Aktsamhet

Aktsamhet innebär att du är skyldig att vara försiktig med den egendom eller de personer som är försäkrade.

Att man har en försäkring betyder inte att man kan utsätta personer eller föremål för onormala risker. Grundidén med försäkringar är att ge dig ersättning när en oförutsedd skada sker på det du försäkrar. Med aktsamhet menas att man är skyldig att förutse normala risker, och vidta normala åtgärder för att minimera risker för skadehändelser.

Du är också skyldig att underhålla egendom på normalt sätt. En del objekt måste stöld- eller brandskyddas särskilt. Aktsamhet innebär alltså försiktighet och omdöme. Oaktsamhet innebär motsatsen, alltså att man varit oförsiktig och vårdslös.

Vilka aktsamhetskrav som finns för just dina försäkringar, hittar du i villkoren. Om du tycker att försäkringsvillkor är krångliga, ta hjälp av en försäkringsförmedlare som kan reda ut begreppen åt dig, och koppla dem till just din situation.

Chatta