Köpeskilling

Det vi i vardagligt tal kallar för pris, benämns ibland som köpeskilling. När ordet används rör det sig ofta om större köp som exempelvis fastigheter, och termen återfinns ofta i juridiska avtalsdokument. Köpeskillingen är alltså den summa som säljaren satt som pris på en vara och som köparen betalar för att äganderätten för varan ska övergå till denne. Ibland kommer säljaren och köparen överens om köpeskillingen, eller priset, tillsammans och ibland går det till så att en av parterna ger ett prisförslag som accepteras av den andra parten. Om det rör sig om ett stort köp är det en god idé att reglera köpeskillingen i ett dokument. För vissa köp, exempelvis fastighetsköp, är detta ett lagstadgat krav för att köpet ska anses vara genomfört. Om köpeskillingen regleras i ett avtalsdokument minskar risken för missförstånd hos någon av parterna.

Köpa till rätt pris

Rätt pris är det pris som båda parter går med på när de har förstått alla omständigheterna. Det är inte juridiskt möjligt att lura någon att ingå ett köpeavtal genom lögn eller tvång. Då blir avtalsdokumentet ogiltigt och om säljare eller köpare vägrar genomföra sina åtaganden enligt avtalet, kan han eller hon inte tvingas till det enligt lag. På samma sätt kan avtal upphöra att gälla på grund av att de ingåtts på ohederliga grunder. Detta hör såklart inte till vanligheterna, utan oftast kommer köpare och säljare överens om en köpeskilling som passar båda på vanlig, hederlig väg.

Ofta används marknadspriset för att bestämma köpeskillingen för en viss vara. Att justera det överenskomna priset efter marknadspriset är ett enkelt och opartiskt sätt att bestämma vad en viss vara är värd. Detta är nämligen inte så lätt alla gånger, ibland kan en vara ha ett affektionsvärde hos en av parterna som påverkar partens uppfattning om priset på varan. Det kan också vara så att köpare och säljare har olika ekonomiska förutsättningar, så att det därför blir svårt att komma överens om vad som är en rimlig köpeskilling. Även i sådana fall kan ett marknadsmässigt pris vara en bra lösning.

Köpeskilling vid bostadslån

När du köper eller säljer en bostad kommer priset på bostaden att benämnas som köpeskilling. Denna anger då pengasumman som köparen betalar säljaren för att få överta bostaden. Om du tar ett bostadslån spelar köpeskillingen in på hur stort lån du behöver ta och därför även vilken ränta och vilka amorteringsvillkor du får. Idag kan du låna upp till 85 % av köpeskillingen, resten av summan måste du ha i något som kallas för kontantinsats. Detta är reglerat enligt lag och beror inte på vilken bank du går till.

Den andel av köpeskillingen som är belånad anger belåningsgraden. En belåningsgrad på 85 % innebär alltså att bostadslånet betalar 85 % av ditt husköp, och din kontantinsats betalar 15 %. Hur mycket du behöver betala av på ditt lån varje månad, dina amorteringsvillkor, bestäms av hur stor din belåningsgrad är. När din belåningsgrad sjunker i och med att du betalar av mer och mer på ditt lån, kommer du att behöva amortera mindre varje månad. En lägre köpeskilling innebär att du behöver ta ett lägre bostadslån för att kunna köpa en bostad.

Chatta