Bortaskydd

Bortaskydd är ett moment i hemförsäkringen, som täcker förlust av egendom som du tar med dig utanför hemmet.

Bortaskyddet gäller alltid med ett maxbelopp, vanligen 30-50.000 kr. Ett annat villkor för att bortaskyddet ska gälla är att egendomen inte förvaras längre tid utanför hemmet, utan det skall vara tillfälligt.

Chatta