Huvudförfallodag

Huvudförfallodag är den dag då försäkringsavtalet löper ut eller förnyas. Det är oftast endast i samband med huvudförfallodagen som det går att byta försäkringsbolag.

Man kallar det för huvudförfallodag för att särskilja denna från förfallodagar för premiebetalningar. Om man har delat upp sin premie i delbetalningar, exempelvis via halvårsfakturor, eller månadsbetalning via autogiro, så är varje gång som en delbetalning skall göras en förfallodag. Men det är endast på huvudförfallodagen som avtalet löper ut eller förnyas.

Undantag är personförsäkringar som går att säga upp när som helst.

Chatta