Karens – Vad är karens?

Karens kallas den tid från det att en skada anmälts tills det att ersättning och utbetalning träder i kraft.

Så fungerar karens

Ett bra exempel på karens är när du som arbetstagare sjukanmäler dig till din arbetsgivare. Ett visst antal dagar ska då löpa innan du får ut någon sjukersättning via Försäkringskassan.

För de första 14 dagarna gäller karensavdraget där din arbetsgivare betalar ut sjuklön, vilket är 80 % av din lön. Är du sjuk längre än 14 dagar så kan du ansöka om ersättning i form av sjukpenning hos Försäkringskassan.

Karensdagen blir karensavdrag

I början på 2019 trädde nya regler i kraft gällande karensdagen som numera kallas karensavdrag. En lösning som ska göra avdraget på sjuklönen mer rättvis. Karensavdraget innebär alltid ett avdrag på 20 % av din lön, oavsett när på dygnet du sjukanmäler dig.

När karensdagen gällde fick man ingen ersättning alls den första dagen man blev sjuk. Det innebar att om du blev sjuk under arbetspasset skulle du ändå få ut lön för de timmar du hann arbeta innan du gick hem på grund av sjukdom. Därmed kunde man undvika ett högt avdrag om man sjukanmälde sig senare på dagen.

Chatta