Procentenhet

Procentenhet är ett begrepp som beskriver skillnaden mellan två olika procenttal. Om till exempel räntan har minskat från 6 % till 4 % så säger man att den har minskat med 2 procentenheter. På samma sätt säger man att räntan har ökat med två procentenheter om den går från 4 % till 6 %. Procentenheter är ett enkelt sätt att jämföra två olika procenttal, som till exempel om man jämför olika räntor, eftersom det inte krävs några komplicerade uträkningar. Man bör däremot vara medveten om att långivare kan välja att uttrycka sig i procentenheter istället för procent för att ge dig intrycket av en bättre affär. Om din nuvarande ränta är 4 % och den stiger till 6 % är det lika korrekt att säga att den har stigit med 2 procentenheter som att den har stigit med 50 %!

När används procentenheter?

Både procent och procentenheter kan användas för samma saker och båda kan vara korrekta. Däremot är det fall när det är mer naturligt att använda det ena begreppet över det andra. Procentenheter anses ofta ge en mer objektiv bild än procent (mer om detta nedan) och därför används begreppet ofta i nyhetsuppläsningar där man pratar om räntor, sysselsättning, opinionsundersökningar eller valresultat bland annat. Ytterligare en fördel med procentenheter är att det blir betydligt enklare att beskriva nummer med hög volatilitet.

Om ett land har en arbetslöshet på 4 % och den stiger till 6 % så har den ökat med 50 %. Om den sedan sjunker till 4 % igen så är minskningen 33 %. Det här kan göra det svårt att hålla koll på volatila nummer om man beräknar uppgångar och nedgångar i procent. I procentenheter däremot är ökningen 2 procentenheter från 4 % till 6 % och minskningen från 6 % till 4 % är även den 2 procentenheter. På så sätt, vet den som lyssnar lätt både hur stor ökningen eller minskningen är samt vad arbetslösheten (i detta fall) nu ligger på.

Viktigt att tänka på

Skillnaden mellan, exempelvis, 20 % och 20 procentenheter är ofta väldigt stor så det är av hög betydelse att man använder rätt begrepp. Låt oss säga att ett politiskt parti får 25 % av rösterna i en undersökning. Om deras popularitet skulle öka med 20 % så skulle de få 30 % av rösterna, men om deras röster skulle öka med 20 procentenheter skulle de istället få hela 45 % av landets röster! Om partiets väljarstöd steg från 25 % till 30 % så skulle det motsvara 5 procentenheter (30-25=5).

Här kan man lätt se hur procent och procentenheter kan användas för att få en förändring att verka större eller mindre. En nyhetskanal som stödjer partiet kan välja att meddela att deras stöd har ökat med 20 % medan en annan källa kan rapportera att de har stigit i popularitet med 5 procentenheter. Båda två är korrekta men de ger olika bilder av partiet och deras framgång. Det gäller att ha en objektiv syn på de begrepp som används i vår vardag.

Chatta