Skadereglering

Skadereglering vidtar när försäkringstagaren haft en skada och anmäler detta till sitt försäkringsbolag.

Försäkringsbolaget gör en bedömning och fattar ett beslut om ersättning till försäkringstagaren.

Skaderegleringens huvudprincip är att i möjligaste mån återställa situationen för försäkringstagaren såsom den var ögonblicket innan skadan inträffade, i ekonomiskt hänseende.

I alla försäkringsvillkor finns regler för hur en skada ska ersättas. Enligt dessa gör försäkringsbolaget avdrag för ålder och slitage vid ersättning för skadad egendom.

Om en skada bara kan repareras genom nyinstallation, till exempel om ett badrum måste totalrenoveras, måste försäkringstagaren själv bekosta den faktiska standard- och/eller värdehöjning som blir resultatet av skadehanteringen.

Chatta