Inkassokrav

Ett inkassokrav är det man får om man inte betalat sin räkning i tid och företaget som begärt betalning vänder sig till ett inkassoföretag för att få skulden indriven. Att låta en obetald skuld gå till inkasso är en ekonomiskt dålig affär eftersom inkassoföretagen lägger på ytterligare avgifter på inkassokravet. Om man inte betalar inkassokravet kan ärendet lämnas över till Kronofogden vilka i sin tur kan genomdriva en löneutmätning. Det finns en mängd olika inkassofirmor och några av de mest kända är Intrum Justitia, Lindorff och Alektum Group AB. En betalningspåminnelse är inte samma sak som ett inkassokrav och företaget har ingen skyldighet att skicka ut någon betalningspåminnelse utan kan vända sig direkt till ett inkassoföretag för indrivning. Det är endast vid obetalda kontrollavgifter som exempelvis parkeringsavgifter som en betalningspåminnelse måste skickas ut till kunden som inte betalat.

Inkassokrav kontra betalningspåminnelse

Som kund hos ett företag har man allt att vinna på att vända sig till dem direkt för en eventuell förhandling angående en obetald räkning. Man kan till exempel be att få sista inbetalningsdatum framskjutet. Vid betalningspåminnelse har företaget en möjlighet att lägga en avgift till sin fordran på högst 60 kronor, samt dröjsmålsränta. Skickas skulden vidare till ett inkassoföretag kan dessa lägga till ytterligare en avgift på max 180 kronor. Den summa man är skyldig växer alltså så länge som den är obetald.

I de fall man får ett inkassokrav så ska man först kontrollera att kravet stämmer. Man kanske har betalat sin skuld för sent och därför belastats av kravet. Då ska man kunna bevisa att det ligger till på så vis och därför är det bra att hålla ordning på sina inbetalningar och kvitton så att man kan bestyrka att skulden är betald. Har man fått ett felaktigt inkassokrav ska man bestrida detta och då ska man även ha tillgång till handlingar som styrker detta.

Inkassokrav och konsekvenser

Har man fått ett felaktigt inkassokrav beroende på att man betalat in sin räkning försent och bestrider kravet kan man trots detta bli tvungen att betala inkassoföretagets avgift på upp till 180 kronor. Man har alltså allt att vinna på att betala sina räkningar i tid redan från början. Det enklaste sättet att inte drabbas av påminnelseavgifter och inkassokrav är att beräkna kostnaden för sina planerade inköp innan man gör dem. Kanske den ekonomiska situationen är sådan att man för tillfället gör bäst i att avstå från sitt planerade köp.

Visar det sig att man inte heller har råd att betala sitt inkassokrav har man möjligheten att vända sig till inkassoföretaget för att resonera sig fram till en lösning. Det är dock inkassoföretaget som presenterar vilka alternativ som finns. En lösning kan till exempel vara en avbetalningsplan. I de fall man inte gör någonting har inkassoföretaget möjligheten att skicka skulden vidare till kronofogden för löneutmätning. En obetald skuld kan ha flera konsekvenser som försvårar den framtida ekonomiska situationen. Man kan till exempel belastas med betalningsanmärkningar.

Chatta