Handpenning

Handpenning är en summa pengar som en köpare behöver betala för att ingå i ett köpavtal. Oftast lämnar man in en handpenning när man ska köpa en bostad men det kan också ske när man till exempel ska köpa en bil. Man lämnar då in handpenningen som motsvarar en procentuell del av den totala summan för ett objekt. Handpenningen finns till för att visa att man är seriös med att genomföra ett köp och att man inte ska slösa med någons tid. Denna betalas oftast inom sju dagar från att köpet har godkänts. Skulle köparen dra sig ur köpet så kommer säljaren att behålla dessa pengar. Oftast får mäklaren sitt arvode från just handpenningen. Man kan förhandla bort att handpenningen automatiskt bortfaller köparen om denne drar sig ur köpet. Läs mer om detta här nedanför.

Storleken på handpenningen

Oftast när det kommer till bostadsköp så ligger handpenningen på 10 % på det slutgiltiga priset. Om det är riktigt dyra köp så kan procenten sänkas. Om man har tecknat ett bolån så kan banken ibland hjälpa till med handpenningen och därefter så kan man själv gå in med den insats som man har kommit överens om med banken när man ingick i låneavtalet. Det här kan dock förstås omförhandlas mellan gäldenären och borgenären. Handpenningen är oftast det som många spar till under flera år. Vanligt är att många får hjälp av sina föräldrar till att finansiera handpenningen. Finns det ingen sådan möjlighet kan man söka sig till låneinstitut som kan låna ut pengar till en handpenning. Detta kan då göras i de fall då en bank inte vill finansiera handpenningen utan kräver att gäldenären ska gå in med handpenningen själv. Ett vanligt misstag är att det är handpenningen som gör att ett köpavtal räknas som giltigt först när handpenningen är betald. Så är inte fallet.

Att ta lån till handpenning

Det är inte alla som har råd att betala handpenning kontant. Detta kan förekomma till exempel när man ska sälja ett hus och flytta in i ett annat. Då kan pengarna vara låsta i huset som håller på att säljas samtidigt som man har genomfört ett köp av en lägenhet (via ett banklån). Då kan man ibland förhandla fram ett korttidslån som ska täcka handpenningen för det nya huset tills det gamla huset har sålts och pengarna är inkomna.

Ett korttidslån för en handpenning har oftast en rörlig ränta och är menad att betalas inom 1–3 månader oftast. I det stora hela är det dock vanligast att en bank godkänner att bolånet även ska inkludera handpenningen eftersom det är det som slutför bostadsköpet. På så vis har banken ett intresse av att låna ut till handpenningen för att säkra sig om att gäldenären kan genomföra bostadsköpet så att bolånet kan fullföljas istället för att avbrytas innan köpet har gått igenom.

Chatta