Räddningsförsäkring

Räddningsförsäkring finns i bilförsäkring och båtförsäkring, och ingår då i delkaskoförsäkringen , vilken i sin tur ingår i hel- och halvförsäkringen.

I en räddningsförsäkring ingår kostnader för räddning av fordonet vid skador som uppkommer vid:

  • stöld

  • driftstopp

  • annan ersättningsbar skada

Räddningsförsäkringens självrisk anges i villkoren, och består för räddningsförsäkringen ofta av en rörlig, procentuell självrisk med ett minimibelopp. Genom att teckna en vägassistansförsäkring kan man undgå självrisk vid de flesta typer av driftstopp.

När en helförsäkring tecknas på båt ingår momentet räddning hos vissa försäkringsbolag. Momentet omfattar skador som uppkommer vid:

  • sjöskada

  • starthjälp

  • bogsering/bärgning till närmaste varv

Chatta