Kalkylränta

Kalkylräntan är den som räknas ut när du ska göra ett lån till din bostad. Banken räknar ut detta och det räknas på hur hushållets ekonomi ser ut. En hög kalkylränta påverkar generellt de som lånar högre lånebelopp mer och det är därför framförallt i storstadsregioner där vi haft en kraftig prisutveckling som påverkas. Men givetvis påverkar det även de med lägre inkomster som begränsas i hur mycket de kan låna. När vi använder detta begrepp relaterar vi till den ränta bankerna använder för bolån och för att beräkna hur mycket lån och ränta din hushållsekonomi klarar vid en eventuell höjning av räntan. Eftersom bankerna bedömer kundernas förmåga att kunna betala höjningarna på räntan så är det viktigt att noga välja rätt bank. Ring och fråga på bankerna hur de har sina uträkningar och boka gärna möten.

Bankernas riktlinjer för kalkylräntan

Det finns andra ord för kalkylränta som diskonteringsränta och avkastningskrav. Idag har inte bankerna några exakta riktlinjer på kalkylräntan utan man ska välja bank med omsorg. Bankerna har en schablonberäkning som utgår från bankernas femårsränta. Banken gör en bedömning av kunden och dennes förmåga och hur den klarar av räntehöjningar. Eftersom kalkylräntan används av bankerna för bolån, företagsvärderingar och investeringskalkyler så är det viktigt att inte ta första bästa bank. Tänk noga över ditt val och kontakta bankerna för att höra hur de räknar.

Kalkylräntan är en högre och fast ränta som används som ett underlag vid bedömningen för att se om hushållet klarar en räntehöjning. Denna beräkning är avgörande och man ser om hushållet kan betala den givna ränteinsatsen. Detta är även viktigt när man tittar på hur stort ditt lån kan bli. När bankerna räknar ut detta så använder de sig även av en kalkyl som kallas KALP och står för “kvar-att-leva-på”. När de tittar igenom detta så går man även igenom hushållets ekonomi.

Hur bankernas kalkylränta påverkar dig

Kalkylräntan kan bestå av avkastningskrav för både aktieägare och långivare. Även de som har lägre inkomst begränsas till det de vill låna. Ett exempel på det är att om du tar ett lån på 1 000 000 och 2 % bolåneränta, då har du efter ett ränteavdrag på 30 % en månadskostnad cirka 1 166 kronor. Efter en kalkylränta på 7 % så kommer din månadskostnad att ligga på ungefär 4 083 kronor. Det är en del som varierar mellan bankerna så var säker på att du gör rätt val. Här får du svar från flera långivare samtidigt och då kan du jämföra räntan.

Givetvis så påverkas amorteringskravet av bankernas bedömning eftersom man måste ta hänsyn till kunderna och att de amorterar enligt Finansinspektionens regler. Kalkylräntan är räntan som ska betalas efter att banken gjort en räkning på hur hushållets ekonomi ser ut och som visar att du klarar en eventuell stigande ränta. Banken använder denna ränta för bolån, investeringskalkyler samt företagsvärderingar. Det finns inga exakta riktlinjer för kalkylräntan utan de varierar mellan bankerna. Boka in ett möte på banken eller ring för att prata med dem så får du information och kan sen välja rätt bank som passar dig och din ekonomi.

Chatta