Prisbasbelopp – Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbelopp (PBB), även kallat basbelopp, är ett värde som regeringen beslutar varje år. Det är ett av tre basbelopp som speglar och justerar inflation i samhället.

Prisbasbeloppet är kopplat till prisutvecklingen i Sverige och påverkas av konsumentprisindex. Beloppet används för att räkna ut bland annat skatter och pensions- och försäkringsförmåner.

Hur beräknas prisbasbeloppet?

Varje år får Statistiska centralbyrån (SCB), på uppdrag av regeringen, att räkna ut vad prisbasbeloppet ska vara.

Basbeloppet baseras på konsumentprisindex och i uträkningen utgår man från ett jämförelsetal som jämför prisnivå för juni föregående år med juni år 1997. Sedan multipliceras beloppet med 1997 års basbelopp (36 396 kr).

Till sist så avrundas beloppet till jämna hundratal och det är det som blir det nya prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2019 blev 46 500 kr, vilket är 1000 kr mer än beloppet för 2018.

Vad är förhöjt prisbasbelopp?

SCB räknar även ut ett så kallat förhöjt prisbasbelopp. Det används vid beräkningen av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng. Det förhöjda basbeloppet räknas ut med samma procedur som prisbasbeloppet, men med ett annat basbelopp, nämligen 37 144 kr. Det innebär att det förhöjda prisbasbeloppet för 2019 hamnade på 47 400 kr, vilket är 900 kr mer än 2018.

Prisbasbelopp påverkar många områden

Prisbasbeloppet påverkar många områden och därmed många människor på olika sätt. Det årliga prisbasbeloppet ingår bland annat i beräkningar av:

  • Skatter och deklaration

  • Bilförmån

  • Sjukpenning

  • Föräldrapenning

  • Studiemedel

  • Pension

Chatta