Ersättning

Ersättning är det belopp som försäkringsbolaget betalar ut till försäkringstagaren när ett försäkrat objekt eller en försäkrad person skall ersättas efter en skada.

Den grundläggande principen vid en skadereglering när det gäller ersättning, är att försäkringstagaren varken ska vinna eller förlora ekonomiskt på en skada som är ersättningsgill enligt tecknad försäkring, med avdrag för självrisk. Denna princip avser skadeförsäkring, medan personförsäkring kan vara uppbyggd enligt valda ersättningsbelopp.

Försäkringsbolaget kan vid egendomsskador ibland ersätta försäkringstagaren med ett begagnat objekt från andrahandsmarknaden, eller med kontanter eller rekvisitioner. Försäkringsbolaget har rätt att göra vissa åldersavdrag.

Ersättnings- och värderingsprincipen innebär också att du i vissa fall kan få lägga egna pengar i mellanskillnad om du får en standardhöjande renovering vid en skada.

Vid personförsäkringar ersätts medicinska skador och/eller skador i form av inkomstbortfall enligt regler som finns i villkoren. Ersättningen är ofta kopplad till grad av medicinsk eller ekonomisk invaliditet.

Chatta