Premiegrundande faktorer

De uppgifter, förutom identifierande uppgifter om försäkringstagare och objekt, som efterfrågas av försäkringstagaren vid tecknande av försäkring kallas premiegrundande faktorer.

Alla parametrar som efterfrågas vid en premieuträkning har inte lika stor betydelse. Vissa faktorer är mer premiegrundande än andra. Utöver dessa premiegrundande faktorer påverkar även val av omfattning försäkringspremiens storlek.

Försäkringsbolagen har relativt komplicerade system av premiegrundande faktorer och viktning av dessa vid beräkning av premier.

Chatta