Sakförsäkring - Vad är en sakförsäkring?

En sakförsäkring är en skadeförsäkring som gäller vid exempelvis brand, stöld eller när något i din ägo kommit till skada. Syftet med försäkringen är att skydda ett eller flera objekts ekonomiska värde. Det kan röra sig om såväl en tavla eller en kamera, eller en byggnad eller ett fordon.

Sakförsäkringar tecknas ofta för en förhållandevis kort tid, som ett eller några år. Tänk på att det är ditt ansvar som ägare av objekten att se till de blir försäkrade.

Vad räknas som sakförsäkring?

Sakförsäkring kan både vara kopplat till hemmet eller till ett fordon. Nedan följer exempel på vad som räknas som sakförsäkring:

Sakförsäkringar brukar delas upp i konsument- och motorförsäkringar.

Chatta