Självriskreducering - Vad är en självriskreducering?

Självriskreducering innebär att kostnaden på din självrisk blir mindre. Detta är något som försäkringsbolag ibland erbjuder dig som kund i form av en tjänst. Det är vanligt i samband med att du tar en hyrbilsförsäkring.

Så fungerar självriskreducering

Med självriskreducering innebär det att du betalar en löpande avgift till försäkringsbolaget, och i gengäld får du en lägre självrisk om någon olycka eller skada skulle inträffa.

Vissa försäkringsbolag använder sig av en modell som fungerar på så vis att självrisken minskar allt eftersom tiden går utan skador. Det vill säga att du förblir skadefri och inte kräver försäkringen på några kostnader. I vissa fall kan självrisken reduceras vid särskilda typer av skador. Vanligt exempel på det är viltolycka.

Kort om självrisk

Självrisk är den avgift som du behöver betala för att få dina pengar vid en skadeanmälan. Låt oss säga att du har en självrisk på 2 000 kronor för en egendom. En skada sker till en kostnad för 8 000 kronor, och du får då ut 6 000 kronor i ersättning. Hela idén med självrisk är att det ska ge ett incitament till varsamhet där vi är rädda om vår egendom. Här kan du läsa mer om självrisk.

Chatta