Borgensman

Borgensman är någon som personligen går i garant för en gäldenär. Borgensman är ett ord som inte ska förväxlas med borgenär. Skatteverket har också konstaterat att ordet "borgenär" är ett av de krångligaste orden som ständigt blandas ihop med begreppet "att gå i borgen" för någon. Borgenär är en person eller ett låneinstitut som ut pengar; det andra begreppet är en person som går in som en garant i ett låneavtal där banken vill ha en säkerhet att lånet verkligen betalas av. Gäldenär är den person som skriver på ett låneavtal och tar emot lånet men skulle denne inte kunna betala av lånet så måste personen som har gått i borg kliva in och betala lånet. Det här innebär alltså ett stort ansvar och en stor risk för denne person. Det får också konsekvenser för borgensmannen i och med att dennes kreditvärde sänks.

Går inte att ångra

Det finns inga strikta regler om vem som kan bli en borgensman eller inte. Vanligtvis handlar det om en person men också en juridisk person kan också bli en borgensman. I vilket fall som helst så måste borgenären kontrollera att borgensmannen kan betala skulden. Med andra ord kommer borgensmannen att kontrolleras i en kreditupplysning precis som gäldenären. Samma krav kommer att ställas på borgensmannen. Låneutgivaren kollar då om borgensmannen har andra lån, hur utgifterna ser ut och hur inkomsten ser ut.

Borgensman förekommer till exempel när en förälders barn ska köpa en lägenhet. Då kan en ha som villkor att en borgensman ska ingå i banklånet. Då kan en förälder skrivas in i barnets banklån och därmed kan bostadsköpet genomföras. Att gå i borgen är inte densamma som att uppge en säkerhet i form av egendom, kapital eller liknande. Att vara borgensman innebär ett obegränsat kapitalvärde. Detta för att en bank ska därmed kunna ta ut exakt det som behövs för att betala tillbaka ett lån.

Att tänka på innan man blir borgensman

Att bli en borgensman innebär ett stort ansvar och är något som man måste tänka igenom utifrån flera aspekter: tänker du ta ett i framtiden? Kanske behöver du ta ett lån för att genomföra en oförutsedd renovering i hemmet? Långivaren kommer att kontrollera du är en lämplig borgensman via en kreditupplysning och at vara borgenär kan komma att påverka dina framtida möjligheter att ta ett lån. Kan inte en gäldenär betala ett lån kommer kravet att hamna på dig. Detta kommer ske när Kronofogden har utmätt gäldenärens egendom.

Det betyder att borgensmannen i slutändan kan bli utmätt av Kronofogden om denne inte klarar av att betala av gäldenärens lån. Det här är ett avtal som inte går att avsäga sig ifrån; man är en borgensman oavsett om en skilsmässa händer till exempel. Det enda sättet som man kan bli av med sin status som borgensman är om gäldenären har en ny borgensman eller annan form av säkerhet som lånegivaren accepterar. En borgensman rekommenderas därför att själv göra en kreditupplysning på gäldenären för att hur dennes ekonomi ser ut.

Chatta med oss! Chatt