Schablonbelopp

En ekonomisk schablon är ett vedertaget belopp eller värde som sätts till ett visst objekt eller används i ett visst sammanhang, när man inte gör en individuell bedömning av ett exakt belopp.

Ett schablonbelopp kan till exempel vara en värdering av lösöre, eller ett förutbestämt belopp som dras av från en skadeersättning. För vissa typer av utrustning tillämpar många försäkringsbolag en schabloniserad avskrivning som framgår av försäkringsbrevet.

Chatta