Mikrolån

Ett mikrolån var från början en form av privatlån som betalades ut till entreprenörer i tredje världen. Ofta till kvinnor. Det handlar om låntagare som inte haft några tillgångar att belåna samtidigt som beloppen varit så låga att det inte varit fråga om något risktagande i egentlig mening. De har kunnat låna tillräckligt med pengar för att bekosta en mobiltelefon eller något annat litet men nödvändigt. I Bangladesh räknar man med att över 30 miljoner personer tecknat denna typ av lån sedan 1997. Det finns även tjänster som förmedlar lån från en privatperson till en annan. Mikrolån har dock på senare år blivit en bredare ekonomisk term som hel enkelt kommit att beteckna lån som gäller små belopp. Ofta handlar det om kortfristiga lån som handläggs automatiskt. I de flesta fall kan man som svensk mikrolåntagare få besked via sms inom en timme efter det att man ansökt om lånet.

När kan man ha glädje av mikrolån?

Digitaliseringen har förändrat lånemarknaden i grunden på kort tid. Offentliga register med uppgifter om vår ekonomi finns numera tillgängliga online. Banker och andra kreditinstitut kan hämta uppgifterna automatiskt. Det är billigt och det går fort att handlägga mindre lån. Tidigare var det inte lönt att låna små belopp men idag kan man använda mikrolån som ett verktyg, var man än befinner sig i världen. Det kan handla om att man kort innan man får sin lön utbetalad ser en möjlighet att göra en bra affär.

Ett mikrolån kan göra så att du sparar pengar om räntan och uppläggningskostnaden är lägre än det belopp du vinner på att till exempel köpa en artikel du verkligen behöver till ett pris som är tillfälligt nedsatt. På så sätt kan mikrolån fungera ungefär som kreditkort, om än något mer omständliga att använda. Mikrolån kan även göra stor nytta om man råkar ut för en oförutsedd utgift. I fattiga länder kan ett mikrolån vara en förutsättning för att en ambitiös entreprenör med en bra idé överhuvudtaget ska kunna påbörja en verksamhet.

Hur fungerar mikrolån?

Vad som räknas som ett mikrolån kan variera mellan olika långivare. I regel klassas det lägsta belopp som tillhandahålls som ett mikrolån. 500 är en vanlig gräns i Sverige. När det gäller mikrolån till entreprenörer i tredje världen kan det ofta handla om ännu lägre summor än så. Den övre gränsen varierar den också. Vissa långivare kallar allt upp till 50 000 kronor för mikrolån men det kan även handla om allt upp till 10 000. Sedan förändras villkoren för lånet.

Mikrolån är alltså inte en ekonomisk term med en fast betydelse. En sak som är gemensam för alla mikrolån vi stött på är dock att man inte behöver någon säkerhet för att ha en chans att få dem. Vissa långivare lånar även ut till kunder med betalningsanmärkningar, men då är i regel räntan lite högre. Överhuvudtaget är detta en form av lån som antingen har högre räntenivåer än andra lån eller en uppläggningskostnad som är ganska hög i relation till beloppets storlek. Därför ska man inte teckna dem för ofta.

Chatta