Annullation

Detta betyder att en försäkring görs ogiltig.

En annullation kan ske innan försäkringen börjat gälla (om försäkring tecknats i förtid), eller under försäkringsperiodens gång. Exempelvis om försäkringstagaren inte betalar in premien.

En försäkring kan också annulleras om avtalsförutsättningarna ändras, till exempel genom att en fordonsägare säljer eller skrotar sitt fordon, varvid försäkringsbehovet upphör.Chatta