räntesatsen som en låntagare betalar på sitt lån. För att förstå begreppet gäller det att vara införstådd med vad ränta är för något. Det är den kostnad som sparandets kredit och avkastning ger. När man lånar pengar från en kreditgivare är räntan den kostnad som man betalar för lånet. När man sparar pengar på ett sparkonto är räntan den avkastning som man får på sparandet. Nominell ränta är den ränta som betalas och avtalas vid olika typer av lån eller sparande. Detta är det belopp som syns på låntagarens lånebesked. Det är viktigt att vara medveten om att den inte anger lånets totala kostnad. När man tar ett lån tillkommer olika typer av avgifter som kostnader för avisering och uppläggning. När dessa läggs till den nominella räntan talar vi istället om effektiv ränta.

Hur nominell ränta används

För att förtydliga vad nominell ränta innebär i praktiken så kan det vara bra att titta på ett exempel. Vad innebär det om en låntagare lånar 100 000 kronor med 5 % årlig nominell ränta? Jo, då ska låntagaren betala tillbaka 5 000 kronor under året. När beloppet betalas varje månad så hamnar det på 5 000 kronor fördelat över 12 månader, alltså 415 kronor per månad. Därtill läggs kostnader som uppläggnings- och aviseringsavgifter, den totala summan blir den effektiva räntan.

Den effektiva räntan är således alltid högre än den nominella räntan. Det är den nominella räntan som syns på lånebeskedet, men den effektiva räntan talar om vad låntagaren ska betala till långivaren. Det är naturligtvis viktigt att titta på hur mycket ett lån kostar i slutändan. Den som tar ett lån ska därför inte endast intressera sig för den nominella räntan. Ett lån med låg ränta kan ibland kompenseras med höga avgifter, på samma sätt kan ett lån med till synes lite högre ränta vara mer fördelaktigt när avgifterna är låga.

Skillnaden på nominell och effektiv ränta

Hur stor vikt bör man lägga vid den nominella räntan när man tar ett lån? Den är egentligen en siffra som inte ger en verklig inblick i lånets egentliga belopp. Nominell ränta kan beskrivas som grundstenen i lånet, den säger inget om de övriga avgifter som ingår. Lånets räntesats beror på hur riskfyllt långivaren anser det vara att låna ut pengar till den aktuella låntagaren. Den beror alltså på låntagarens återbetalningsförmåga och den säkerhet som denne kan ställa för lånet.

Långivaren bestämmer själv vilken ränta som ska tas ut. Ju bättre låntagarens förutsättningar att betala tillbaka lånet är desto bättre är möjligheterna att ta ett lån med en låg ränta. Räntan betalas vanligen månadsvis eller kvartalsvis. Räntor som betalats in under året är avdragsgilla i deklarationen. Kreditinstitut och banker är skyldiga att lämna kontrolluppgifter för den ränta man betalat in under året. Detta brukar vara förtryckt i deklarationen. Den nominella räntan är den ränta som visas på listräntor, de siffror som banker och kreditinstitut visar på sin webbplats.

Chatta