Förmånstagare - Vad är en förmånstagare?

En förmånstagare är den person som får ersättning vid utfall av en försäkring, till exempel en livförsäkring eller en efterlevandepension. Förmånstagare används vid personförsäkring, för att särskilja mellan den försäkrade och förmånstagaren, som ibland är olika personer. Det är försäkringstagaren som bestämmer vem som ska vara förmånstagare.

Vem kan vara förmånstagare?

Det råder vissa riktlinjer kring vem eller vilka som kan vara förmånstagare, och brukar följa ett så kallat generellt förmånstagarförordnande. Ordningen är då oftast make/maka, registrerade partner eller sambo och sedan arvingar.

Du kan också välja att skriva ett eget förmånstagarförordnande om du önskar en annan ordning. Försäkringsbolagen brukar erbjuda blanketter du enkelt kan ladda ner direkt från deras hemsida och fylla i. Det är dock endast följande personer som kan vara förmånstagare:

  • Make/maka/registrerad partner/sambo

  • Före detta make/maka/registrerad partner/sambo

  • Egna barn eller barn till de tidigare nämnda

Skulle förmånstagare inte ha angetts är det alltså det generella förmånstagarförordnande som gäller.

Förmånstagare och livförsäkring

Som försäkringstagare tecknar du en livförsäkring för dina efterlevande. Om försäkringstagaren dör betalas ett engångsbelopp ut till dem som är satta som förmånstagare. Försäkringsbolagen är skyldiga att löpande kontrollera om dödsfall har skett, och i så fall underrätta de efterlevande om möjligheten till ersättning. Läs mer om livförsäkring här.

Förmånstagare och efterlevandepension

Som försäkringstagare kan du kombinera din ålderspension med ett skydd för dina anhöriga - en så kallad efterlevandepension, eller ett familjeskydd som det också kallas. Det innebär att den eller de som står som förmånstagare får ett ekonomiskt stöd som täcker en del av den försörjning som den avlidne bidrog med. Läs mer om efterlevandepension här.

Chatta